DANH MỤC TÀI LIỆU

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên  cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) Quyển  1,2 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            1845-1846

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) Quyển 1 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1847-1848

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) Quyền 1,2 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1849-1851

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III(2004-2007) / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          171tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            1852-1853

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên chu kì III (2004-2007) Quyển 1 / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          108tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1855

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên  cho giáo viên THCS chu kì (2004-2007) Quyển 2 / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          183tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            1856-1859

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì IIi (2004-2007) môn Toán : Quyển 1 / Nguyễn Thị Nguyên Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1968

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) môn Toán : Quyển 2 / Đỗ Hữu Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          400tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1981-1986

***.     Nhan đề :                Tài liệu chuyên Tin học : Quyển 3 / Hồ Sĩ Đàm, Đỗ Đức Đông, Lê Minh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          170tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            2106

***.     Nhan đề :                Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở Toán 7 : Tập một – Đại số / Vũ Hữu Bình; Đàm Hiếu Chiến, Trần Hữu Nam,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1369

***.     Nhan đề :                Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở Toán 7 : Tập hai – Hình học / Vũ Hữu Bình; Đàm Hiếu Chiến, Trần Hữu Nam,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1370-1371

***.     Nhan đề :                Tài liệu chuyên toán trung học cơ sở Toán 7 : Tập một – Đại số / Vũ Hữu Bình; Đàm Hiếu Chiến, Trần Hữu Nam,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1374

***.     Nhan đề :                Tài liệu dạy học vật lí 7 / Phạm Ngọc Tiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1412

***.     Nhan đề :                Tài liệu về giới cẩm nang nữ sinh trung học cơ sở / Đỗ Thị Bích Loan, Trần Thị Long, Ngô Thị Thanh Tùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            1998

***.     Nhan đề :                Tài liệu ôn thi vào lớp 10 / Trần Lưu Thịnh ( chủ biên), Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0973

***.     Nhan đề :                Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Lê Xuân soan; Hoàng Thị Lâm Nho

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011

Mô tả vật lý :          452tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1615

***.     Nhan đề :                Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1891

***.     Nhan đề :                Tài nguyên biển đông Việt Nam / Phùng Ngọc Đĩnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          63tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91 (V)

Số đăng ký :            0780

***.     Nhan đề :                Tài nguyên biển đông Việt Nam / Phùng Ngọc Đĩnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          63tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0307

***.     Nhan đề :                Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam / Phạm Trung Lương (Chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          219tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    7A6.1

Số đăng ký :            0706

***.     Nhan đề :                Tài trí Việt Nam / Đoàn Mạnh Phương

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          587tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    001(092)V

Số đăng ký :            0292

***.     Nhan đề :                Tản Đà về tác gia và tác phẩm / Trịnh Bá Đĩnh, Nguyễn Đức Mậu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          535 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0023

***.     Nhan đề :                Tác giả nói về Tác phẩm / Nguyễn Quang Thiều ( chủ biên), Nguyễn Quyến, Trần Thanh Hà

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          278tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0808

***.     Nhan đề :                Tác giả nói về tác phẩm : Hỏi chuyện các tác giả có tác phẩm giảng dạy trong nhà trường / Nguyễn Quan Thiều ( chủ biên ), Nguyễn Quyến, Trần Thanh Hà

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          278tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0816

***.     Nhan đề :                Tác phẩm ERNEST HEMINGWAY Truyện ngắn và tiểu thuyết / Lê Huy Bắc, Đào Thu Hằng tuyển dịch và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          543tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8N (523)

Số đăng ký :            0114

***.     Nhan đề :                Táo Tháo / Tào Trọng Hoài, Dương Thu ái, Dương Quốc Anh biên dịch

Nơi xuất bản :         H. : Văn Hóa Thông Tin, 2000

Mô tả vật lý :          539 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    V(N41)

Số đăng ký :            0540-0542

***.     Nhan đề :                Tắt đèn / Ngô Tắt Tố

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1998

Mô tả vật lý :          184tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0395-0397

***.     Nhan đề :                Tắt đèn / Ngô Tắt Tố

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2004

Mô tả vật lý :          130tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0588

