DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề :

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) Quyển 1 / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          120tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            1854

 1. Nhan đề : 100 Trò chơi nhân gian Việt nam / Nguyễn Hạnh Tuyển chọn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          112 tr. ; 19 cm.

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            0190-0191

 1. Nhan đề : 100 bài văn hay 9 / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP.HCM, 2013

Mô tả vật lý :          208tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1928

 1. Nhan đề : 100 câu hỏi về bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm / Trần Minh Châu

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          131tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0853

 1. Nhan đề : 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh / Nguyễn Khắc Mai

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          118 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1744

 1. Nhan đề : 100 dàn bài chi tiết làm văn 9 : Giúp em viết văn hay / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Ly Na, Lê Mỹ Trang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2014

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1143-1144

 1. Nhan đề : 1000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8 / Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          121tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1322

 1. Nhan đề : 101 Thủ thuật căn bản cho người chơi tennis / Tạ Hùng, Phương Dung

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2003

Mô tả vật lý :          69tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    7A8

Số đăng ký :            1700

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: vùng khô nhất thế giới ở đâu ? / Hồng Tâm dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          141tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.09

Số đăng ký :            0774-0776

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: băng hà di chuyển như thế nào ? / Nguyễn Văn Vĩnh dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          150tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.09

Số đăng ký :            0777-0779

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: Ai đã phát minh ra địa chấn kí ? / Lương Sĩ Tĩnh dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          106tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.09

Số đăng ký :            0781-0783

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: Tại sao kiến sống ở cây cỏ gai ? / Nguyễn Văn Vĩnh dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          120tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0741

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: Người Olamec sống ở đâu? / Hồng Tâm dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          156tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0760-0762

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: Tại sao kiến sống ở cây cỏ gai ? / Nguyễn Văn Vĩnh dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          120tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0763-0765

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học: Người Olamec sống ở đâu? / Hồng Tâm dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          156tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0770

 1. Nhan đề : 101 câu hỏi đáp khoa học ai đã phát minh ra địa chấn ký / Lương Sỹ Tĩnh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          106tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            1095

 1. Nhan đề : 101 điều cần biết tài nguyên và phát triển du lịch / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          178tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            2159

 1. Nhan đề : 105 lời nói của Bác Hồ : Danh ngôn Hồ Chí Minh / Kim Dung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2007

Mô tả vật lý :          131tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1788

 1. Nhan đề : 126 trò vui chơi tập thể chọn lọc / Tôn Thất Đông

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2012

Mô tả vật lý :          92tr ; 19cm

Phân loại UDC :    392

Số đăng ký :            0695

 1. Nhan đề : 160 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh / Lê Thành Kính

Nơi xuất bản :         H. : Thống kê, 2008

Mô tả vật lý :          525tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    335

Số đăng ký :            0132

 1. Nhan đề : 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng / Huỳnh Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2012

Mô tả vật lý :          110tr ; 19cm

Phân loại UDC :    392

Số đăng ký :            0694

 1. Nhan đề : 20 phương pháp giải toán Hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut, Vũ ái Phương, Huỳnh Văn Trí

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2014

Mô tả vật lý :          271 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1274

 1. Nhan đề : 22 chuyên đề hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏiHóa học THCS / Nguyễn Đình Hành, Nguyễn Hữu Thọ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2016

Mô tả vật lý :          366 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1044

 1. Nhan đề : 265 giống cây trồng mới / Trương Đích

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          323 ; 19cm

Phân loại UDC :    633

Số đăng ký :            0524

 1. Nhan đề : 270 Bài tập hóa học 8 / Khánh Vinh, Nguyễn Văn Thân

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009

Mô tả vật lý :          165 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1276

 1. Nhan đề : 270 Đề và bài văn lớp 8 / Thái Thủy Vân, Thảo Bảo My

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          219tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1281

