DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : ANTONIO VIVALDI / Bích thúy

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          23tr ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0612-0616

 1. Nhan đề : Ai cập cổ đại / Hart George

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0033-0035

 1. Nhan đề : Ai cập cổ đại / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0010-0011

 1. Nhan đề : Ai cập cổ đại / Lê Minh Chiến (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : KIm đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0329-0338

 1. Nhan đề : Ai đã đặt tên cho dòng sông / Hoàng Phủ Ngọc Tường

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          124tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0102-0105

 1. Nhan đề : Alibaba và 40 tên cướp / Nguyễn Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          59tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0279

 1. Nhan đề : An Tư công chúa / Nguyễn Huy Tưởng

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          178tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0493-0495

 1. Nhan đề : Anh Thơ thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0544-0546

 1. Nhan đề : Ba tên trùm phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai / Trần Tích Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          27tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0424

 1. Nhan đề : Bay trên đôi cánh nhỏ / Thy Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          91tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0099-0101

 1. Nhan đề : Bà điềm may mắn / Lý Thu Hà

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          27tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0469

 1. Nhan đề : Bảy kỳ quan thế giới / Gans Raikhart, Phạm Hậu

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          48tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0571

 1. Nhan đề : Bắc cực và nam cực / Taylor Barbara

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          79tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0041

 1. Nhan đề : Bắc cực và nam cực : T:1 / Tay lor Barbara

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0415-0416

 1. Nhan đề : Bắc cực và nam cực : T:2 / Tay lor Barbara

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0420

 1. Nhan đề : Bích Khuê thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0542-0543

 1. Nhan đề : Bóng đá ơi : Tập truyện / Hạ Huyền, Nguyễn Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          123tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0393-0395

 1. Nhan đề : Bóng đèn điện và ánh sáng lóe lên / Cao Việt Anh

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          40tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0413-0414

 1. Nhan đề : Bốn cô con gái nhà bác sĩ March / Huỳnh Phan Anh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0514-0517

 1. Nhan đề : Chim / Nguyễn Trung (dịch )

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0067-0069

 1. Nhan đề : Chiến buôn đường dài / Phạm Huy Trang (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          50tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0464-0466

 1. Nhan đề : Chu Văn An khuôn mặt người thầy / Hoài Việt

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          131tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0501-0504

 1. Nhan đề : Chuyện không thể không ghi : Tập truyện / Lưu Thị Lương, Phùng Minh Trang

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2008

Mô tả vật lý :          155tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0391

 1. Nhan đề : Chuyện lý thú về loài cây / Vũ Kim Dung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          23tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0594-0596

 1. Nhan đề : Chuyện lý thú về loài cây / Vũ Kim Dũng, Nguyễn Xuân Quang

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          23tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0573

 1. Nhan đề : Chuyện rừng / Hôra,xi,ô Qui,rô,ga,  Nguyễn Trung Đức,  Nguyễn Mạnh Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          95tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0392

 1. Nhan đề : Chuyện thầy trò thời xưa / Kiều Thu Hoạch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          112tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0439

 1. Nhan đề : Chó / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    VĐ21116

Số đăng ký :            0012-0013

 1. Nhan đề : Chú bé rách rưới / Giem Grinut

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          252tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0108

 1. Nhan đề : Chú bé rách rưới / Giêm Grin

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          252tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0479

 1. Nhan đề : Chú nhóc GAVROCHE / Nguyệt ánh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0518

 1. Nhan đề : Con Ngõng với những quả trứng vàng / Nguyễn Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          70tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0474-0475

 1. Nhan đề : Con Qủy Gỗ / Nguyễn Quang Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          200tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0529-0530

 1. Nhan đề : Cu lì / Võ Văn Trực, Đào Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          111tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0390

 1. Nhan đề : Cuộc du ngoạn thú vị / Nhật Quang

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0572

 1. Nhan đề : Cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm / Huy Cường

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0587-0588

 1. Nhan đề : Cuộc phiêu lưu của ngôi nhà trên đại dương / Pat Hutchinh, Lê Minh Thủy, Tô Chiêm

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          76tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0383-0385

