Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ I từ ngày 27/09/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ I từ ngày 27/09/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3)... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ I từ ngày 20/09/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ I từ ngày 20/09/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 24/05/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 24/05/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/03/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/03/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 07/12/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 07/12/2020

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 16/11/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 16/11/2020

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1... Chi tiết
Thông Báo Áp Dụng Thời Khóa Biểu Học Kỳ I Từ Ngày 07/9/2020

Thông Báo Áp Dụng Thời Khóa Biểu Học Kỳ I Từ Ngày 07/9/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 9 học kỳ II từ ngày 08/06/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 9 học kỳ II từ ngày 08/06/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 9 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Chi tiết