Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 2 năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 04/03/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Công nghệ 7 tăng 1 tiết, thực hiện 2 tiết/tuần.
  • Công nghệ 8 giảm 1 tiết, thực hiện 1 tiết/tuần.
  • Và một số thay đổi nhỏ khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) tại đây.