 1. Nhan đề : Cuộc phiêu lưu trên nước lũ / Y Ban

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0372-0377

 1. Nhan đề : Cuộc phiêu lưu trên nước lũ / Y Ban

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0636

 1. Nhan đề : Cuộc phiêu lưu trên đảo các thuyền trưởng / Trà Ly

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          168tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0126

 1. Nhan đề : Câu chuyện của giấy / Ngô Bích Thu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0262-0263

 1. Nhan đề : Câu chuyện của giấy / Odile Limousin

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0432

 1. Nhan đề : Cây nến đỏ / Công cừ

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          104tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0107

 1. Nhan đề : Côn trùng / Mound Laurence

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          78tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0026-0027

 1. Nhan đề : Côn trùng có chất độc / Bích Ngọc

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0634

 1. Nhan đề : Công Chú Liễu Hạnh / Phùng Phẩm

Nơi xuất bản :         TP.HCM : KIm đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0459

 1. Nhan đề : Công Nghệ / Mai thế _rung (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0431

 1. Nhan đề : Công Nghệ / Mai Thế Trung (dich)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 21cm

Phân loại UDC :    Đv18

Số đăng ký :            0169-0174

 1. Nhan đề : Công nghệ : Tập II / Roger Bridgman, Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0442-0444

 1. Nhan đề : Công nghệ : Tập I / Roger Bridgman, Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0445-0447

 1. Nhan đề : Công nghệ : T:1 / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0448-0449

 1. Nhan đề : Cơ thể con người tìm hiểu nhận biết / Huy Toàn, Bùi Quang Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    VĐ2

Số đăng ký :            0574-0576

 1. Nhan đề : Cá mập / Miranda Macquitty

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0428

 1. Nhan đề : Cá mập / Nguyễn Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0042

 1. Nhan đề : Cá mập / Nguyễn Trung (dịch)

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    Đv18

Số đăng ký :            0165-0167

 1. Nhan đề : Cá voi : Khám phá cuộc sống bí ẩn của động vật có vú dưới biển – từ cá voi, hải cẩu nanh dài tới cá heo, bò biển… / Vassili Papas

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0092

 1. Nhan đề : Cá voi : T:1 / Papastavrou Vassili

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0421

 1. Nhan đề : Các PHARAON Vy Linh của Ai Cập / Lê Mạnh Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0582-0586

 1. Nhan đề : Các anh hùng và những vị thần Hy Lạp / Quang Huy

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0597-0599

 1. Nhan đề : Các con vật trên rừng dưới biển / Đoàn Giỏi

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          223tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0478

 1. Nhan đề : Các đồ vật được làm ra như thế nào / Rene Escudie

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0433

 1. Nhan đề : Các đồ vật được làm ra như thế nào? / Nguyễn Chí Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          46tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0440

 1. Nhan đề : Các đồ vật được làm ra như thế nào / Nguyễn Chí Thắng (dịch)

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0359-0360

 1. Nhan đề : Có một tuổi thơ / Lưu Văn Khuê, Nguyễn Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          163tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0386-0389

 1. Nhan đề : Cờ lau dựng nước / Ngô Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          127tr. ; 11cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0489-0492

 1. Nhan đề : Cụ Bảng Đôn / Bút Ngữ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          203tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0499-0500

 1. Nhan đề : Don Quichott / Phùng Đệ

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0521-0522

 1. Nhan đề : GUGLIELMO MARCONI Và VÔ TUYếN ĐIệN / Nguyễn Huy Cầu,Ngọc Hoàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          23tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0136

 1. Nhan đề : Gấu bắc cực / Nguyễn Tứ

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          30tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0631

 1. Nhan đề : Heo đi cày / Võ Văn Đảng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          107tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0426

 1. Nhan đề : Hoa / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          38tr. ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0523

 1. Nhan đề : Hoa / Thục Anh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          38tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0482

 1. Nhan đề : Hoa Bơ-Nga-Chơ-Re=The Flower Bo-Nga-Cho-Re / Tô Ngọc Trang

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          31tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0566-0570

 1. Nhan đề : Hoa bẫy côn trùng / Nguyễn Mạnh Yến

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          73tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    VĐ2

