DANH MỤC TÀI LIỆU

***.     Nhan đề :                Đạo nho và văn hóa phương đông / Hà Thúc Minh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          171tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    9(083)

Số đăng ký :            0698

***.     Nhan đề :                Đề Kiểm Tra theo chuẩn kiến thức, kỉ năng Ngữ Văn 7 / Nguyễn Thúy Hồng; lê anh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          167tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1959

***.     Nhan đề :                Đề Kiểm Tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa Lí / Nguyễn Trọng Đức; Phí  công Việc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          103tr ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1961

***.     Nhan đề :                Đề Kiểm tra định kì Toán 9 / Nguyễn Văn Chí

Nơi xuất bản :         H. : Đồng Nai, 2012

Mô tả vật lý :          168tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0997

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra Toán 6 / Trần Xuân Tiếp, Phạm Hoàng, Phan Hoàng Ngân

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2009

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2085

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra Toán 7 (tập 2) / Trần Xuân Tiếp, Phạm Hoàng,…

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Sư Phạm, 2010

Mô tả vật lý :          103tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1411

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra hóa học 9 / Lê Cầu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học Sư phạm, 2009

Mô tả vật lý :          166tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1027

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra học kì cấp trung học cơ sở / Phan Thanh Vân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            2083

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 9 / Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Chí Đức, Trần Thị Hiếu Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1159

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 / Nguyễn Thúy Hồng, Trần Thị Kim Dung, Lê Đăng Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          171tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1296

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 8 / Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Thùy Linh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          147tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1324

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Thị Thanh Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1326

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Toán 7 / Phạm Đức Tài, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Tam Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1387

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 7 / Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Hoàng Lan, Trần Quỳnh Lê

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          156tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1396

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 7 / Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1429

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử 7 / Nguyễn Xuân Trường, Đoàn Kiều Oanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1444

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Phạm Đức Tài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    5334

Số đăng ký :            1233

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ngữ văn 6 / Nguyễn Thúy Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1468

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng sinh học 6 / Nguyễn Thu Thuyền, Nguyễn Kì Loan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1555

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Địa lí 6 / Nguyễn Trọng Đức, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1579

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 6 / Nguyễn Hữu Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1592

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Giáo dục công dân 6 / Đặng Thúy Anh, Nguyễn thị Việt Hà, Trần Văn Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Mô tả vật lý :          132tr ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1601

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tin học dành cho trung học cơ sở : Quyển 1 / Phạm Thế Long; Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Ngọc Huy,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            1606

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng Lịch sử 9 / Nguyễn Xuân Trường, Trương Hồng Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1179

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng địa lí 9 / Nguyễn Trọng Đức, Phạm Thị Sen

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          135tr ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1186

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng Hóa học 9 / Đặng Thị Oanh,Trần Cẩm Tú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          131 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1045

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng Hóa học 8 / Đặng Thị Oanh, Trần Cẩm Lý

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          127 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1262

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng Địa Lý 7 / Nguyễn Trọng Đức, Phí Công Việt, Phạm Thị Sen

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1447

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kỹ năng Giáo dục công dân / Đặng Thúy Anh, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Văn Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          132 tr. ;

Phân loại UDC :    5329

Số đăng ký :            1462

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tin học / Phạm Thế Long, Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Ngọc huy, Kiều Văn Hưng, Phạm Thị Thanh Sâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          100 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    5343

Số đăng ký :            1467

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Lịch sử / Nguyễn Xuân Trường; Nguyễn Thị Bích

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          139tr ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1960

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng toán 6 / Phạm Đức Tài, Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Xuân Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          100tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1518

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng vật lí 6 / Phạm Kiều Oanh, Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Minh Tuyến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1534

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 8 / Nguyễn Văn Anh, Vũ Thị Đào

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1894

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Sinh học 9 / Lê Thị Phượng, Nguyễn Thị Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2094

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 9 / Nguyễn Thúy Hồng, Bùi Kim Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            2095

***.     Nhan đề :                Đề kiểm tra định kỳ ngữ văn / Lê Thị Mỹ Trinh

Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2013

Mô tả vật lý :          168 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1124

***.     Nhan đề :                Đề phòng tai biến mạch máu não ở người cao tuổi / Phạm Khuê

Nơi xuất bản :         H. : Y học, 1998

Mô tả vật lý :          172 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0195

***.     Nhan đề :                Đề thi và lời giải môn toán 9 / Trần Minh Quan

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Đại học quốc gia Hồ cHí mINH, 2008

Mô tả vật lý :          309tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1000

***.     Nhan đề :                Đề thi và lời giải môn Toán 9 / Trần Minh Quang

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý :          309tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0990

***.     Nhan đề :                Để dạy và học tốt môn văn / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004

Mô tả vật lý :          289tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0913-0914

***.     Nhan đề :                Để học tốt Lịch Sử 9 / Đoàn Công Tương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2016

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(076)

Số đăng ký :            1171

***.     Nhan đề :                Để học tốt Sinh học 9 / Nguyễn Văn Sang

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017

Mô tả vật lý :          102tr. ; 245cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1342

***.     Nhan đề :                Để học tốt Sinh học 7 / Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2012

Mô tả vật lý :          79tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1433-1434

