Tổ Toán được thành lập từ tháng 9 năm 2007, tiền thân là tổ Toán – Lý được thành lập vào năm 1999, hiện có 08 thành viên do thầy Nguyễn Văn Tuấn làm tổ trưởng.

Sinh hoạt của tổ hiện nay đang đi sâu bàn bạc các vấn đề: “Dạy học tích cực môn Toán”, “Nâng cao chất lượng bộ môn” và “Giải pháp giúp học sinh học toán”.

Tổ cũng có những thành tích đáng kể và hiện nay tập thể giáo viên trong tổ quyết tâm giữ vững danh hiệu Tổ LĐTT, phấn đấu có ít nhất 03 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 01 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, tập trung việc ứng dụng công nghệ trong dạy học, viết các chuyên đề có tính thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục góp phần xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.