Số đăng ký :            0625-0627

 1. Nhan đề : Hoàng Cầm thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0554-0557

 1. Nhan đề : Hoàng Lác / Trần Minh Châu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          124tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0471-0473

 1. Nhan đề : Hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga / Hoàng Công Khanh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          235tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0486-0487

 1. Nhan đề : Huyện Rừng / Nguyễn Trung Đức

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          93tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0527-0528

 1. Nhan đề : Hy lạp cổ Đại / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0001-0003

 1. Nhan đề : Hành tinh kỳ lạ / Viết Linh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          199tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0125

 1. Nhan đề : Hãy cùng khám phá bí mật của sinh vật / Dương Văn Phiền

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng,

Mô tả vật lý :          80tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0480

 1. Nhan đề : Hãy cùng khám phá bí mật của sinh vật / Dương Văn Phiền

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0481

 1. Nhan đề : Hạt và chồi / Thanh nghi

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          18cm ; 34tr

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0623-0624

 1. Nhan đề : Hình dạng cấu trúc và vật liệu / Đặng Thị Mỹ Lan

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0222-0225

 1. Nhan đề : Hóa thạch : T:2 / Nguyễn Như Mai

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0212-0215

 1. Nhan đề : Hóa thạch : T:1 / Nguyễn Như Mai

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0216-0219

 1. Nhan đề : Kho báu dưới đáy biển / Edward Packard, Phạm Huy Trung, Ngô Xuân Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          52tr. ; 21cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            0247-0249

 1. Nhan đề : Khảo cổ học / Nguyễn Việt Long (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : KIm đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0181-0189

 1. Nhan đề : Khám phá tương lai : Khám phá những khả năng khác thường ẩn chứa trong tự nhiên và những cách thức mà các thành tựu công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới của chúng ta / Michael Tambini

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0088

 1. Nhan đề : Khám phá tương lai / Nguyễn Việt Lonh (dịch )

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0066

 1. Nhan đề : Khám phá tương lai : T:2 / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0281-0284

 1. Nhan đề : Khám phá tương lai : T:2 / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0361

 1. Nhan đề : Khám phá tương lai : T:1 / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0285-0289

 1. Nhan đề : Khủng Long : T:2 / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0280

 1. Nhan đề : Kim  tự tháp : T2 / James Putnam

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0234-0236

 1. Nhan đề : Kim  tự tháp : T1 / James Putnam

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0237-0239

 1. Nhan đề : Kim tự tháp tập 1 / Nguyễn Quốc Tín

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0638

 1. Nhan đề : Kiến trúc sư LUDWIG MIES VAN DER ROHE / Phạm Quang Vinh

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          24tr ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0610-0611

 1. Nhan đề : Kiến trúc sư Ludwig Mies Van Der Rohe / Phạm Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          24cm ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0483

 1. Nhan đề : Kể chuyện về Bác Hồ / Trần Dân Tiên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          53tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0470

 1. Nhan đề : La Mã Cổ Đại / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0019-0023

 1. Nhan đề : La sơn phu tử Nguyễn Thiếp / Đoàn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hóa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          27tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0423

 1. Nhan đề : Laser và ảnh toàn ký / Nguyễn Tứ (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          35tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0617

 1. Nhan đề : Liệu pháp gen là gì / Nguyễn Tứ (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0608-0609

 1. Nhan đề : Lưỡng Cư / BARRY CLARKE

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0156-0157

 1. Nhan đề : Lưỡng cư : Tập II / Barry Clarke

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0398

 1. Nhan đề : Lưỡng cư : Tập I / Barry Clarke

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0399

 1. Nhan đề : Lá thư trong vỏ ốc / Hồ Việt Khuê

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          71tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0098

 1. Nhan đề : Lịch sử âm nhạc bằng tranh / Bernard Deyriès, Denys Lemery, Michael Sadler

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          135tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0561

 1. Nhan đề : Lửa trong thành phố sẩm tối / ÊNô Ra, Ut

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          249tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0114-0116

 1. Nhan đề : Lực và chuyển động / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0043-0046

 1. Nhan đề : Lực và chuyển động : T:2 / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0190-0192

 1. Nhan đề : Lực và chuyển động : T:1 / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0193-0196

 1. Nhan đề : Lý Công Uẩn / Tạ Huy Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0456

 1. Nhan đề : Lý Công Uẩn / Tạ Huy Long

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          31tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0457