 1. Nhan đề : 270 đề & Bài Văn 7 / Thái Thũy Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2011

Mô tả vật lý :          276tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1345

 1. Nhan đề : 270 đề & Bài văn 7 / Thái Thủy Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc Gia  TP.HCM, 2011

Mô tả vật lý :          276tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1343

 1. Nhan đề : 270 đề & bài văn mẫu 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý :          256tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(075)

Số đăng ký :            1100

 1. Nhan đề : 270 đề và bài văn mẫu 7 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý :          232tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1929

 1. Nhan đề : 340 bài tập tự luận và trắc nghiệm Đại số 8 / Vũ Thế Hựu, Minh Đức, Hoàng Việt

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1405-1406

 1. Nhan đề : 350 Bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao Lớp 9 / Ngô NGọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          183tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            2191

 1. Nhan đề : 350 bài tập Hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 9 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          183 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1032

 1. Nhan đề : 36 đề ôn luyện Ngữ Văn 6 / Trần Đăng NGhĩa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          131tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2222

 1. Nhan đề : 36 đề ôn luyện Ngữ Văn 7 / Trần Đăng NGhĩa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2223

 1. Nhan đề : 40 câu hỏi  đáp về sinh sản nuôi đặc sản và phòng trị bệnh cho cá / Phạm Văn Trang, Trần Văn Vỹ

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          63tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    630

Số đăng ký :            0897-0898

 1. Nhan đề : 400 bài tập vật lí 6 / Phan Hoàng Văn, Nguyễn Thị Hồng mỹ

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          100tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1541-1542

 1. Nhan đề : 45 bài văn chọn lọc 8 / Vũ Tiến Quỳnh

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          141tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1284-1285

 1. Nhan đề : 45 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7 / Phan Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Bích Thủy

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1399

 1. Nhan đề : 450 bài tập trắc nghiệm sinh học 9 / Đỗ Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1084

 1. Nhan đề : 500 Bài Toán chọn lọc 6 : Bồi dưỡng học sinh khá giỏi / Nguyễn Ngọc Đạm,Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long Hậu

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Đại Học Sư Phạm, 2008

Mô tả vật lý :          215tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1525

 1. Nhan đề : 500 Bài tập cơ bản và nâng cao Hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         ĐN : Nhà Xuất bản Đồng Nai, 2013

Mô tả vật lý :          160 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1272

 1. Nhan đề : 500 bài tập cơ bản và nâng cao hóa học 9 / Huỳnh Văn út

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đồng nai, 2014

Mô tả vật lý :          168tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1064

 1. Nhan đề : 54 đề ôn luyện và kiểm tra Tiếng Anh 7 / Phạm Hiền Nhi

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1398

 1. Nhan đề : 55 Kỹ năng giúp con bạn thành công : First news / Ron Clark

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011

Mô tả vật lý :          247tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            0322

 1. Nhan đề : 60 ca khúc cộng đồng và truyên thống đội / Trương Quang Lục

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          118tr ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            2118

 1. Nhan đề : 75 Ca khúc đăc sặc và Đảng – Bác hồ Đoàn -Hội – Đội / Nguyễn anh; Tuấn Giang

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2007

Mô tả vật lý :          159tr ; 20cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            1651

 1. Nhan đề : 79 bài toán dân gian / Đặng Thu Trang, Hoàng Quý

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1995

Mô tả vật lý :          72tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51 (083)

Số đăng ký :            0786

 1. Nhan đề : 990 câu hỏi trắc nghiệm và đề tự luận Ngữ văn 8 / Đoàn Thị Kim Nhung, Tạ Thị Thanh Hà

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          312tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1298

 1. Nhan đề : 990 câu hỏi trắc nghiệm và đề tự luận ngữ văn 8 / Đoàn Thị Kim Nhung, Tạ Thị Thanh Hà

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2010

Mô tả vật lý :          312tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1302

