CĐCS trường THCS Tạ Thị Kiều trước đây là CĐCS trường THCS An Thạnh được tách ra từ CĐCS trường PTCS An Thạnh năm 1995.

Đồng chí Lê Văn Ri được CĐV tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS từ năm 1995 đến năm 2010.

Nhiệm kỳ 2010-2012 do đồng chí Hồ Duy Khang làm chủ tịch CĐCS.

Nhiệm kỳ 2012- 2017 do đồng chí Đoàn Văn Trai làm chủ tịch CĐCS.

Nhiệm kỳ 2017- 2022 do đồng chí Đoàn Văn Trai làm chủ tịch CĐCS.

Sau khi được tách ra từ CĐCS PTCS An Thạnh, CĐCS THCS An Thạnh gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng dưới sự nổ lực của Ban chấp hành, đã đưa CĐCS đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc liên tục từ năm 1995 đến năm 2017.

Qua từng nhiệm kỳ, từng năm CĐCS luôn có những biến động về nhân sự cũng như những thách thức trong quá trình hoạt động nhưng dưới sự chỉ đạo của CĐGD, LĐLĐ huyện và của Chi bộ nhà trường, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của Chính quyền, sự nổ lực của Ban chấp hành, sự đoàn kết thống nhất của CBGV NV trong đơn vị đã đưa CĐCS luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

CĐCS luôn là tâm điểm cho tinh thần, luôn là chỗ dựa tin cậy cho CBGV NV và luôn góp phần cùng chính quyền xây dựng đơn vị ngày càng nâng cao cả về chất và lượng.

Nhân sự BCH Công đoàn Cơ sở