Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 01/04/2024

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 01/04/2024

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ II... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 15/01/2024

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 15/01/2024

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ II... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 01/01/2024

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 01/01/2024

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 04/12/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 04/12/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 27/11/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 27/11/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 11/09/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 11/09/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ I từ ngày 05/09/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ I từ ngày 05/09/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá mặt bằng căn tin Trường THCS Tạ Thị Kiều

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá mặt bằng căn tin Trường THCS Tạ Thị Kiều

Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin của Trường Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều

Thông báo về việc tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin của Trường Trung học cơ sở Tạ Thị Kiều

Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2... Chi tiết