* Quá trình hình thành và phát triển

– Tiền thân của tổ Ngữ Văn hình thành từ rất lâu. Năm học 2002-2003 tổ Văn đổi tên thành tổ Ngữ văn cho đến nay.

– Hiện nay tổ có 8 giáo viên, 4 giáo viên nam và 4 giáo nữ. Trong đó trên chuẩn 7, đạt chuẩn 1.

– Tổ trưởng: Đào Thị Đậm

– Tổ phó: Nguyễn Thị Hồng

Về kết quả giáo dục: Từ năm học 2002-2003 đến nay,chất lượng bộ môn của tổ luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao. Đặt biệt là kết quả học sinh đạt TN THCS, ôn luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 đều cao so với mặt bằng chung của huyện.

* Tự học, tự rèn:

– Sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay đi sâu vào bàn bạc giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

– Các giáo viên trong tổ luôn có ý thức tốt trong việc tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề. Tham gia đầy đủ 100% các lớp học bồi dưỡng từ lớp 6 đến lớp 9.

– Các giáo viên trong tổ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để giúp trường xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013 và giữ vững thành tích cho đến nay.