 1. Nhan đề : Ai thông minh hơn / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2001

Mô tả vật lý :          351tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0519-0520

 1. Nhan đề : At Lát giải phẫu sinh lí người / Đào Như Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          84tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    5A

Số đăng ký :            2130

 1. Nhan đề : Ba mươi tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở / Nguyễn Thị Thiên Hương, Phạm Tất Đạt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          260tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1562

 1. Nhan đề : Ba mươi đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học 9 / Võ Văn Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2007

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1911

 1. Nhan đề : Ba mươi đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học / Võ Văn Chiến, Nguyễn Thị Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đaih học quốc gia Hà Nội, 2008

Mô tả vật lý :          119 ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1988

 1. Nhan đề : Ba trăm ba mươi danh nhân thế giới / Trần Mạnh Thường

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa -thông tin, 1996

Mô tả vật lý :          639tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(N)092

Số đăng ký :            0260

 1. Nhan đề : Ba trăm năm mươi bài tập hóa học chọn lọc và nâng cao lớp 8 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1255

 1. Nhan đề : Ba trăm sáu lăm ngày tìm hiểu thế giới sinh vật / Đào Đăng Trạch Thiên

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          363tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    57(083)

Số đăng ký :            0941

 1. Nhan đề : Ba trăm sáu mươi lăm sách lược xử thế / Kim Oanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh Niên, 1999

Mô tả vật lý :          599tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V29+37

Số đăng ký :            0562

 1. Nhan đề : Ba vụ án lạ Đời Đường / Bạch Bích (dịch)

Nơi xuất bản :         h. : trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          310tr ; 19cm

Phân loại UDC :    vn

Số đăng ký :            0593

 1. Nhan đề : Ba đình / Phan Trần Chúc tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          135tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0664-0665

 1. Nhan đề : Banzăc và cuộc săn tìm nhân vật chính diện trong bộ “Tấn trò đời” / Đặng Anh Đào

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          179tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(N)(07)

Số đăng ký :            0166

 1. Nhan đề : Biển học vô bờ / Nguyễn Cảnh Toàn ( chủ biên), Nguyển Như ất

Nơi xuất bản :         H : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          322tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0512

 1. Nhan đề : Biến đổi khí hậu sổ tay hướng dẫn cho giáo viên / Nguyễn Hải Châu

Nơi xuất bản :         Cổ phần sách Bến Tre : Bến Tre, 2012

Mô tả vật lý :          128tr ; 20.4cm

Phân loại UDC :    913

Số đăng ký :            1930-1933

 1. Nhan đề : Biết trước 10 năm / Vương Thiên Địa, Triệu Hâm, Trương Pham,…

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 1998

Mô tả vật lý :          290tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    25

Số đăng ký :            1696

 1. Nhan đề : Biệt Động Sài Gòn / Nguyễn Đức Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          282tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    355

Số đăng ký :            0134

 1. Nhan đề : Biệt động Sài Gòn / Nguyễn Đức Hùng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          293tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0637

 1. Nhan đề : Biệt động Sài Gòn / Nguyễn Đức Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          282tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    355 (V)

Số đăng ký :            0106

 1. Nhan đề : Buồn vui đời viết / Vương Trí Nhàn

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà Văn, 1999

Mô tả vật lý :          188tr ; 19cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            1184

 1. Nhan đề : Bước đường cùng / Nguyễn Công Hoan

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2001

Mô tả vật lý :          242tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0522

 1. Nhan đề : Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập môn toán, vật lý, hóa học, sinh học… / Trần Kiều

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          476tr ; 24cm

Phân loại UDC :    5

Số đăng ký :            2044-2046

 1. Nhan đề : Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8 : Quyển 2 các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc / Trần Kì

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          452tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            2047-2051

 1. Nhan đề : Bước đầu đổi mới kiểm tra kết quả học tập các môn học của học sinh lớp 8 : Quyển 1 các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Địa lí, Giáo dục công dân / Trần Kì