***.     Nhan đề :                Tắt đèn / Ngô Tắt Tố

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1998

Mô tả vật lý :          184tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0607-0609

***.     Nhan đề :                Tấm lòng rộng mở : Chuyện về Bác sĩ-Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung / Trầm Hương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2016

Mô tả vật lý :          279tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(092)

Số đăng ký :            0493

***.     Nhan đề :                Tập bài giảng kỹ năng sống cho thiếu niên / Bùi Văn Trực

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – thông tin, 2013

Mô tả vật lý :          130tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0582

***.     Nhan đề :                Tế Hanh về tác gia và tác phẩm / Mã Giang Lân tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          560 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0025

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu các món ăn dân tộc Việt Nam- Quà Bánh / Nguyễn Đức Khoa

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ,

Mô tả vật lý :          233tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    6C8

Số đăng ký :            0795

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu các nước Đông Nam á : Song ngữ Anh – Việt / Trung Hải, Xuân Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0476

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu kiến thức địa lí thế giới trong nhà trường / Nguyễn Đăng Chúng; Nguyễn Đức Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          224tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(N)

Số đăng ký :            2215-2216

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu lịch sử những vật dụng quanh ta / Nguyễn Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          286tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    619+6T

Số đăng ký :            0703

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán, hội và lệ hội dân tộc Việt Nam văn hóa Việt Nam qua các thời kì / Thu Huyền, ái Phương

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2011

Mô tả vật lý :          471tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    385

Số đăng ký :            0449

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu những điều Giáo viên chủ nhiệm cần biết / Phùng Quốc Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012

Mô tả vật lý :          247tr ; 24cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            1962

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu thế giới động vật dưới góc độ ngông ngữ-văn hóa dân gian người việt / Triều Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          188tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0378-0385

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu thế giới động vật dưới gốc độ ngôn ngữ-văn hóa dân gian người việt / Triều Nguyên

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          188 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0428-0429

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu trái đất / Nguyễn Hữu Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          97tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    523

Số đăng ký :            0456

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu trái đất thời tiền sử / Nguyễn Hữu Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          155tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    551

Số đăng ký :            0005

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu trái đất và loài người / Nguyễn Hữu Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          151tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    551

Số đăng ký :            0454-0455

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu về bệnh lao / Hoàng Long Phát

Nơi xuất bản :         H. : y học, 1999

Mô tả vật lý :          72tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0938

***.     Nhan đề :                Tìm hiểu địa lí Trung Quốc / Nguyễn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          148tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(N4)

Số đăng ký :            2211-2212

***.     Nhan đề :                Tình yêu / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          263tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    v23

Số đăng ký :            2168

***.     Nhan đề :                Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn Lịch Sử ở trường phổ thông / Nghiêm Đình Vỳ

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          335t. ; 21cm

Phân loại UDC :    30(07)

Số đăng ký :            1768-1769

***.     Nhan đề :                Tổ Chức Trại Đời Sống Trại / Tôn Thất Sam sưu tầm và biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          79 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    371.014

Số đăng ký :            0179 – 0180

***.     Nhan đề :                Tổ chức cuộc sống từ A-Z / Công Anh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          369tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0613

***.     Nhan đề :                Tổ chức dạy học ngữ văn / Trần Đình Chung, Vũ Thị Lan, Nguyễn Khánh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          271tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1987

***.     Nhan đề :                Tổng hợp kiến thức Hóa học 8 / Nguyễn Văn Thoại

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2006

Mô tả vật lý :          170 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1275

***.     Nhan đề :                Tổng hợp kiến thức cơ bản sinh học THCS 9 / Nguyễn Thế Giang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1090

***.     Nhan đề :                Tổng hợp kiến thức sinh THCS 8 / Nguyễn Thế Giang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2006

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1309

***.     Nhan đề :                Tổng quan khoa học thông tin và thư viện / Nguyễn Minh Hiệp, Lê Ngọc Oánh, Dương Thúy Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    02

Số đăng ký :            1637

***.     Nhan đề :                Tố Hữu Thơ / Tố Hữu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          671 tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V(21)

Số đăng ký :            0038

***.     Nhan đề :                Tố Hữu về tác gia và tác phẩm / Phong Lan Tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          920 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0026