 1. Nhan đề : Máy bay : T:2 / Nahum Andrew

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0400

 1. Nhan đề : Máy bay : T:1 / Nahum Andrew

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0401

 1. Nhan đề : Một lần thơ trẻ / Nguyễn Thụy Kha

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0109

 1. Nhan đề : Một lần thơ trẻ / Nguyễn Thụy Kha

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0113

 1. Nhan đề : Một ngày với bầy khủng long / Edward

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          53tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0378-0380

 1. Nhan đề : Mùa sim chín / Nguyễn Đức Huyền, Bùi Đức Thái

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          115tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0363-0365

 1. Nhan đề : Nghệ thuật phá án : T:2 / Đinh Ngọc Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0304-0307

 1. Nhan đề : Nghệ thuật phá án : T:1 / Đinh Ngọc Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0308-0311

 1. Nhan đề : Nghệ thuật tình báo / Quốc Trung (dịch)

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0350-0356

 1. Nhan đề : Nguyễn ái Quốc trên những dặm đường cứu nước / Nguyễn Thị tâm, Lê Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          39tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0422

 1. Nhan đề : Ngô Thì Nhậm thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0558-0559

 1. Nhan đề : Ngôi nhà mới / Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          24tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0137-0140

 1. Nhan đề : Người chị của Gribouille / Bùi Mộng Liễn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0507-0509

 1. Nhan đề : Người giữ kho báu và lũ quỷ vàng / Phan Sĩ Quán, Đỗ Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          151tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0366-0367

 1. Nhan đề : Người đàn ông dát vàng / Xôn  Xơ V.

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          107tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0118

 1. Nhan đề : Nhà vua và bậc cao sĩ / Lê Vân

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          131tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0117

 1. Nhan đề : Nhảy và múa : T:2 / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0312-0314

 1. Nhan đề : Nhảy và múa : T:1 / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0315-0318

 1. Nhan đề : Những chuyện kỳ bí đêm của bầy rối / Nguyễn Trọng Tuyên

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          135tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0127

 1. Nhan đề : Những khả năng siêu nhân / Phạm Văn UYểN

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0141-0145

 1. Nhan đề : Những ngày lưu lạc : Truyện vừa / Lưu Cẩm Vân, Công Cừ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          95tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0368-0371

 1. Nhan đề : Những đôi giày trượt băng bằng bạc / Vĩnh Hồ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0510-0513

 1. Nhan đề : Những động vật hoan dã có nguy cơ bị tuyệt chủng / Nguyễn Tứ

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          65tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    VĐ2

Số đăng ký :            0632-0633

 1. Nhan đề : Năm đứa trẻ xóm đồi / Dạ Thảo Linh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          84tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0123

 1. Nhan đề : Năng lượng : T:2 / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0450-0451

 1. Nhan đề : Năng lượng : T:2 / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0454-0455

 1. Nhan đề : Năng lượng : T:1 / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0452-0453

 1. Nhan đề : Năng lượng / JACK CHALLONER

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0146-0152

 1. Nhan đề : Nông Quốc Chấn thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0550-0553

 1. Nhan đề : Nước / Thanh Nghi

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          44tr ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0621-0622

 1. Nhan đề : Nước mô hình vạn trạng / Việt Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          20.5cm ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0577-0581

 1. Nhan đề : Nước từ nguồn đến địa phương / Trần THị Thu Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          35tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0589

 1. Nhan đề : Nội tôi / Hoàng Dương Cầm

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          96tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0524-0526

 1. Nhan đề : Núi lửa và các thảm họa thiên nhiên khác / Nguyễn Phú Thao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          48tr. ; 23cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0441

 1. Nhan đề : Nữ chủ Soái / Trần Minh Châu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          120tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0534-0536

 1. Nhan đề : Phát súng sai lầm / Võ Hoàng Minh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          55tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0129-0135

 1. Nhan đề : Phỏng vấn những người nổi tiếng / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          125tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0362