***.     Nhan đề :                Để học tốt Sinh học 6 / Trịnh Nguyên Giao, Lê Tuấn Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1556-1557

***.     Nhan đề :                Để học tốt lịch sử 9 / Đoàn Công Tương

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học Sư Phạm, 2016

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1178

***.     Nhan đề :                Để học tốt ngữ văn 6 / Thái Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2017

Mô tả vật lý :          158tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1491

***.     Nhan đề :                Để học tốt vật lí 6 / Trương Thọ Lương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1537

***.     Nhan đề :                Để học tốt vật lí 6 / Trương Thọ Lương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1539

***.     Nhan đề :                Để làm tốt bài thi trắc nghiệm Sinh học trung học cơ sở / Nguyễn Phương Nga, phạm Hữu Hoan, Trần Văn Kiên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1617

***.     Nhan đề :                Để làm tốt nhừng bài văn nghị luận xã hội / Nguyễn Xuân Lạc ( chủ biên ), Đặng Hiển

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          312tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8

Số đăng ký :            1701

***.     Nhan đề :                Để trở thành ông bố tuyệt vời / DR. EDWARD CHAN, Ngọc ánh dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          92tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            0769

***.     Nhan đề :                Đến với thơ Tản Đà / Ngô Viết Dinh

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          883tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0304

***.     Nhan đề :                Đến với thơ Xuân Diệu / Ngô Viết Dinh

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          750tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0125

***.     Nhan đề :                Đến với thơ thơ chữ hán văn chiêu hồn Nguyễn Du / Ngô Viết Dinh

Nơi xuất bản :         H. : thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          992tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0126

***.     Nhan đề :                Đình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam / Trần Mạnh Thường, Bùi Xuân Mỹ, Phạm Thanh Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1998

Mô tả vật lý :          823tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9+91(V)

Số đăng ký :            0128-0129

***.     Nhan đề :                Địa Chí Bến Tre / Thạch phương Chủ Biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          1421 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0029-0030

***.     Nhan đề :                Địa hình bề mặt trái đất / Phùng Ngọc Đĩnh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2006

Mô tả vật lý :          193tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0600

***.     Nhan đề :                Địa lí các tỉnh thành Việt Nam tập 4 / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          508tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            2213-2214

***.     Nhan đề :                Địa lí các tỉnh thành Việt Nam tập 2 / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          448tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            2217-2218

***.     Nhan đề :                Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam (tập 4) / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          506tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0803

***.     Nhan đề :                Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam : Tập 3 / Lê Thông, Lê Huỳnh, Nguyễn Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          408tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1680

***.     Nhan đề :                Địa lí các tỉnh và thành phố Việt nam / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          308tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0554

***.     Nhan đề :                Địa lí tự nhiên Việt Nam : Phần khái quát / Đặng Duy Lợi, Nguyễn Thục Nhu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1636

***.     Nhan đề :                Địa lí tự nhiên Việt Nam / Đặng Duy Lợi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(v)

Số đăng ký :            1639

***.     Nhan đề :                Địa lý các tỉnh thành phố Việt Nam : tập hai / Lê Thông ( chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ, Lê Huỳnh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          448tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91 (V)

Số đăng ký :            1667

***.     Nhan đề :                Đỏ  và Đen / XTĂNGĐAN, Đoàn Phú Tứ dịch, Đỗ Đức Dục giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1998

Mô tả vật lý :          427tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0109-0110

***.     Nhan đề :                Đọc Hiểu ngữ văn 9 / Nguyễn Trọng Hoàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          240 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1132

***.     Nhan đề :                Đọc- hiểu văn bản ngữ văn 8 / Nguyễn Trọng Hoàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1301

***.     Nhan đề :                Đồng hồ sinh học / Lê Quang Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          104tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1674

***.     Nhan đề :                Đổi mới công tác đánh giá (về kết quả học tập của học sinh trường  THCS) / Trần Kiều , Trần Đình Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2012

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    T96

Số đăng ký :            2007-2009

***.     Nhan đề :                Đổi mới phương pháp dạy học và sáng tạo với bản đồ tư duy / Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy, Trần Đức Vượng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            0469

***.     Nhan đề :                Đối mặt với Gia Mỹ / Nguyễn Tài

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà Văn, 1999

Mô tả vật lý :          265tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0369

***.     Nhan đề :                Động vật 1 / Nguyễn Văn Thỏa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          233tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0615

***.     Nhan đề :                Động vật hoang dã kêu cứu / Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          136tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    59(069)

Số đăng ký :            0559

***.     Nhan đề :                Động vật học có xương sống / Trần Kiên (chủ biên), Trần Hồng Việt

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          528tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0472

***.     Nhan đề :                Động vật học không xương sống / Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          485tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0451

***.     Nhan đề :                Đứa con của loài cây / Nguyễn Xuân Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          123tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    v23

Số đăng ký :            2167

***.     Nhan đề :                ở phố / Thi Nguyễn

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          98tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0675

***.     Nhan đề :                ứng dụng công nghệ thông tin trong trường trung học cơ sở / Đặng thị Thu Thủy, Phạm Ngọc Bằng, Ngô Văn Chinh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          252tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            1993

***.     Nhan đề :                ý cao tình đẹp / Nguyễn Hiến Lê

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          222tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0367