Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ II từ ngày 14/03/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ II từ ngày 14/03/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 28/02/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 28/02/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 14/02/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 14/02/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 07/02/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 07/02/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 17/01/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 17/01/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ I từ ngày 27/09/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3) học kỳ I từ ngày 27/09/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến (Số 3)... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ I từ ngày 20/09/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ I từ ngày 20/09/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học trực tuyến học kỳ... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 24/05/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp 10 từ ngày 24/05/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu Ôn thi tuyển vào lớp... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/03/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 08/03/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 18/01/2021

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết