DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 6 / Lê Thị Hạnh Dung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1536

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 6 / Lê Thị Hạnh Dung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            1538

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 6 / Lê Thị Hạnh Dung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          110tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            1540

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng kiến thức pháp luật nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường phổ thông / Nguyễn Thị Hồi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2013

Mô tả vật lý :          238tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    34(v)

Số đăng ký :            2063

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng kỹ năng cho tổ trưởng chuyên môn các cấp / Bích Dung

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2012

Mô tả vật lý :          155tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    37

Số đăng ký :            1611

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng kỹ năng cho tổ trưởng chuyên môn các cấp / Bích Dung

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2009

Mô tả vật lý :          154tr ; 25cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1949

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng ngữ văn 6 / Thái Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẵng, 2015

Mô tả vật lý :          198tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1488-1489

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng ngữ văn 9 / Đỗ Kim Hào, Đặng Quốc Khánh, Mai Xuân Miên,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          311tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1098

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng năng lực Tập làm Văn / Phạm Ngọc Thắm

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2014

Mô tả vật lý :          216tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1351

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 7 / Phạm Ngọc Thắm

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2014

Mô tả vật lý :          216tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1914

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng năng lực tập làm văn 9 /

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(075)

Số đăng ký :            1117

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng năng lực tự kiểm tra đánh giá toán 6 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tuấn(Chủ biên0

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý :          154 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1502-1503

 1. Nhan đề : Bồi dưỡng toán 7 : T:2 / Vũ Hữu Bình, Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hiếu Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1519

 1. Nhan đề : Bốn mươi ba bệnh gia cầm và cách phòng trị / Nguyễn Xuân Bình, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          215tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0242-0245

 1. Nhan đề : Bốn mươi lăm bài văn chọn lọc 6 / Vũ Tiến Quỳnh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          147tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1481-1482

 1. Nhan đề : Bốn mươi lăm bài văn chọn lọc 9 / Vũ Tiến Quỳnh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          126tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1103-1104

 1. Nhan đề : Bốn trăm bài tập vật lí 8 / Phan Hoàng Văn

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2017

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1240-1241

 1. Nhan đề : Bộ câu hỏi môn Ngữ văn cấp trung học cơ sở / Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Hồng Vân…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0477

 1. Nhan đề : Bộ câu hỏi môn Toán cấp trung học cơ sở / Trần Kiều, Trần Đình Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1882

 1. Nhan đề : Bộ câu hỏi môn tiếng anh cấp trung học cơ sở / Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Thị Ngân Hà, Đặng Hiệp Giang,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0470

 1. Nhan đề : Bộ sách đối phó tình huống khẩn cấp Tai nạn quanh ta / Phạm Văn Nhân

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          159 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0427

 1. Nhan đề : Bùi Viện với cuộc duy Tân của triều Tự Đức / Phan Trần Chúc  Tuyển tập truyện lịch sử

Nơi xuất bản :         H. : Văn Hóa Thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          111tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0713-0714

 1. Nhan đề : Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam / Nguyễn văn Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          178tr. ; 26.5cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0004

 1. Nhan đề : Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Văn Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          178tr. ; 26.5cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0009

 1. Nhan đề : Ca dao tục ngữ với khoa học nông nghiệp / Bùi Huy Đáp

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 1999

Mô tả vật lý :          112tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    VK

Số đăng ký :            0663

 1. Nhan đề : Cao Bá Quát về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Hữu Sơn, Đặng Thị Thảo (tuyển chọn và giới thiệu)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          552tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            0035

 1. Nhan đề : Cao Triều Phát nghĩa khí nam bộ / Phan Văn Hoàng

Nơi xuất bản :         TP.HCN : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          245tr ; 13cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0715-0716

 1. Nhan đề : Ccái dũng của Thánh Nhân / Nguyễn Duy Cần

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 1999

Mô tả vật lý :          115 ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0377

 1. Nhan đề : Chuyên đề Hidrocacbon và dẫn xuất Hidrocacbon hóa học 9 / Huỳnh Văn út

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012

Mô tả vật lý :          200tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1026

