TRƯỜNG HỌC

Trường THCS TẠ THỊ KIỀU

Địa chỉ: Ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 02753.848101

Số lớp: 27 lớp

Số học sinh: 967 hs

Tổng số CBGV: 64

Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2016

THƯ VIỆN

Đạt chuẩn 01: năm 2008

Đạt tiên tiến: năm …

Đạt xuất sắc: năm …

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

Họ tên: Phan Minh Tâm

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1981

Điện thoại: 0988435327

Email: [email protected]

Trình độ đào tạo: TC Thư Viện

Chuyên trách/kiêm nhiệm: Chuyên Trách