Tổ Sử – GDCD được thành lập từ 9/2007. Tổ gồm 6 thành viên. Tổ trưởng là Ngô Thị Kiểu

Sinh hoạt tổ chuyên môn hiện nay đi sâu vào bàn bạc giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn, lồng ghép vào giảng dạy góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, góp phần hạn chế học sinh bỏ học, phần hạn chế học sinh không tôn trọng nội qui nhà trường. Đi sâu công tác nâng cao tay nghề giáo viên: tăng cường dự giờ, thao giảng và rút kinh nghiệm tiết dạy; thảo luận tiết dạy khó, tiết ôn tập, …

Với tất cả quyết tâm, tập thể tổ Sử -Giáo dục công dân cố gắng hơn nữa trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục bộ môn, góp phần xây dựng và giữ vững thành tích trường đạt chuẩn quốc gia.