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          476tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2052-2053

 1. Nhan đề : Bài Tập nâng cao Toán 9 / Tôn Thân; Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          208tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0967

 1. Nhan đề : Bài Tập thực hành GDCD 6 / Thái Quốc Tuấn; Nguyễn Huỳnh Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2203

 1. Nhan đề : Bài thể dục cho người cao tuổi / Hoare Jerry

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          236tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0325

 1. Nhan đề : Bài tâp trắc nghiệm vật lí 9 / Ngô Phước Đức, Nguyễn  Thành Dũng, Vũ Trung Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          156tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1187

 1. Nhan đề : Bài tập GDCD 6 / Vũ Đình Bảy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2204

 1. Nhan đề : Bài tập GDCD 7 / Vũ Đình Bảy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2205

 1. Nhan đề : Bài tập GDCD 8 / Vũ Đình Bảy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2207

 1. Nhan đề : Bài tập GDCD 9 / Vũ Đình Bảy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2209

 1. Nhan đề : Bài tập Giáo dục công dân 6 / Vũ Đình Bảy; Đặng Xuân Điều, Trần Văn Lực

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1598

 1. Nhan đề : Bài tập Hóa Học 9 / Lê Thanh Xuânguyễn Thị Lan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            2197

 1. Nhan đề : Bài tập Hóa học 8 / Lê Thanh Xuân; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            2194

 1. Nhan đề : Bài tập Hóa học đại cương / Dương Văn Đảm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          271tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1888

 1. Nhan đề : Bài tập Lịch sử 6 / Huỳnh Công Minh; Phạm Thị Bích Nga, Hồng Ngọc,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(076)

Số đăng ký :            1568

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ văn 9 : Tập hai / Nguyễn Khắc Phi; Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Long,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            1110-1111

 1. Nhan đề : Bài tập Ngữ văn 9 : Tập một / Nguyễn Khắc Phi; Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Long,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            1112

 1. Nhan đề : Bài tập Tin học dành cho học sinh trung học cơ sở : Quyển 1 / Bùi Văn Thanh; Bùi Vệt Hà, Phạm Thế Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          100tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            1605

 1. Nhan đề : Bài tập Tiếng Anh 7 / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2010

Mô tả vật lý :          112tr. ; 25cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1388-1389

 1. Nhan đề : Bài tập Tiếng Anh nâng cao 9 / Nguyễn Thị Tường Phước, Nguyễn Thanh Trí

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2014

Mô tả vật lý :          126tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1149

 1. Nhan đề : Bài tập Vật Lí 7 / Lê Văn Thông, Nguyễn Văn Thoại

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2007

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1417-1418

 1. Nhan đề : Bài tập Vật Lí nâng cao / Đỗ Hương Trà, Nguyễn Xuân Thành, Trịnh Thị Hải Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1890

 1. Nhan đề : Bài tập Vật Lí nâng cao / Nguyễn Xuân Thành, Trịnh Hải Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            2104

 1. Nhan đề : Bài tập Vật lí nâng cao 8 / Ngô Quốc Quýnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          152tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            2140

 1. Nhan đề : Bài tập bỗ trợ – Nâng cao Tiếng Anh 9 / Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          187tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1153

 1. Nhan đề : Bài tập chọn lọc và nâng cao vật lí 9 / Nguyễn Thanh Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          183tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1199

 1. Nhan đề : Bài tập chọn lọc Địa lí 6 / Nguyễn Quý Thao, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            1570

 1. Nhan đề : Bài tập chọn lọc Địa lý 7 / Nguyễn Quý Thao, Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          124tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91 (076)

Số đăng ký :            1450

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và năng cao hóa học 9 / Phạm Đức Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54 (076)

Số đăng ký :            1066

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Ngữ Văn 8 / Đỗ Việt Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1332

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao / Nguyễn Đức Hiệp

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          204tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1237

