Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ II năm học 2023-2024 được áp dụng chính thức từ ngày 15/01/2024.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.