Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 07/12/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 07/12/2020

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 16/11/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 16/11/2020

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1... Chi tiết
Thông Báo Áp Dụng Thời Khóa Biểu Học Kỳ I Từ Ngày 07/9/2020

Thông Báo Áp Dụng Thời Khóa Biểu Học Kỳ I Từ Ngày 07/9/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 9 học kỳ II từ ngày 08/06/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 9 học kỳ II từ ngày 08/06/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 9 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Chi tiết
Danh sách học sinh lớp 9 ôn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (mới)

Danh sách học sinh lớp 9 ôn thi tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (mới)

Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 8 học kỳ II từ ngày 01/06/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 8 học kỳ II từ ngày 01/06/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 8 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 7 học kỳ II từ ngày 25/05/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 7 học kỳ II từ ngày 25/05/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 7 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 6 học kỳ II từ ngày 18/05/2020

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 6 học kỳ II từ ngày 18/05/2020

Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 6 học kỳ 2... Chi tiết