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề ngữ văn 6 / Đỗ Việt Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)(076)

Số đăng ký :            1470-1471

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao toán 8 / Phan Tiến Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2006

Mô tả vật lý :          234tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1909

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao toán 8 : T:2 / Phan Tiến Dũng

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1209-1211

 1. Nhan đề : Bài tập hay và khó Hóa học / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc Gia Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý :          239 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1270

 1. Nhan đề : Bài tập hay và khó hóa học 9 / Huỳnh Văn út

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2013

Mô tả vật lý :          245tr. ; 24cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            1071

 1. Nhan đề : Bài tập hóa học 8 / Lê Thanh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1248

 1. Nhan đề : Bài tập hóa học 9 / Lê Thanh Xuân, Nguyễn Thị Lan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1028

 1. Nhan đề : Bài tập ngữ văn 9 : T:1 / Nguyễn Khắc Phi, Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Long,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            1092

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao Hóa học 8 / Nguyễn Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          211 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1268

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao Hóa học 8 / Nguyễn Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          209tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            2196

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao Hóa học 9 / Nguyễn Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            2202

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao Toán 9 tập 1 / Tôn thân; Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          144tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0960

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao hóa học lớp 9 / Nguyễn Thị Thảo Minh

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Đại học quốc gia TP.HCM, 2005

Mô tả vật lý :          144tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1052-1054

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao hóa học 9 / Nguyễn Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54 (076)

Số đăng ký :            1067

 1. Nhan đề : Bài tập nâng cao hóa học 9 / Nguyễn Thị Thảo Ngân

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý :          143 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1051

 1. Nhan đề : Bài tập quỹ tích và dựng hình / Nguyễn Vĩnh Cận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          163tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    51 (076)

Số đăng ký :            0105

 1. Nhan đề : Bài tập rèn kĩ năng tích hợp Ngữ Văn 8 / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          223tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1286-1287

 1. Nhan đề : Bài tập thí nghiệm Vật lí THCS / Nguyễn Thượng Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          104tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0877

 1. Nhan đề : Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Thanh Yến, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1596

 1. Nhan đề : Bài tập thực hành sinh học 6 / Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Thi Bảo Khanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          83tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2114

 1. Nhan đề : Bài tập thực hành Địa lí 6 / Cao Minh Sơn, Lê Quang Minh, Đông Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          84tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            1575

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm toán 9 / Nguyễn Thành Dũng ( chủ biên ), Đỗ Cao Thắng, Nguyễn Trương Vinh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          120tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51 (076)

Số đăng ký :            0980

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm chất lượng cao hóa học 9 / Nguyễn Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2009

Mô tả vật lý :          225tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54 (076 )

Số đăng ký :            1073-1074

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm sinh học 6 / Đỗ Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          106tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2116

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẵng, 2017

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1392

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh / Quỳnh My, Phương Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          170tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V(N523)

Số đăng ký :            1690

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 / Phan Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          96tr ; 14.3cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0618

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm khách quan môn Hóa THCS / Nguyễn Đức Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          135tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1956

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm đại số 8 / Lê Thị Quỳnh Lâm, Lê Nguyên Phúc

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1223-1224

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm và đề kiểm tra sinh học 6 / Trần Văn Kiên, Nguyễn Phương Nga

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1548

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm và đề kiểm tra sinh học 6 / Trần văn Kiên, Nguyễn Phương Nga

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1551

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm và Tự luận GDCD 8 / Đăng Thúy Anh; Phạm kim Dung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          72tr ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2206

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm và tự luận GDCD 9 / Đặng Thúy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          63tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2208

 1. Nhan đề : Bài tập trắc nghiệm và đề kiểm tra Sinh học 8 / Phạm Hữu Hoan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          183tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2220-2221

 1. Nhan đề : Bài tập tình huống GDCD – / Vũ Xuân Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          60tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            2210