 1. Nhan đề : Chuyên đề Nồng độ dung dịch và hiệu suất phản ứng Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2014

Mô tả vật lý :          191 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1039-1040

 1. Nhan đề : Chuyên đề Phi Kim hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012

Mô tả vật lý :          191 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1033

 1. Nhan đề : Chuyên đề Tiếng Anh 6 từ vựng và đọc hiểu / Lưu Văn Thiên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          187tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1584-1585

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          229tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1402

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          229tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1403

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi hóa học 8 / Hoàng Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          222tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1257

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Vật lí / Nguyễn Minh Huân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          228tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1563

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Tiếng Anh / Trương Văn ánh, Ngô Kim Thạnh, Nguyễn Thị Thu Ba

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1619

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hố Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          221 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1501

 1. Nhan đề : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          221 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1504

 1. Nhan đề : Chuyên đề chuỗi phản ứng và lập công thức phân tử Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2014

Mô tả vật lý :          240 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1035

 1. Nhan đề : Chuyên đề kim loại hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2012

Mô tả vật lý :          208 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1038

 1. Nhan đề : Chuyên đề nhận biết tách chất và giải thích hiện tượng hóa học 9 / Huỳnh Văn út

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đồng Nai, 2016

Mô tả vật lý :          176tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1057

 1. Nhan đề : Chuyện Làng nho : tập 1 / Ngô Kính Tử; Phan Võ, Nhữ Thành dịch

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2001

Mô tả vật lý :          499tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VC

Số đăng ký :            0107

 1. Nhan đề : Chuyện kể về cuộc đời các nhà bác học vật lí / Nguyễn Mạnh Súy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          140tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    53(092)

Số đăng ký :            0264-0266

 1. Nhan đề : Chuyện làng nho / Vũ Đình Ngạn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          189tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0160

 1. Nhan đề : Chuyện làng nho / Ngô Kinh Tử

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa, 2001

Mô tả vật lý :          473tr ; 13cm

Phân loại UDC :    VC

Số đăng ký :            0417

 1. Nhan đề : Chuyện thi cử và lập nghiệp của học trò xưa / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          156tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0636

 1. Nhan đề : Chuyện thi cử và lập nghiệp của học trò xưa / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          126tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            1687

 1. Nhan đề : Chuẩn Kiến Thức / Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Giới

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng Hợp, 2012

Mô tả vật lý :          208 tr ; 18 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1494

 1. Nhan đề : Chuẩn kiến thức Ngữ văn 9 / Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Giới

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2012

Mô tả vật lý :          274tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1108-1109

 1. Nhan đề : Chuẩn kiến thức ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Giới

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Tổng hợp Thành Phố HCM, 2012

Mô tả vật lý :          225tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2163

 1. Nhan đề : Chuẩn kiến thức ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Giới

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2012

Mô tả vật lý :          242tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2164

 1. Nhan đề : Chuổi phản ứng và phương pháp chọn lọc giải toán Hóa học 8-9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý :          101 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1043

 1. Nhan đề : Chân dung các nhà văn thế giới (tập 3) / Lưu Đức Trung (Chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          169tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0708-0709

 1. Nhan đề : Chân dung các nhà văn thế giới / Lưu Đức Trung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          199tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    8(N)

Số đăng ký :            0710

 1. Nhan đề : Chân dung các nhà văn Việt Nam hiện đại / Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, Lê Quang Hưng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          304tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0909

 1. Nhan đề : Chân dung và tác phẩm / Hoàng Như Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          267tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0168 – 0169

 1. Nhan đề : Chàng sư tử biển bướng bỉnh / DON C. REED

Nơi xuất bản :         TP.HCM : TRẻ, 2008

Mô tả vật lý :          151tr ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0900-0901

 1. Nhan đề : Chạy cự li ngắn / Trần Đồng Lâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          104tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0282-0285

 1. Nhan đề : Chế Lan Viên Giữa chúng ta / Lê Quang trang, La Yên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          983 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0019

 1. Nhan đề : Chế Lan Viên về tác gia và tác phẩm / Vũ Tuấn Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          772 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0018

 1. Nhan đề : Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kì lục tỉnh / Nguyễn Đình Đầu

Nơi xuất bản :         Tp. HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          20cm ; 222tr.

