Quá trình hình thành và phát triển:

Tổ tiếng Anh trước đây được gọi là tổ Ngoại ngữ được tách ra từ tổ Xã hội vào năm 1996. Từ năm 2006 cho đến nay, tổ Ngoại Ngữ được có tên là tổ tiếng Anh với nhiều sự thay đổi về số lượng giáo viên trong tổ nhưng tất cả đều có trình độ trên chuẩn.

Tổ trưởng: Phan Thị Thùy Ngân.

Những thành tích đã đạt được:

Tổ giữ vững danh hiệu lao động tiên tiến nhiều năm liền, từ năm học 2002 – 2003 cho đến nay.

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 3 giáo viên.

Đạt chiến sĩ thi đua cấp huyện: 3 giáo viên.

Từ năm học 2000-2001 đến nay, chất lượng bộ môn của tổ luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đặc biệt là kết quả học sinh đạt TN THCS đều cao so với mặt bằng chung của huyện.

Tự học, tự rèn:

Các thành viên của tổ luôn có ý thức tốt trong việc tự học tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề. Tham gia đủ 100% các lớp học thay sách từ lớp 6 đến lớp 9. tự học các lớp nâng chuẩn nâng cao trình độ.