***.     Nhan đề :                Túp lều của chú Tom (tập 1) / Đinh Quang Nhã

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1997

Mô tả vật lý :          251tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0203

***.     Nhan đề :                Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Nguyễn Anh Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2012

Mô tả vật lý :          378tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0583

***.     Nhan đề :                Tục ngữ và thành ngữ thông dụng Việt-Anh / Nguyễn  Xuân Khung

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(03)(A)=V

Số đăng ký :            0569

***.     Nhan đề :                Từ làng sen đến bến nhà rồng / Trình Quang Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          264tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1764

***.     Nhan đề :                Từ nối tiếng anh / Collins Cobuild

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          327tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0723

***.     Nhan đề :                Từ trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt / Bùi Minh Toán

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          240tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4V

Số đăng ký :            0346

***.     Nhan đề :                Từ vựng ngư nghĩa tiếng Việt / Đỗ Hữu Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          310tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0098

***.     Nhan đề :                Từ Điển Thuật Ngữ Văn Học / Lê Bá Hán chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          451 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0037

***.     Nhan đề :                Từ Điển Truyện Kiều / Đào Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          663 tr. ; 21 cm

Phân loại UDC :    6088

Số đăng ký :            0536

***.     Nhan đề :                Từ Điển tiền tệ thế giới và toán học Anh – Việt / Tạ Văn Hùng

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          218 tr. ;

Phân loại UDC :    51(03)+44(03)=V

Số đăng ký :            0198

***.     Nhan đề :                Từ điển Anh – Việt / Vĩnh Bá

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          1417tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0949

***.     Nhan đề :                Từ điển Anh – Việt / Ngọc Duy, Xuân  Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 1999

Mô tả vật lý :          869tr. ; 15cm

Phân loại UDC :    4(A)(03)=V

Số đăng ký :            1723

***.     Nhan đề :                Từ điển Anh Việt bằng hình / Lệ Hằng

Nơi xuất bản :         H. : Phụ Nữ, 1998

Mô tả vật lý :          111tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    4(A)+4(V)(03)

Số đăng ký :            0006

***.     Nhan đề :                Từ điển Tiếng Việt thông dụng / Nguyễn  Như ý ; Nguyễn văn Khang, Phan Xuân Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          923tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)03

Số đăng ký :            0031-0032

***.     Nhan đề :                Từ điển Vật lí phổ thông / Dương Trọng Bái, Vũ Thanh Khiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(03)

Số đăng ký :            2084

***.     Nhan đề :                Từ điển chính tả học sinh / Nguyễn Như ý

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          815tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0580

***.     Nhan đề :                Từ điển công nghệ hóa học=Chemical technology dictionary / Cung Kim Tiến

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2005

Mô tả vật lý :          902tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    54 ( 03 )

Số đăng ký :            0085

***.     Nhan đề :                Từ điển giải thích-thuật  ngữ công nghệ-thông tin / Trương Văn

Nơi xuất bản :         H. : Thống kê, 2005

Mô tả vật lý :          876tr. ;

Phân loại UDC :    6(03)

Số đăng ký :            0578

***.     Nhan đề :                Từ điển học sinh thanh lịch / Hoàng Trà

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 1999

Mô tả vật lý :          163tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    39

Số đăng ký :            0936

***.     Nhan đề :                Từ điển thuật ngữ Văn học / Lê Bá Hân, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          451tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(V)(03)

Số đăng ký :            1672

***.     Nhan đề :                Từ điển thuật ngữ lịch sử phổ thông / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2000

Mô tả vật lý :          495tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(03)

Số đăng ký :            0587

***.     Nhan đề :                Từ điển tin học Anh – Việt bỏ túi=Pocket Computer Dictionary / Phạm Công Vương ( chủ biên), Quang Minh dịch

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          441tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4 (A)(03)

Số đăng ký :            1664

***.     Nhan đề :                Từ điển tu từ – phong cách thi pháp học / Nguyễn Thái Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          291tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4 (V) (03)

Số đăng ký :            0099

***.     Nhan đề :                Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam T.2 (1945-1975) / Vũ Tuấn Anh; Bích Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          1051tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)03

Số đăng ký :            0033

***.     Nhan đề :                Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam T.1 (Từ cuối thế kỷ XIX đến 1945 / Vũ Tuấn Anh; Bích Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          1023tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)03