Phân loại UDC :    34+91(V)

Số đăng ký :            0136-0137

 1. Nhan đề : Chìa khóa của thông minh tài trí / Vũ Bội Tuyền  Vũ Kim Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Phụ nữ, 1999

Mô tả vật lý :          246tr ; 13cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0406

 1. Nhan đề : Chí Phèo tác phẩm và dư luận / Nam Cao

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2001

Mô tả vật lý :          243tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0159

 1. Nhan đề : Chí phèo / Nam Cao

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2007

Mô tả vật lý :          267tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0915

 1. Nhan đề : Chọn tạo và trồng cây cam quyết phẩm chất tốt, năng suất cao / Hoàng Ngọc Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          99tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0865-0867

 1. Nhan đề : Chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất tốt, năng suất cao / Hoàng Ngọc Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          99tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0945

 1. Nhan đề : Chùa thiên mụ / Hà Xuân Liêm

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 2001

Mô tả vật lý :          444tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(069)

Số đăng ký :            0905

 1. Nhan đề : Chủng ngừa viên gan siêu vi B / Nguyễn Hữu Chí

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Hồ Chí Minh, 1999

Mô tả vật lý :          159tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    616N

Số đăng ký :            0318

 1. Nhan đề : Chú bé trong va-li / E.VENCHI,XTOP,  Nam Cường dịch

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          247tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0814-0815

 1. Nhan đề : Chú chó Shioh và tôi / Nguyễn Thị Bích Nga dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          170tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0811-0812

 1. Nhan đề : Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ / Mai Văn Bộ

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          100tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1770

 1. Nhan đề : Con người và những phát minh / Larousse

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          264tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    601

Số đăng ký :            0446

 1. Nhan đề : Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh / Mai Văn Bộ

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          .388tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1753

 1. Nhan đề : Cung oán ngâm khúc=Chinh phụ ngân diễn ca / Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2007

Mô tả vật lý :          133 ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0531

 1. Nhan đề : Cuộc gặp gỡ định mệnh / Sơn Tùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          199tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1781

 1. Nhan đề : Cuộc đồng khởi năm xưa và cuộc ” Đồng Khởi mới” xây dựng quê hương giàu đẹp / Nguyễn Văn Thạnh, Huỳnh Văn Be

Nơi xuất bản :         Bến Tre : Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre, 2010

Mô tả vật lý :          124tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            1659

 1. Nhan đề : Cuộc đời Lý Công Uẩn / Lê Đình Hà sưu tầm và biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          187tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            1670

 1. Nhan đề : Cuộc đời chúng tôi Tiểu sử Các Mác và Phriđrich Angghen : Sách tham khảo / H. Ghemcop

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2000

Mô tả vật lý :          426tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    3K1

Số đăng ký :            0486

 1. Nhan đề : Cuộc đời trôi nổi và đau thương của vua Lê Chiêu Thống / Phan Trần Chúc tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          175tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0501-0502

 1. Nhan đề : Cuộc đời và tác phẩm / Đặng Anh Đào

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          187tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(N)

Số đăng ký :            0269-0272

 1. Nhan đề : Câu chuyện đại dương / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          943tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    551

Số đăng ký :            0083

 1. Nhan đề : Câu hỏi  trắc nghiệm và bài tập sinh học 7 / Huỳnh Văn Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          13tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1427

 1. Nhan đề : Câu hỏi luyện tập Địa lý 7 / Nguyễn Đình Tám ( chủ biên ), Nguyễn Minh Tân, Vũ Trọng Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1451

 1. Nhan đề : Câu hỏi luyện tập Địa lý 7 / Nguyễn Đình Tám ( chủ biên ), Nguyễn Minh Tân, Vũ Trọng Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1453

 1. Nhan đề : Câu hỏi trắc nghiệm và nâng cao lịch sử 8 / Đoàn Thịnh, Phạm Văn Hà, Nguyễn Thanh Lường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          91tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            2161-2162

 1. Nhan đề : Câu hỏi trắc nghiệm và nâng cao Lịch sử 9 / Đoàn Thịnh, Phạm văn Hà, Nguyễn Thanh Lường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          119tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1182