 1. Nhan đề : Bài tập tự luận và trắc nghiệm sinh học 9 / Lê Ngọc Thư

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          138tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1206

 1. Nhan đề : Bài tập tự luận và trắc nghiệm / Lê Ngọc Thư

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          138tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1089

 1. Nhan đề : Bài tập vật lý nâng cao 8 / Ngô Quốc Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          152tr ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1945

 1. Nhan đề : Bài tập Âm nhạc / Nguyễn Ngọc Huy, Lê Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          82tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(076)

Số đăng ký :            2105

 1. Nhan đề : Bài tập Âm nhạc 6 / Nguyễn Ngọc Huy; Lê Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            1607

 1. Nhan đề : Bài tập Âm nhạc 9 / Nguyễn Ngọc Huy, Lê Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          82tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            1895

 1. Nhan đề : Bài tập Địa Lí 8 / Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          95tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            1328

 1. Nhan đề : Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm / Hà Văn  Thuyết, Trần Quang Bình

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          172tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            0891-0892

 1. Nhan đề : Bảo Đại Vị vua triều Nguyễn cuối cùng / Phan Thứ Lang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          324 tr. ; 19 cm.

Phân loại UDC :    V(092)

Số đăng ký :            0175

 1. Nhan đề : Bão và phòng chống bão / Nguyễn Đức Ngữ

Nơi xuất bản :         H. : Khoa học và kĩ thuật, 1998

Mô tả vật lý :          107tr. ; 20.5cm.

Phân loại UDC :    551

Số đăng ký :            0631

 1. Nhan đề : Bác Hồ Giữa trái Tim trẻ thơ / Trần Hữu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          105 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1734

 1. Nhan đề : Bác Hồ cây đại thọ / Đoàn Minh T uấn

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2015

Mô tả vật lý :          162tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1763

 1. Nhan đề : Bác Hồ cây đại thọ / Đoàn Minh Tuấn

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          149 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1743

 1. Nhan đề : Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ / Trần Hữu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          107 tr. ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1745

 1. Nhan đề : Bác Hồ kể chuyện Tây du ký / Trần Văn Giang

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          81 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1736

 1. Nhan đề : Bác Hồ kể chuyện tây du ký / Trần Văn Giang

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          83tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1757

 1. Nhan đề : Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế / Nguyễn Đắc Xuân

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          78tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1771

 1. Nhan đề : Bác Hồ thời niên thiếu / Bùi Ngọc Tam

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          114tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1776

 1. Nhan đề : Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế / Nguyễn Đắc Xuân

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          78 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1737-1738

 1. Nhan đề : Bác Hồ viết Di chúc / Vũ Kỳ

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          219tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1794-1795

 1. Nhan đề : Bác Hồ với chiến sĩ / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Sỹ Sáu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          186 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            1739

 1. Nhan đề : Bác Hồ với sự nghiệp trồng người / Phan Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          89tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1774

 1. Nhan đề : Bác Hồ với sựi nghiệp trồng người / Phan Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          89tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1754

 1. Nhan đề : Bác hồ với chiến sĩ / Nguyễn Hữu Đức, Phạm Sỹ Sáu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          111 tr. ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1742

 1. Nhan đề : Bác hồ ở Tân Trào / Ngô Quân Lập

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          252tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1798-1799

 1. Nhan đề : Bách khoa danh ngôn : Từ điển / Hoàng Xuân  Việt

Nơi xuất bản :         Đồng Tháp : Đồng Tháp, 1996

Mô tả vật lý :          437tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    63+4(N)

Số đăng ký :            0309

 1. Nhan đề : Bại tập tự luận và trắc nghiệm sinh học 9 / Lê Ngọc Thư

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          138tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1079

 1. Nhan đề : Bằng hữu chi giao / Dale Carnegie; Hoàng Nhân

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          280tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            0295-0296

 1. Nhan đề : Bằng quận công Nguyễn Hữu Cảnh / Phan Trần Chúc tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          146tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0497-0498