Số đăng ký :            0034

***.     Nhan đề :                Từ điển từ cổ / Vương Lộc

Nơi xuất bản :         H. : Đà nẵng, 2001

Mô tả vật lý :          175tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            0722

***.     Nhan đề :                Từ điển văn hóa gia đình / Huỳnh Thị Dung, Nguyên Thu Hà, Phạm Minh Thảo,…

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          846tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37 (V) (03)

Số đăng ký :            0075

***.     Nhan đề :                Từ điển văn hóa, phong tục cổ truyền Việt Nam / Nguyễn Như ý

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          439tr. ;

Phân loại UDC :    9(v)069

Số đăng ký :            0950

***.     Nhan đề :                Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng việt / Hồng Đức

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2008

Mô tả vật lý :          207tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    4v

Số đăng ký :            0692

***.     Nhan đề :                Từ đâu sinh ra mặt trời, mặt trăng, trái đất, ngôi sao / Phan Quán

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 1998

Mô tả vật lý :          102 tr. ; 17 cm

Phân loại UDC :    523

Số đăng ký :            0196

***.     Nhan đề :                Tự học Ngữ Văn 7 (tập 1) / Trần Thị Thìn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2014

Mô tả vật lý :          303tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1349-1350

***.     Nhan đề :                Tự học chơi cờ vua / Nhân Văn

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Hóa, 2007

Mô tả vật lý :          267tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    729

Số đăng ký :            2144

***.     Nhan đề :                Tự học và thực hành tiêng anh 9 / Thân Trọng Liên Nhân, Hồ Thi Mỹ Hậu, Bảo Khâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          192tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            2113

***.     Nhan đề :                Tự học và thực hành Tiếng Anh 9 / Thân Trọng Liên Nhân, Hồ Thị Mỹ Hậu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1163

***.     Nhan đề :                Tự kiểm tra – tự đánh giá Toán 9 / Vũ Hoàng Lam

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          194tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0964

***.     Nhan đề :                Tự luyện Olympic Tiếng Anh 6 : Tập một / Đặng Hiệp Giang, Nguyễn Thị Huyền Trang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1590

***.     Nhan đề :                Tự luyện Olympic Tiếng Anh 6 : Tập hai / Đặng Hiệp Giang, Nguyễn Thị Huyền Trang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          72tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1591

***.     Nhan đề :                Tự điển giáo khoa tin học / Hồ Sĩ Đàm; Hồ cẩm hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          239tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(v)(03)=6t

Số đăng ký :            1650

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:43 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          691tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0066

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:44 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          901tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0067

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:45 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          871tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0068

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:49 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          929tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0069

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:50 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          806tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0070

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:51 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          726tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0071

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:52 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          706tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0072

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:53 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          712tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0073

***.     Nhan đề :                V. I.LÊ-NIN toàn tập : T:54 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến Bộ, 1978

Mô tả vật lý :          1118tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0074

***.     Nhan đề :                VAC gia đình / Phạm Văn Trang

Nơi xuất bản :         H. : Nông Nghiệp, 1999

Mô tả vật lý :          191tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    630

Số đăng ký :            0371-0376

***.     Nhan đề :                VAC gia đình / Phạm Văn Trang

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 1999

Mô tả vật lý :          191tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    630

Số đăng ký :            0213-0218

***.     Nhan đề :                Việt Nam quốc và cương vực qua các thời đại / Nguyễn Đình Đầu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          125tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            0745-0746

***.     Nhan đề :                Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ / Thy Ngọc

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          146tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1772

***.     Nhan đề :                Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ / Trường Sơn

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          149 tr. ; 26 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1727

***.     Nhan đề :                Vua Hàm Nghi / Phan Trần Chúc tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          191tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0499

***.     Nhan đề :                Vua Quang Trung / Phan Trần Chúc tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          226tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0500

***.     Nhan đề :                Vui học Lịch sử 6 / Trương Đức Giáp, Nguyễn Thanh Lường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1559-1560

***.     Nhan đề :                Vui học từ vựng Tiếng Anh 8 / Đặng Kim Anh, Đỗ Bích Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            1391

***.     Nhan đề :                Văn Cao cuộc đời một tác phẩm / Lữ Huy Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1998

Mô tả vật lý :          442tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0124

***.     Nhan đề :                Văn Cao cuộc đời và tác phẩm / Lữ Huy Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1998

Mô tả vật lý :          442tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0302

***.     Nhan đề :                Văn Học Và Học Văn / Hoàng Ngọc Hiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          277tr. ; 19cm.