 1. Nhan đề : Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận vật lí 9 / Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1194

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập Ngữ văn 9 / Trương Dĩnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          279 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    4v(076)

Số đăng ký :            1133

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 9 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          148tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1056

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 / Vĩnh Bá

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1400

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 / Nguyễn Thanh Hải

Nơi xuất bản :         H. : Đại Học Sư Phạm, 2005

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1421

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Ngữ văn THCS 7 / Đỗ Kim Hảo, Trần Xuân Trường

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(076)

Số đăng ký :            1354

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 7 / Phan Thu Phương

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          109tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2100

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          147 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1047

 1. Nhan đề : Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 8 / Phan Thu Phương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1310

 1. Nhan đề : Câu hỏi ôn luyện sinh học 6 / Trịnh Nguyên Giao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1547

 1. Nhan đề : Cây thuốc Việt Nam chữa bệnh người Việt Nam : Diễn Ca / Phạm Trần Cận

Nơi xuất bản :         H. : Nông Nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          420tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    615

Số đăng ký :            0484-0485

 1. Nhan đề : Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm / Phạm Văn Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Nông Nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          100tr. ; 19m

Phân loại UDC :    633

Số đăng ký :            0845-0846

 1. Nhan đề : Công nghệ nuôi trồng nấm : Tập 1 / Nguyễn Lân Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiêp, 2001

Mô tả vật lý :          200tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            1686

 1. Nhan đề : Công nghệ sinh học / Nguyễn Mười biên dịch; Nguyễn Ngọc Hải biên khảo bổ sung

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 1998

Mô tả vật lý :          239tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    591

Số đăng ký :            0165

 1. Nhan đề : Công nghệ thế giới đầu thế kỉ 21 / Đặng Mộng Lân, Lê Minh Triết

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          129tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    33(T)

Số đăng ký :            0796

 1. Nhan đề : Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai / Trần Duy Quý

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          141tr ; 19cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0861-0862

 1. Nhan đề : Cơ thể người / Nguyễn Văn Mậu biên dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          422tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    5A2

Số đăng ký :            1702

 1. Nhan đề : Cảm thụ và phân tích tác phẩm văn học 9 / Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm thìn, Trần Văn Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          112 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1136

 1. Nhan đề : Cảm ơn các bạn / Mạc Văn Trọng

Nơi xuất bản :         H. : Lao Động, 1999

Mô tả vật lý :          295tr ; 13cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0413

 1. Nhan đề : Các  dạng toán và phương pháp giải toán 8 : T:1 / Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          303tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1222

 1. Nhan đề : Các chuyê đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS / Phạm Minh Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          196tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1645

 1. Nhan đề : Các chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Hình học 9 / Nguyễn Trung Kiên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015

Mô tả vật lý :          398tr ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0966

 1. Nhan đề : Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học / Cao Cự Giác

Nơi xuất bản :         H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2012

Mô tả vật lý :          258tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1183

 1. Nhan đề : Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 9 (tập Đại số) / Đàm Văn Chỉ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          243tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            2187-2188

 1. Nhan đề : Các chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở / Phạm Minh Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          196tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            1885

 1. Nhan đề : Các chuyên đề đại số bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở / Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          244tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            1624

 1. Nhan đề : Các chuyên đề đại số bồi dưỡng học sinh giỏi trung học cơ sở / Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          244tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            1887

 1. Nhan đề : Các chuẩn trong trường học / Phạm Văn Giáp

Nơi xuất bản :         H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2012

Mô tả vật lý :          552tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    37

Số đăng ký :            1609

 1. Nhan đề : Các dạn toán và phương pháp giải / Tôn Thân (Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          287 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51(07)-5065

Số đăng ký :            1497

 1. Nhan đề : Các dạn toán và phương pháp giải toán 6 / Tôn Thân(Chủ biên), Vũ Hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh, Bùi Văn Tuyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          287 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1509

 1. Nhan đề : Các dạng Toán và phương pháp giải Toán 7 / Tôn Nhân, Vũ Hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1379

