DANH MỤC TÀI LIỆU

***.     Nhan đề :                Thư pháp tiểu thuyết L.TônXTôi / Nguyễn Hải Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          248tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            1653

***.     Nhan đề :                Thư viện câu hỏi kiểm tra / Trần Kiều, Trần Đình Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    T96

Số đăng ký :            2010

***.     Nhan đề :                Thư viện câu hỏi kiểm tra / Trần Kiều, Trần Đình Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    T96

Số đăng ký :            2012

***.     Nhan đề :                Thành phố của chúng em : 60 ca khúc thiếu nhi 1975 – 2005 / Trương Quang Lục

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          124tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            2143

***.     Nhan đề :                Thắng hay thua / Nguyễn Thị Bích Nga

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          123tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0521

***.     Nhan đề :                Thần thoại Hi Lạp / Nguyễn Văn Dân sưu tầm và biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          416tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0643-0645

***.     Nhan đề :                Thần Đồng xưa của nước ta / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          128 tr. ;

Phân loại UDC :    9(083)

Số đăng ký :            0419

***.     Nhan đề :                Thầy – trò – Trường bưởi – Chu Văn An / Trương Bích Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          296tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371(09)

Số đăng ký :            0450

***.     Nhan đề :                Thầy tôi / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          159tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0773

***.     Nhan đề :                Thật mà khó tin : Các câu hỏi kỳ lạ – Các câu trả lời lý thú / Vũ Lan Trang, Võ Thị Phương Lan

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0220-0221

***.     Nhan đề :                Thề chế chính trị một số nước ASEAN / Nguyễn Xuân Tế

Nơi xuất bản :         H. : Chính Trị Quốc Gia, 1999

Mô tả vật lý :          162 tr. ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    32(N44)

Số đăng ký :            0423

***.     Nhan đề :                Thể dục dụng cụ / Đặng Đức Thao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          155tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0286-0287

***.     Nhan đề :                Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn / Trần Phúc Phong

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          167tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0279

***.     Nhan đề :                Thể dục nhịp điệu và thể dục đồng diễn / Trần Phúc Phong, Nguyễn Thị Hạnh Phúc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          167tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    7A2

Số đăng ký :            0344

***.     Nhan đề :                Thế giới quanh ta – Những điều ký thú / Phạm Ngọc Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 1998

Mô tả vật lý :          105tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0334

***.     Nhan đề :                Thế giới thực vật biết bao điều lý thú / Vũ Bội Tuyền sưu tầm và biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Phụ nữ, 2007

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1704

***.     Nhan đề :                Thế thứ các triều vua Việt Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          151tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9V (083)

Số đăng ký :            0744

***.     Nhan đề :                Thế thứ các triều vua Việt nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          151 tr. ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(V)(083)

Số đăng ký :            0420

***.     Nhan đề :                Thí nghiệm thực hành Sinh học 7 / Lê Nguyên Ngật

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1426

***.     Nhan đề :                Thí nghiệm thực hành Sinh học 7 / Lê Nguyên Ngật, Trần Bá Cừ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1622

***.     Nhan đề :                Thí nghiệm thực hành sinh học 8 / Nguyễn Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1308

***.     Nhan đề :                Thị trường chính khoán và công ty cổ phần / Bùi Nguyên Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          290tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    336

Số đăng ký :            2141

***.     Nhan đề :                Thị trường chứng khoán và bước đầu hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam / Võ Thành Hiệu, Bùi Kim Yến

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          124tr ; 20cm

Phân loại UDC :    336(v)

Số đăng ký :            0682-0685

***.     Nhan đề :                Thị trường chứng khoán và công ty cổ phần / Bùi Nguyên Hoàn

Nơi xuất bản :         H. : chính trị quốc gia, 1999

Mô tả vật lý :          302tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    336

Số đăng ký :            0289

***.     Nhan đề :                Thời xa vắng / Lê Lựu

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1998

Mô tả vật lý :          405tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0813

***.     Nhan đề :                Thời xa vắng : Tiểu thuyết / Lê Lựu

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà Văn, 1998

Mô tả vật lý :          405tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0335

***.     Nhan đề :                Thử trắc nghiệm con bạn / Văn Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2008

Mô tả vật lý :          181tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.028

Số đăng ký :            0007-0008

***.     Nhan đề :                Thức ăn và nuôi dưỡng da cầm / Bùi Đức Lùng, Lê hồng Mận

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          280 tr. ; 21 cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0425-0426

***.     Nhan đề :                Thự hành vật lí 9 / Nguyễn Tuyến, Bùi Quang Hân, Nguyễn Duy Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1195-1197

***.     Nhan đề :                Thực  hành thí nghiệm sinh học 7 / Bùi Văn Thêm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          72tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1546

***.     Nhan đề :                Thực Hành Giáo dục công dân 7 / Thái Quốc Tuấn, Nguyễn Huỳnh Long, Bảo Ngọc, Trần Thị Hoàng Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          75 tr. ;