Phân loại UDC :    801

Số đăng ký :            0174

***.     Nhan đề :                Văn chương và hành động / Hoài Thanh, Lê Tràng Kiều, Lưu Trọng Lư

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà – Văn, 1999

Mô tả vật lý :          117tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0328-0329

***.     Nhan đề :                Văn hóa Việt Nam tìm hiểu và suy ngẫm / Bùi Văn Vượng

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2005

Mô tả vật lý :          561tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37 (V)

Số đăng ký :            0042

***.     Nhan đề :                Văn hóa thời hội nhập / Quách Thu Nguyệt

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          09tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0625

***.     Nhan đề :                Văn học Việt Nam (Thế kỷ X – Nửa đầu thế kỷ XVIII) / Đinh Gia Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          620 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0020

***.     Nhan đề :                Văn học Việt Nam sau 1975 những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy / Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          444tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0474

***.     Nhan đề :                Văn học dân gian Việt Nam / Hoàng Tiến Tựu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          347tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0144

***.     Nhan đề :                Văn học dân gian Đồng bằng Sông Cửu  Long / Hà Thắng chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          492tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0552

***.     Nhan đề :                Văn học Đông Nam á / Lưu Đức Trung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          303tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(N44)

Số đăng ký :            0276

***.     Nhan đề :                Văn học Đông Nam á / Lưu Đức Trung, Lại Phi Hùng, Nguyễn Tương Lai,,,

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          303tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(N44)

Số đăng ký :            0349

***.     Nhan đề :                Văn minh ngoài Trái Đất / Nguyễn Ngọc Giao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          118tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    53(083)

Số đăng ký :            0319

***.     Nhan đề :                Văn miêu tả / Văn Giá, Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Trí, Trần Hòa Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          304tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0707

***.     Nhan đề :                Văn miêu tả : Tuyển chọn / Văn Giá, Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Trí, Trần Hòa Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          304tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0255

***.     Nhan đề :                Văn miêu tả tuyển chọn / Văn Giá, Nguyễn Nghiệp, Nguyễn Trí,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          304tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            1666

***.     Nhan đề :                Văn miêu tả và kể chuyện / Vũ Tú Nam, Phạm Hổ, Bùi Hiển, Nguyễn Quang Sáng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          208tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0170 – 0172

***.     Nhan đề :                Văn nâng cao 8/ T.1 / Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Văn Chính

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          116tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)(083)

Số đăng ký :            0151-0155

***.     Nhan đề :                Văn xuôi tự sự Việt Nam thời Trung đại tập 3 Tiểu thuyết chương hồi / Nguyễn Đăng Na giới thiệu và tuyển soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          1192tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0039

***.     Nhan đề :                Vườn rau dinh dưỡng gia đình / Nguyễn Văn Hoan

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2006

Mô tả vật lý :          87tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            1699

***.     Nhan đề :                Vào ngưỡng cửa thế giới chưa biết / Đoàn Mạnh Phương biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý :          482tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23+5

Số đăng ký :            0162 – 0164

***.     Nhan đề :                Vào ngưỡng cửa thế giới chưa biết / Đoàn Mạnh Phương biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý :          482tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23+5

Số đăng ký :            0223

***.     Nhan đề :                Vào ngưỡng cửa thế giới chưa biết / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý :          482tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0209-0210

***.     Nhan đề :                Vạt lí vui / Thế Trường, Trần  Văn Ba,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          323tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    53(083)

Số đăng ký :            0878

***.     Nhan đề :                Vấn đề học tập / Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          94tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1761-1762

***.     Nhan đề :                Vẻ đẹp thơ văn chủ tịch Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          199tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1750-1751

***.     Nhan đề :                Vẻ đẹp văn học cách mạng / Trần Minh Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          287tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0912

***.     Nhan đề :                Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán Hình Học 7 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            2183-2184