 1. Nhan đề : Các dạng bài kiểm tra Tiếng Anh 7 / Nguyễn Hữu Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1395

 1. Nhan đề : Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn lớp 9 / Cao Bích Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          279 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1130

 1. Nhan đề : Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 tập 1 / Tôn Thân; Vũ hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          303tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1953

 1. Nhan đề : Các dạng toán và phương pháp giải toán 8 : T:1 / Tôn Thân, Vũ hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          303tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1213-1214

 1. Nhan đề : Các dạng toán và phương pháp giải toán 8 : T:2 / Tôn Thân, Vũ hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1215-1217

 1. Nhan đề : Các dạng toán và phương pháp giải toán 6 : T:2 / Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Nguyễn Vũ Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1517

 1. Nhan đề : Các hình thức dạy học Lịch Sử ở trường trung học cơ sở / Nguyễn Thị Coi, Nguyễn Anh Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          59tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            1634-1635

 1. Nhan đề : Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI thông tin tổng hợp / Đoàn Mạnh Giao, Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2001

Mô tả vật lý :          804tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    T 32(N)+33(N)

Số đăng ký :            0445

 1. Nhan đề : Các tác giả đoạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam / Ngô Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà Văn, 1999

Mô tả vật lý :          522tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0368

 1. Nhan đề : Các vị nữ danh nhân Việt Nam / Lê Minh quốc

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2005

Mô tả vật lý :          149tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    32(V)6

Số đăng ký :            0556

 1. Nhan đề : Các vụ án chờ khám phá / Kính Nghiệp

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1999

Mô tả vật lý :          169tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V2-V21

Số đăng ký :            0591

 1. Nhan đề : Các vụ án chờ khám phá / Kính nghiệp

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 1999

Mô tả vật lý :          151tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V2-V21

Số đăng ký :            0598

 1. Nhan đề : Các đề thi học sinh giỏi Vật lý / Vũ Thanh Khiết;Vũ Đình Túy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          340tr ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1957

 1. Nhan đề : Các đời đế vương Trung Quốc / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          399tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N)(092)

Số đăng ký :            1572

 1. Nhan đề : Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập III Hình học / Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quý

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999

Mô tả vật lý :          325tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51 ( 075)

Số đăng ký :            0140

 1. Nhan đề : Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập II Đại số / Lê Hải Châu, Nguyễn Xuân Quý

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999

Mô tả vật lý :          423tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51 ( 075)

Số đăng ký :            0141

 1. Nhan đề : Cái biết của người xưa / Dương Diên Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 1999

Mô tả vật lý :          251tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0802

 1. Nhan đề : Cái đẹp trong thơ kháng chiến Việt Nam 1945-1975 / Vũ Duy Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          683tr. ; 21tr.

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            0086

 1. Nhan đề : Cái ấm đất / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          386tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0817-0818

 1. Nhan đề : Cắt may dân dụng / Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Tiến Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6C9

Số đăng ký :            2004

 1. Nhan đề : Cẩm nang chọn ngày giờ và phong thủy nhà ở / Hoàng Văn Thư

Nơi xuất bản :         H. : Hồng Đức, 2008

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    522

Số đăng ký :            0483

 1. Nhan đề : Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng / Nguyễn Đức Tấn; Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa,…

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý :          444tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            1610

 1. Nhan đề : Cẩm nang gia đình / Quang Minh, Quang Hùng, Phương Quang

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          251tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    74

Số đăng ký :            0444

 1. Nhan đề : Cẩm nang hiệu trưởng trường trung học cơ sở / Phạm Mạnh Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            2068-2070

 1. Nhan đề : Cẩm nang nuôi dạy con ngoan học giỏi / Hữu Khánh

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          176tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    610

Số đăng ký :            2160

 1. Nhan đề : Cẩm nang phụ trách đội thiếu niên tiền phong / Nguyễn Thế Tiến

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý :          118tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3KP

Số đăng ký :            0572

 1. Nhan đề : Cẩm nang viết đúng hỏi ngã / Hồ Trung Tý

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          11tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1989-1991

 1. Nhan đề : Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực / Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thị Bẩy…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          513tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0475

 1. Nhan đề : Cẩm nang ôn luyện môn văn / Nguyễn Đăng Mạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          576tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0584

