Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 11/02/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của các lớp 9.
  • Môn Âm nhạc được sắp xếp học trái buổi.
  • Và một số thay đổi nhỏ khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) tại đây.