***.     Nhan đề :                Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán Hình Học 8 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            2185-2186

***.     Nhan đề :                Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán Hình Học 9 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            2189-2190

***.     Nhan đề :                Vì sao Y học / Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1999

Mô tả vật lý :          254 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0433

***.     Nhan đề :                Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          101tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1780

***.     Nhan đề :                Vòng Tay Thân ái / Huỳnh Hữu Tâm tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          74 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    371.013

Số đăng ký :            0178

***.     Nhan đề :                Vở bài tập tự học hóa học 9 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1055

***.     Nhan đề :                Vở bài tập tự học hóa học 8 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2008

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1252

***.     Nhan đề :                Vũ Trọng Phụng về Tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          680 tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0016

***.     Nhan đề :                Vũ Trọng Phụng về tác giả và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          680tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0015

***.     Nhan đề :                Vừa đi đường vừa kể chuyện / Lan

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          94tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1775

***.     Nhan đề :                Xeeda Caxcaben / Jules Verne; Vũ Văn Khiêm, Ngô Xuân Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          100tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0246-0247

***.     Nhan đề :                Xoa bóp bảo vệ sức khỏe trung lão niên / Khúc Kính Hỷ, Vương Oán Quốc, Văn Minh (Biên dịch)

Nơi xuất bản :         H. : Phụ Nữ, 1999

Mô tả vật lý :          278 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0432

***.     Nhan đề :                Xuân Diệu tác phẩm văn chương và lao động nghệ thuật / Lưu Khánh Thơ giới thiệu và tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          619tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0118

***.     Nhan đề :                Xây dựng hình học bằng phương pháp tiên đề / Nguyễn Mộng Hy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          180tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    51(075)

Số đăng ký :            0560

***.     Nhan đề :                Xây dựng mô hình trường THCS tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học / Trần Đình Châu

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2012

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            0471

***.     Nhan đề :                Xử lý khẩn cấp đê, kè, cống trong mùa lũ / Lê Văn Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          96tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    63

Số đăng ký :            0231-0232

***.     Nhan đề :                cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng, Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          288tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37V

Số đăng ký :            0340

***.     Nhan đề :                tân từ điển đồng nghĩa Anh Việt / Phạm Công Vương

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          430 tr. ; 18 cm

Phân loại UDC :    4(A)03

Số đăng ký :            0438

***.     Nhan đề :                Ăn uống phòng trị bệnh ung thư / Phan Văn Chiêu, Thiếu Hải

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          213tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0561

***.     Nhan đề :                Ôn Lí thuyết, luyện kĩ năng giải toán trắc nghiệm Hóa học / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          179 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1263

***.     Nhan đề :                Ôn Tập & kiểm tra ngữ văn 9 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2005

Mô tả vật lý :          198tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1916

***.     Nhan đề :                Ôn kiến thức luyện kĩ năng / Lê Hoàng Ninh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1423-1425

***.     Nhan đề :                Ôn luyện Tiếng Anh 9 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đà Nẵng, 2008

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1160

***.     Nhan đề :                Ôn luyện Tiếng Anh 9 / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2008

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1168-1169

***.     Nhan đề :                Ôn luyện ngữ pháp Tiếng Anh 6 / Thiên Hương, Hạnh Nguyên, Trường Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1587

***.     Nhan đề :                Ôn luyện ngữ văn trung học cơ sở / Lê Thanh Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            2060-2062

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng / Nguyễn Tuyến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1414

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Nguyễn Tuyến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          95tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1235

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 9 / Nguyễn Tuyến, Bùi Quang Hân, Nguyễn Hà Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1201

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẩn kiiến thức kĩ năng sinh học 9 / huỳnh Văn Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1204

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẩn kiến thức kĩ năng toán 6 / Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Thị Thu Thủy, Nguyễn Anh hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          111 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1495-1496

***.     Nhan đề :                Ôn luyện theo chuẫn kiến thức kỹ năng Hóa học 9 / Huỳnh văn Ut, Phạm Thị Tươi, Phạm Thị Hồng Thắm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          179 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            1049

***.     Nhan đề :                Ôn luyện vật lí 9 / Đặng Thanh Hải, Nguyễn Văn Thuận, Trịnh Thị Hải Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1202