 1. Nhan đề : Cấp cứu những tai nạn thường gặp / Nguyễn Viết Lượng

Nơi xuất bản :         H. : Thể dục thể thao, 2001

Mô tả vật lý :          131tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0870

 1. Nhan đề : Cỏ Dại /

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          142 tr. ;

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0193

 1. Nhan đề : Có công mài sắt / Hoài Anh biên soạn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          226tr ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0654-0655

 1. Nhan đề : Cổ học tinh hoa / Nguyễn Văn Ngọc, Trần Lê Nhân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          422tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0823

 1. Nhan đề : Cộng đồng cùng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu / Huỳnh Thanh Điền

Nơi xuất bản :         Bến Tre : Công ty Cổ phần sách Bến Tre, 2012

Mô tả vật lý :          40tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    50

Số đăng ký :            1675

 1. Nhan đề : Cộng đồng cùng tham gia ứng phó với  biến đổi khí hậu / Nguyễn Hải Châu

Nơi xuất bản :         Cổ phần in Bến Tre : Bến Tre, 2012

Mô tả vật lý :          40tr ; 20cm

Phân loại UDC :    5v

Số đăng ký :            1947-1948

 1. Nhan đề : Cờ tướng thế và lực / Dương Diên Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Thể dục thể thao, 2008

Mô tả vật lý :          215tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            0928

 1. Nhan đề : Cờ vua / Phạm Văn Xẹn, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Sĩ Hà

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Thể dục thể thao, 2008

Mô tả vật lý :          254tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            0634

 1. Nhan đề : Cùng học sinh khám phá qua mỗi giờ văn / Đặng Thiêm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          176tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0911

 1. Nhan đề : Cùng tô điểm cuộc sống : (Tư vấn khéo tay – Thời trang – Thẩm mỹ) / Nguyễn Bắc Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          158tr ; 19cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            0236

 1. Nhan đề : Cụm từ tiếng anh / Phạm Duy Trọng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          148tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(N523)(083)

Số đăng ký :            0348

 1. Nhan đề : Cửa sổ lớp học / Trần Quốc Toàn

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          127tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V24+371.01

Số đăng ký :            0306

 1. Nhan đề : Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam / Lê Văn Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 19cm

Phân loại UDC :    632

Số đăng ký :            0858-0860

 1. Nhan đề : Danh nhân Việt Nam / An Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 2014

Mô tả vật lý :          189tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(092)

Số đăng ký :            1767

 1. Nhan đề : Danh nhân Y học Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          160tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61 (092)

Số đăng ký :            0868-0869

 1. Nhan đề : Danh nhân khoa học kĩ thuật thế giới / Vũ Bội Tuyền chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          1189tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5 (092)

Số đăng ký :            0079

 1. Nhan đề : Danh nhân sư phạm Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          134tr ; 19cm

Phân loại UDC :    37(v)(09)

Số đăng ký :            0696-0697

 1. Nhan đề : Danh nhân sư phạm Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chính Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          134tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(V)(092)

Số đăng ký :            1694

 1. Nhan đề : Danh nhân thế giới / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2014

Mô tả vật lý :          251tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(N)(092)

Số đăng ký :            0819

 1. Nhan đề : Danh nhân văn hóa Việt Nam / Lê Quốc Minh

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          163tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(V)(092)

Số đăng ký :            0920

 1. Nhan đề : Danh nhân văn hóa Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          152tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(V)(092)

Số đăng ký :            0925-0926

 1. Nhan đề : Danh nhân văn hóa Việt Nam : phần II / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          163tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37 (V) (092)

Số đăng ký :            0917

 1. Nhan đề : Danh thắng Đông Nam á / Ngô Văn Doanh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2001

Mô tả vật lý :          366tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    91(44)

Số đăng ký :            0721

 1. Nhan đề : Danh tướng Việt Nam / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2014

Mô tả vật lý :          191tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0820

 1. Nhan đề : Danh tướng thế giới viết về cuộc đời và binh nghiệp của những vị tướng tài / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2014

Mô tả vật lý :          203tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(N)(092)

Số đăng ký :            0821

 1. Nhan đề : Di  truyền học / Lê Đình Trung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          351tr. ; 27cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            0002-0003

