Tổ Lý – Công nghệ – Tin học thành lập năm 2007 được tách ra từ tổ Toán – Lý, gồm 5 thành viên, tổ trưởng là cô Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Hiện tại, tất cả giáo viên trong tổ đều có trình độ trên chuẩn.

● Tổ trưởng: Lữ Minh Sử.

● Tổ phó: Võ Thị Thủy.

Sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay đi sâu vào bàn bạc giải pháp nâng cao chất lượng bô môn và nâng cao tay nghề giáo viên bằng cách tăng cường dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm, thảo luận các tiết dạy khó, về công tác chủ nhiệm cần duy trì tốt sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học, tìm hiểu và giúp đỡ các học sinh có nguy cơ bỏ học, đề ra biện pháp để nâng dần chất lượng chủ nhiệm.

Với quyết tâm của tập thể giáo viên tổ Lý – Công nghệ – Tin học cố gắng đạt giáo viên giỏi cấp huyện 30% và đạt chỉ tiêu của nhà trường giao để góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.