 1. Nhan đề : Phù thủy và pháp sư : T:2 / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0206-0208

 1. Nhan đề : Phù thủy và pháp sư : T:1 / Mai Thế Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0209-0211

 1. Nhan đề : Quạ và bầy chim / Trần Xuân Bách (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          16tr ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0618-0620

 1. Nhan đề : Rau tập tàng / Băng Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          79tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0537-0539

 1. Nhan đề : Rơi hay không rơi / Huy Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          22tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0590

 1. Nhan đề : Rơi hay không rơi? / Huy Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          22tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0591-0593

 1. Nhan đề : Rừng nhiệt đới / Theresa greenawy

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0427

 1. Nhan đề : Rừng nhiệt đới : T:2 / Greenaway Theresa

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0405-0406

 1. Nhan đề : Sinh Thái / STEVE POLLOCK

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          79cm ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0158-0159

 1. Nhan đề : Sinh Thái / STEVE POLLOCK

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0164

 1. Nhan đề : Sinh Thái / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0004-0009

 1. Nhan đề : Sinh hoạt xưa qua nét khắc / Phạm Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          24tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0485

 1. Nhan đề : Sông và hồ : Tập 1 / Steve Parker

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0221

 1. Nhan đề : Sông và hồ : Tập 1 / Steve Parker

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0396-0397

 1. Nhan đề : Sách / Mai Thu Hà (dịch )

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0057-0062

 1. Nhan đề : Sách : T:2 / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0197-0200

 1. Nhan đề : Sách : T:1 / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0201-0205

 1. Nhan đề : Sự sống / Vũ Đình Tuấn (dịch)

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0340-0349

 1. Nhan đề : Sự sống thời tiền sử / Minh Tân (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2008

Mô tả vật lý :          79tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0065

 1. Nhan đề : Sự tích một khẩu súng hơi / Huy Phương

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          125tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0531-0532

 1. Nhan đề : Sự tích một khẩu súng hơi / Huy Phương, Công Cừ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          127tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0381-0382

 1. Nhan đề : Thanh Hải thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0540-0541

 1. Nhan đề : Thanh Hải thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0560

 1. Nhan đề : Thiên tài LEO1NARD DE VINCI / Việt Dũng (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          47tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0339

 1. Nhan đề : Thoại Ngọc Hầu người có công khai phá vùng đất phương nam / Trần Tích Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          27tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0425

 1. Nhan đề : Thăm dò vũ trụ / Đinh Ngọc Hưng (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          79tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0048

 1. Nhan đề : Thăm dò vũ trụ / Stott Carole

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          78tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0031

 1. Nhan đề : Thăm dò vũ trụ / Đinh Ngọc Hưng (dịch)

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          79tr ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0168

 1. Nhan đề : Thơ với tuổi thơ / Huy Cận

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          20tr ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0484

 1. Nhan đề : Thám hiểm : T2 / Rupert

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0276

 1. Nhan đề : Thám hiểm : T1 / Rupert

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0277

 1. Nhan đề : Thám hiểm / Mai Thu Hà (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0049-0053

 1. Nhan đề : Thám hiểm / Mai Thu Hà

Nơi xuất bản :         TP.HCM : KIm đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0326-0328

 1. Nhan đề : Thể Thao / Ngân xuyen (dich)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : KIm đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    Đv18

Số đăng ký :            0690

 1. Nhan đề : Thể thao / Tim Hammond

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0630

 1. Nhan đề : Thể thao / Ngân Xuyên

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0296-0298

 1. Nhan đề : Thể thao : T:1 / Ngân Xuyên

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0299-0303

 1. Nhan đề : Thể thao / Ngân Xuyên (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0430

 1. Nhan đề : Thế giới động vật có vú / Trần Hạnh Tường

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          83tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0635

 1. Nhan đề : Thế giới động vật loài cá / Trần Hạnh Tường

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          83tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0636

 1. Nhan đề : Thời Phục Hưng / ANDREW LANGLEY

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0460-0462

 1. Nhan đề : Thời gian và Không gian / Pham Văn Thiều (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0321-0325

 1. Nhan đề : Thời gian và không gian / Phạm Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0028-0030

 1. Nhan đề : Thời gian và không gian / Phạm Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0032

 1. Nhan đề : Thời gian và không gian : T:2 / Phạm Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV 18

Số đăng ký :            0319-0320

 1. Nhan đề : Thời tiết / John Farndon, Vũ Minh Phương (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          28tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0093

