Tổ Sinh – Hóa – Địa có tiền thân là Tổ Tự nhiên. Bắt đầu từ năm 1997-1998 tổ được tách ra và được đặt tên Tổ Sinh – Hoá – Địa – Thể dục, đến năm học 2001–2002 tổ có tên là Tổ Sinh – Hóa – Địa. Từ năm học 2000–2001, cô Đoàn Ngọc Thúy được Ban giám hiệu phân công làm tổ trưởng chuyên môn của tổ.

Từ tháng 9/2000 đến nay, được sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu cùng với sự đoàn kết nhất trí cao của các giáo viên trong tổ đã giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua nhiều năm phấn đấu, đến nay tổ đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Tổ nhiều năm liền đạt tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, nhiều cá nhân trong tổ cũng nhận được giấy khen của Công đoàn Giáo dục Huyện và Liên đoàn Lao động Huyện, Tỉnh tặng.