 1. Nhan đề : Bầu trời và mặt đất / Phan Thanh Quang ( sưu tâm và biên soạn)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          131tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            0788-0790

 1. Nhan đề : Bệnh héo rũ hại cây trồng cạn và biện pháp phòng chống / Đỗ Tấn Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          78tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    632

Số đăng ký :            0233-0234

 1. Nhan đề : Bệnh kí sinh trùng của vật nuôi và thú hoang lây sang người / Nguyễn Phước Tương

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          275tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0848

 1. Nhan đề : Bệnh ký sinh trùng ở gia súc / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          328tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0856-0857

 1. Nhan đề : Bệnh ngã nước trâu bò / Phan Địch Lân

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 1999

Mô tả vật lý :          131tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0864

 1. Nhan đề : Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị : tập II / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          192tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0827-0828

 1. Nhan đề : Bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị : tập I / Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          164tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0829-0830

 1. Nhan đề : Bệnh sinh sản gia súc / Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          266tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0237-0238

 1. Nhan đề : Bệnh viêm thận / Du Hoài Châu

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẳng, 2005

Mô tả vật lý :          132tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0400

 1. Nhan đề : Bình giảng Văn 9 / Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1113

 1. Nhan đề : Bình giảng ca dao / Hoàng Tiến Tựu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          180tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)(07)

Số đăng ký :            0145-0147

 1. Nhan đề : Bình giảng ngụ ngôn Việt Nam / Trương Chính

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          344tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VK (07)

Số đăng ký :            0087

 1. Nhan đề : Bình giảng văn 9 / Vũ Dương Quỹ, Lê Báo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          179 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1135

 1. Nhan đề : Bí mật lúc chiều tà : Những vụ án nổi tiếng thế giới / Lý Khắc Cung dịch

Nơi xuất bản :         H. : Công an nhân dân, 2001

Mô tả vật lý :          559tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0824

 1. Nhan đề : Bí mật vũ trụ / Trần Thoại Lan

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          140tr ; 20cm

Phân loại UDC :    523

Số đăng ký :            0687-0690

 1. Nhan đề : Bí quyết giỏi văn / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          188tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8 (V) (083)

Số đăng ký :            1665

 1. Nhan đề : Bí quyết giỏi văn / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          188tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)(083)

Số đăng ký :            0156

 1. Nhan đề : Bí quyết giúp trẻ sống vui và hạnh phúc / TEVE BIDDULPH, Thanh Liêm dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          208tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0662

 1. Nhan đề : Bí quyết làm giàu từ chăn nuôi / Nguyễn Thiện

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          183tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0842-0843

 1. Nhan đề : Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng / Nguyễn Văn Bộ biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          74tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    632

Số đăng ký :            0835-0838

 1. Nhan đề : Bồi dương học sinh giỏi địa lí 9 / Phạm Văn đông

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          310tr ; 254cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1185

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng Sinh học 7 / Hoàng Ngọc Khắc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2014

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1430

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng Toán 7 : T.1 / Vũ Hữu Bình, Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hiếu Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1386

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng Vật lí 7 / Nguyễn Đức Hiệp

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2014

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1415

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 8 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017

Mô tả vật lý :          286tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1321

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật Lí 7 / Lê Thị Hạnh Dung

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2015

Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            1420

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8 / Lê Thị Hạnh Dung

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          126tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(075)

Số đăng ký :            1238

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 6 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          86tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1906

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2016

Mô tả vật lý :          286tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1907

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 6 / Trương Ngọc Thơi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1571

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 6 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016

Mô tả vật lý :          86tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1582-1583

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Lý 7 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2017

Mô tả vật lý :          325tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1454

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa Lý 7 / Phạm Văn Đông

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2017

Mô tả vật lý :          325tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1459

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử 8 / Trương Ngọc Thơi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017

Mô tả vật lý :          142tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1317