***.     Nhan đề :                Ôn luyện yheo chuẩn kiến thức kĩ năng hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1251

***.     Nhan đề :                Ôn tập & kiểm tra Ngữ văn 9 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2005

Mô tả vật lý :          198tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1105

***.     Nhan đề :                Ôn tập & đề kiểm tra định kì hóa học 8 / Đinh Phạm Diễm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2014

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1259

***.     Nhan đề :                Ôn tập – kiểm tra tự luận học kì I và học kì II lớp 7 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Đức Tấn, Vũ Thị Phát Minh,…

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371 (076)

Số đăng ký :            1657

***.     Nhan đề :                Ôn tập Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

Mô tả vật lý :          175 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1042

***.     Nhan đề :                Ôn tập củng cố  kiến thức Toán 9 / Huỳnh Bá lộc; Nguyễn Thế Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0991

***.     Nhan đề :                Ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Anh 9 / Trương Văn ánh, Phương Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1154

***.     Nhan đề :                Ôn tập củng cố kiến thức Toán 9 / Huỳnh Bá lộc; Nguyễn Thế Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            0961

***.     Nhan đề :                Ôn tập củng cố kiến thức Tiếng Anh 9 / Trương Văn ánh, Phương Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1892-1893

***.     Nhan đề :                Ôn tập củng cố kiến thức Ngữ văn 9 / Kiều Văn Đức, Trần Thị Kim Dung, Lê Đình Thuần

Nơi xuất bản :         TP.Cần Thơ : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            2096

***.     Nhan đề :                Ôn tập cũng cố kiến thức ngữ văn 9 / Kiều Văn Bức, Trần Thị Kim Dung, Lê Đình Thuẩn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          148 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1128

***.     Nhan đề :                Ôn tập ngữ văn 9 / Nguyễn Văn Long, Đỗ Việt Hùng, Lê Quang Hưng, Trần Hạnh Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          264 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1131

***.     Nhan đề :                Ôn tập toán 9 / Nguyễn Đức Chí

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2007

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0970-0971

***.     Nhan đề :                Ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch Sử lớp 9 / Phạm Văn Hà, Trần Thị Minh Hiển, Nguyễn Thanh Lường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1172

***.     Nhan đề :                Ôn tập và bồi dưỡng bọc sinh giỏi  Lịch Sử 9 / Phạm Văn Hà, Trần Thị Minh Hiển, Nguyễn Thanh Lường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          188tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1180

***.     Nhan đề :                Ôn tập và kiểm tra vật lí 9 / Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1198

***.     Nhan đề :                Ôn tập-kiểm tra tự luận học kì I và học ki II Lớp 9 / Lê Anh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1908

***.     Nhan đề :                Đai cương lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          275tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9.327

Số đăng ký :            0794

***.     Nhan đề :                Đi học / Phan Triều Khải

Nơi xuất bản :         H. : Xuất  bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          139tr ; 13cm

Phân loại UDC :    v24

Số đăng ký :            0415

***.     Nhan đề :                Điều em cần biết khi tham gia giao thông / Đặng Hoàng Trang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(V)

Số đăng ký :            0481-0482

***.     Nhan đề :                Đoán câu đố / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2001

Mô tả vật lý :          319tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    NK

Số đăng ký :            0612

***.     Nhan đề :                Đông Tây Kim Cổ Tinh Hoa / Thái Bạch

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Hóa, 2001

Mô tả vật lý :          285tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0809

***.     Nhan đề :                Đường Bác Hồ đi cứu nước / Trình Quang Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          360tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1765

***.     Nhan đề :                Đường tới Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Gi áp

Nơi xuất bản :         H. : Quân Đội Nhân Dân, 1999

Mô tả vật lý :          427tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0386

***.     Nhan đề :                Đảng là cuộc sống của tôi / Phạm Minh

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2006

Mô tả vật lý :          218tr ; 27cm

Phân loại UDC :    3kv

Số đăng ký :            1652

***.     Nhan đề :                Đại dương : Tập II / MIRADA MACQUITTY

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    553

Số đăng ký :            0791-0793

***.     Nhan đề :                Đạo nghĩa trong gia đình / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Tộng hợp Đồng Nai, 1999

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37

Số đăng ký :            0921-0922