 1. Nhan đề : Thời tiết / Brian Cosgrove, Nguyễn Như Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0250-0252

 1. Nhan đề : Thời tiết / Vũ Minh Phương

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1998

Mô tả vật lý :          28tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0407-0412

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý : T1 / Lê Mạnh Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0231-0233

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý / Lê Mạnh Chiến ( dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0047

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý / Symes Harding

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0429

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý : Tập II / R.F. Symes, R.R. Harding, Lê Mạnh Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0226-0229

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý : Tập I / R.F. Symes, R.R. Harding, Lê Mạnh Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0230

 1. Nhan đề : Tinh thể và đá quý / Symes R.F, Harding R.R

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0024-0025

 1. Nhan đề : Tiền từ vỏ ốc đến tấm thẻ : T2 / Joe Cribb

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0264-0267

 1. Nhan đề : Tiền từ vỏ ốc đến tấm thẻ : T1 / Joe Cribb

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0268-0270

 1. Nhan đề : Tiền từ vỏ ốc đến tấm thẻ : T;1 / Thu Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0278

 1. Nhan đề : Tiến hóa / Nguyễn Xuân Hồng (chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0054-0056

 1. Nhan đề : Tiến hóa / Nguyễn Xuân Hồng (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0064

 1. Nhan đề : Tiến hóa / Linda Gammin

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0434

 1. Nhan đề : Tiến vào dinh độc lập / Đoàn Thị Minh Châu, Nguyễn Đông Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          35tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0417

 1. Nhan đề : Trang Phục / Nguyễn Thắng Vũ

Nơi xuất bản :         Tp. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          8otr ; 20cm

Phân loại UDC :    VĐ2

Số đăng ký :            0014-0018

 1. Nhan đề : Trang phục : T1 / RowlandWarne

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0258-0261

 1. Nhan đề : Trang phục / Đinh Ngọc Hưng (dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0063

 1. Nhan đề : Trang phục : Tập II / Rowland  Warne,  Đinh Ngọc Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0253-0257

 1. Nhan đề : Trung Hoa cổ đại : Tập II / Arthur Cotterell, Nguyễn Bích Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0241-0242

 1. Nhan đề : Trung Hoa cổ đại : Tập I / Arthur Cotterell, Nguyễn Bích Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0243-0246

 1. Nhan đề : Trung hoa cổ đại : T2 / Arthur Cotterell

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0240

 1. Nhan đề : Trung hoa cổ đại / Cotterell Arthur

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0036-0040

 1. Nhan đề : Truyền thuyết xa xưa : T.4: Ký ức hồi sinh / Ngọc Tiên

Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Tổng hợp, 2000

Mô tả vật lý :          108tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0091

 1. Nhan đề : Truyện COSETTE / Nguyễn Hoàng Minh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          174tr. ; 10.5cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0505-0506

 1. Nhan đề : Truyện cổ tích Nhật Bản / Phạm Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          138tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0096

 1. Nhan đề : Trái đất : T.1 / Nguyễn Xuân Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0603-0606

 1. Nhan đề : Trái đất / Nguyễn Xuân Hồng (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0175-0176

 1. Nhan đề : Trần Hưng Đạo / Nguyễn bích

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0637

 1. Nhan đề : Trần Hưng Đạo / Nguyễn Bích; Lê Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0437

 1. Nhan đề : Trần Hưng Đạo / Nguyễn Bích

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0463

 1. Nhan đề : Trò chơi / Mai Bửu Minh

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2008

Mô tả vật lý :          59tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0438

 1. Nhan đề : Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi : T8 / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          167tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0476

 1. Nhan đề : Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi : T2 / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          162tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0488

 1. Nhan đề : Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          283tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0477

 1. Nhan đề : Tuổi trẻ của HEIDI / Nguyễn Lê Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0519-0520

 1. Nhan đề : Tôi và chi KLARA / Thanh Trâm

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          88tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0533

 1. Nhan đề : Tàu hỏa : Khám phá lịch sử đường sắt – từ buổi sơ khai của động cơ hơi nước đến tàu hỏa cao tốc ngày nay / John Colley

