Tổ Thể dục – Âm nhạc – Mĩ thuật được thành lập từ năm 2007. Hiện tại tổ gồm 8 thành viên, tổ trưởng là thầy Hồ Hữu Điền.

Tổ chuyên môn hiện nay đi sâu vào việc đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn, lồng ghép vào giảng dạy góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh. Tích cực công tác nâng cao tay nghề giáo viên: tăng cường dự giờ, thao giảng và rút kinh nghiệm tiết dạy, xây dựng tiết dạy khó, tiết dạy mẫu.

Tập thể tổ Thể dục – Âm nhạc – Mĩ thuật cố gắng hơn nữa trong việc rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng năng khiếu cho các em học sinh nhằm nâng cao hơn chất lượng giáo dục bộ môn, phát hiện tài năng và góp phần xây dựng, giữ vững thành tích trường đạt chuẩn quốc gia.