Khác với thư viện truyền thống, mô hình thư viện ngoài trời hay còn gọi là thư viện xanh mang đến cho học sinh những kiến thức phong phú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong các em, góp phần phát triển văn hóa đọc trong môi trường học đường.