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0085-0087

 1. Nhan đề : Tàu hỏa : Khám phá lịch sử đường sắt – từ buổi sơ khai của động cơ hơi nước đến tàu hỏa cao tốc ngày nay / John Colley

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0089-0090

 1. Nhan đề : Tập làm nhà phát minh / Trần Văn Hoạt

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          67tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0124

 1. Nhan đề : Tìm mẹ=Searching for mother / Nguyễn Công Hoan

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          31tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0562-0565

 1. Nhan đề : Tố Hữu thơ với tuổi thơ / Nguyễn Thắng Vu

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          30tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VĐ11

Số đăng ký :            0547-0549

 1. Nhan đề : Từ trong nhà ra ngoài sân / Nguyễn Như Mai, Vũ Quốc Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          137tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0094-0095

 1. Nhan đề : Từ điển học sinh thanh lịch / Hoàng Hà

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 1999

Mô tả vật lý :          161tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV113

Số đăng ký :            0607

 1. Nhan đề : VOI / IAN REDMOND

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0162-0163

 1. Nhan đề : Viện Hoàng Hạc / Viết Linh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          68tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0128

 1. Nhan đề : Vương quốc thú rừng / Hưng Yến Hoàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0435-0436

 1. Nhan đề : Vượn Gorila và động vật linh trưởng : T:2 / Redmond Lan

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0418-0419

 1. Nhan đề : Vàng thơm : Truyện dài / Hồ Phương

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          151tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0112

 1. Nhan đề : Vật Chất / Nguyễn Quốc Tính (dịch)

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0177-0180

 1. Nhan đề : Vật chất : T2 / Christopher

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0271-0275

 1. Nhan đề : Xác ướp trong lăng mộ / Ngô Xuân Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          54tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0220

 1. Nhan đề : Ông Bà có / Vũ Lan Trang (dịch)

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0467-0468

 1. Nhan đề : Ông Tướng Canh Điền / Phương Hoa

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0458

 1. Nhan đề : Ông hoàng và người đầy tới của khoa học / Xuân Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          192tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0097

 1. Nhan đề : Ông hoàng và người đầy tới của khoa học / Xuân Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          192tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0106

 1. Nhan đề : Điện : T.1 / Phan Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0075-0079

 1. Nhan đề : Điện : T.2 / Phan Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0080-0084

 1. Nhan đề : Điện / STEVE PARKER

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0160-0161

 1. Nhan đề : Điện tử học / Mai Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0070-0074

 1. Nhan đề : Đảo và quần đảo / Nguyễn Tứ

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          75tr ; 18.5cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0628

 1. Nhan đề : Đảo vàng / Đắc Trung

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          127tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0110

 1. Nhan đề : Đá và khoáng chất / Nguyễn Vũ Phong

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          28tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0403-0404

 1. Nhan đề : Đại Dương / MIRANDA MACQUITTY

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          79tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0153-0155

 1. Nhan đề : Đại bàng và chim săn mồi : T:1 / Mạnh Chương

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0402

 1. Nhan đề : Đỉnh núi Nàng Ba / Phạm Ngọc Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          135tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV13

Số đăng ký :            0111

 1. Nhan đề : Đốm lửa trên đồng / Mai Bửu Hoàng Dương

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          79 ; 19cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0119-0122

 1. Nhan đề : Đội thiếu niên du kích Đình Bảng / Xuân Sách

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          311tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0496-0498

 1. Nhan đề : Động vật cao nhất thế giới hưu cao cổ / Nguyễn Tứ

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          29cm ; 18.5cm

Phân loại UDC :    VĐ2

Số đăng ký :            0629-0630

 1. Nhan đề : Động vật nuôi con / Trần Văn Hoạt

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2001

Mô tả vật lý :          31tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0600-0602

 1. Nhan đề : ánh sáng : T:2 / Nguyễn Việt long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0290-0292

 1. Nhan đề : ánh sáng : T:1 / Nguyễn Việt long

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 2000

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0293-0295

 1. Nhan đề : ánh sáng / Nguyễn Việt Long

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr ; 20cm

Phân loại UDC :    ĐV18

Số đăng ký :            0357-0358