Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trước yêu cầu phát triển của ngành giáo dục, năm 1995 UBND Huyện Mỏ Cày ra quyết định về việc... Chi tiết
Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Trường THCS An Thạnh được thành lập theo Quyết định số 77/UB-QĐ ngày 25 tháng 8 năm 1995 của UBND... Chi tiết
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Chi tiết
Chi bộ trường

Chi bộ trường

Từ tháng năm 2000 chi bộ được thành lập có tên gọi là chi bộ trường THCS An Thạnh, do... Chi tiết
Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

* Hiệu Trưởng: - Họ và tên: Võ Văn Tiến. - Năm sinh: 1968. - Trình độ chuyên môn: ĐHSP... Chi tiết
Công đoàn

Công đoàn

CĐCS trường THCS Tạ Thị Kiều trước đây là CĐCS trường THCS An Thạnh được tách ra từ CĐCS trường... Chi tiết