 1. Nhan đề : Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hoàng Phong Hà

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          67tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3K5H

Số đăng ký :            1796-1797

 1. Nhan đề : Di sản thế giới / Bùi Đẹp

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          325tr ; 14cm

Phân loại UDC :    90

Số đăng ký :            0728

 1. Nhan đề : Di tích chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kiên Liên / Trần Minh Siêu biên soạn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          86tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1782-1783

 1. Nhan đề : Doanh nhân quân sự Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          134tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    355 (V) (092)

Số đăng ký :            0509-0511

 1. Nhan đề : Du Khảo / Trần Thời

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          68tr. ; 19 cm.

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            0185-0186

 1. Nhan đề : Dân kiện quan thời nay / Lê Khánh Tường dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          281tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0505

 1. Nhan đề : Dưỡng sinh cho làn da đẹp / Hằng Ngân

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa- thông tin, 2006

Mô tả vật lý :          177tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372

Số đăng ký :            0403

 1. Nhan đề : Dàn bài tập làm văn 8 / Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Vân Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          211tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(07)

Số đăng ký :            1294-1295

 1. Nhan đề : Dàn bài tập làm văn 9 / Lê Anh Xuân, Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Hương Lan,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1096

 1. Nhan đề : Dạy – Học Văn học nước ngoài : T.3: Dùng cho khối lớp 9 / Lê Huy Khắc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(N)

Số đăng ký :            1140

 1. Nhan đề : Dạy con thương thôi chua đủ / Lê Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          96tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    371.018

Số đăng ký :            0402

 1. Nhan đề : Dạy học Văn học nước ngoài trong chương trình trung học cơ sở (tập 2: Dùng cho học sinh khối 8) / Lê Huy Bắc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          214tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(N)

Số đăng ký :            1334-1335

 1. Nhan đề : Dạy học sinh học 9 / Ngô Văn Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          204tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1085

 1. Nhan đề : Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học / Đinh Ngọc Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2010

Mô tả vật lý :          296tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1805-1807

 1. Nhan đề : Dạy và học từ Hán Việt ở trường phổ thông / Đặng Đức Siêu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          243tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0167

 1. Nhan đề : Dấu chân nơi rừng thẳm=FOOTPRINTS IN THEJUNGLEAND OTHER STORIES / Huỳnh Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Thnah Niên, 1999

Mô tả vật lý :          311tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(V)+(N532)

Số đăng ký :            0365

 1. Nhan đề : Dấu tích văn hóa thời Nguyễn / Hồ Vĩnh

Nơi xuất bản :         Thuận Hóa : Thuận Hóa, 2000

Mô tả vật lý :          144tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    90

Số đăng ký :            0876

 1. Nhan đề : Dấu ấn Việt Nam trên biển đông / Nguyễn Công Trục

Nơi xuất bản :         H. : Thông tin và truyền thông, 2012

Mô tả vật lý :          395 ; 24cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1812

 1. Nhan đề : Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2006

Mô tả vật lý :          153tr. ; 9cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0392

 1. Nhan đề : Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2000

Mô tả vật lý :          153tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0604-0605

 1. Nhan đề : Em tập Bình Văn (tập 2) / Ngô Trần  ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          120tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1431-1432

 1. Nhan đề : Em tập bình văn / Trần Đăng Khoa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          84tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2129

 1. Nhan đề : Em tập bình văn : Tập bốn / Trần Đăng Khoa, Vũ Xuân Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          152tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1963-1964

 1. Nhan đề : Em yêu tổ quốc Việt Nam / Trịnh Đình Bảy,Trần Văn Chương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          156 tr. ; 18 cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            0434-0435

 1. Nhan đề : Em yêu tổ quốc Việt Nam / Trịnh Đình Bảy, Trần Văn Chương

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, Chính trị quốc gia, 2006

Mô tả vật lý :          156tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1703

 1. Nhan đề : GALILEO GALILEL / Lê Văn Thuận Dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          108tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    53(092)

Số đăng ký :            0629

 1. Nhan đề : Gia tài của Bố / Phong Thu

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2001

Mô tả vật lý :          186tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0799