Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ II từ ngày 08/05/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2... Chi tiết
Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh

Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh

Hầu hết trẻ em đều thích nước vì đó là môi trường để vui chơi, khám phá nhiều điều mới... Chi tiết
Số tiết thực dạy của giáo viên ở chương trình 2018 được thực hiện ra sao?

Số tiết thực dạy của giáo viên ở chương trình 2018 được thực hiện ra sao?

GDVN- Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học hiện nay là 23 tiết, giáo viên trung học cơ... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 27/03/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ II từ ngày 27/03/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 20/02/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ II từ ngày 20/02/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 16/01/2023

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 1 học kỳ II từ ngày 16/01/2023

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 14/11/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 5 học kỳ I từ ngày 14/11/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 5 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 31/10/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 4 học kỳ I từ ngày 31/10/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 03/10/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 3 học kỳ I từ ngày 03/10/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1... Chi tiết
Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 19/09/2022

Thông báo áp dụng thời khóa biểu số 2 học kỳ I từ ngày 19/09/2022

Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1... Chi tiết