Phân loại UDC :    371(011)

Số đăng ký :            1463-1466

***.     Nhan đề :                Thực hành Giáo dục công dân 6 / Thái Quốc Tuấn, Nguyễn Huỳnh Long, Bảo Ngọc, Trần Thị Hoàng Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1600

***.     Nhan đề :                Thực hành Giáo dục công dân 6 / Thái Quốc Tuấn, Nguyễn Huỳnh Long, Bảo Ngọc, Trần Thị Hoàng Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1603

***.     Nhan đề :                Thực hành Lịch Sử 7 / Trần Như Thanh Tâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1442-1443

***.     Nhan đề :                Thực hành Lịch Sử 9 / Trần Như Thanh Tâm, Hồng Ngọc, Hiền Trang

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1173-1176

***.     Nhan đề :                Thực hành Lịch sử 6 / Trần Như Thanh Tâm, Hồng Ngọc, Phạm Thị Bích Nga, Cao Thị Hiền Trang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1564

***.     Nhan đề :                Thực hành Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thu Yên; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Quang Cảnh, Phạm Trung Kiên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    75

Số đăng ký :            1608

***.     Nhan đề :                Thực hành Mĩ thuật 9 / Nguyễn Thu Yên, Trần Hữu Tri

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            1145-1148

***.     Nhan đề :                Thực hành Ngữ Văn 7 tập 2 / Huỳnh Công Minh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1336

***.     Nhan đề :                Thực hành Ngữ Văn 7 tập 1 / Huỳnh Công Minh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1337

***.     Nhan đề :                Thực hành Ngữ Văn 7 (tập 2) / Huỳnh Công Minh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1339

***.     Nhan đề :                Thực hành Ngữ Văn 8 : T.2 / Nguyễn Viết Ngoạn, Nguyễn Văn Bằng, Trương Thị Việt Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1288

***.     Nhan đề :                Thực hành Sinh học 8 / Lê Ngọc Lập, Bùi Quốc Anh, Trần Minh Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2099

***.     Nhan đề :                Thực hành Tiếng Anh 7 / Trần Đình Nguyễn Lữ, Trần Anh Hà…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1390

***.     Nhan đề :                Thực hành Tiếng Anh 6 / Trần Đình Lữ; Trần Anh Hà, Vũ Quốc Anh Trường Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1586

***.     Nhan đề :                Thực hành Toán 6 / Quách Tú Chương, Huỳnh Kim Sen, Nguyễn Xuan Huyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          150tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2112

***.     Nhan đề :                Thực hành Toán 6 / Quách Tú Chương, Huỳnh Kim Sen, Nguyễn Xuân Huyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          151 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1516

***.     Nhan đề :                Thực hành Toán 7 : T.2 / Quách Tú Chương, Huỳnh Kim Sen, Đặng Trí Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1884

***.     Nhan đề :                Thực hành Vật Lí 6 / Huỳnh Công Minh, Nguyễn Tuyến, Nguyễn Hùng Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          79tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            2107

***.     Nhan đề :                Thực hành giáo dục công dân 9 / Nguyễn Huỳnh Long, Bảo Ngọc, Hoàng Oanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          73tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1320

***.     Nhan đề :                Thực hành lịch sử 8 / Trần Như Thanh Tâm, Hồng Ngọc, Lý Nghi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1312

***.     Nhan đề :                Thực hành sinh học 6 / Lê Ngọc Lập, Nguyễn Thiên Đức, Trần Thị Kim Hoàn,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1549-1550

***.     Nhan đề :                Thực hành sinh học 6 / Lê Ngọc Lập, Nguyễn Thiên Đức, Trần Thị Kim Hoàn,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1552

***.     Nhan đề :                Thực hành sinh học 7 / Lê Ngọc Lập, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Huệ, Lê Văn Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            2111

***.     Nhan đề :                Thực hành sinh học 8 / Lê Ngọc Lập, Bùi Quốc Anh, Trần Minh Quang,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1304

***.     Nhan đề :                Thực hành sinh học 9 / Lê Ngọc lập, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thùy Linh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1083

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm hóa học 9 / Nguyễn Phú Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          67tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1061

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm Hóa học lớp 9 / Nguyễn Phú Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          67 tr ;

Phân loại UDC :    54(078)

Số đăng ký :            1029-1031

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm vật lý 8 / Lê Cao Phan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          35tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1528

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm vật lý 6 / Lê Cao Phan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1530

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm vật lý 7 / Lê Cao Phan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1531

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm hóa học 8 / Đồng Viết Tạo, Trần Thị Hoàng Song

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1543

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm hóa học 9 / Đồng Viết Tạo, Trần Thị Hoàng Song

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1544

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm sinh học 6 / Bùi Văn Thêm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1545

***.     Nhan đề :                Thực hành thí nghiệm Vật Lý 9 / Lê Cao Phan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          56tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1529

***.     Nhan đề :                Thực hành thú y / Phạm sĩ Lăng, Lê Thị Tài

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          247tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0849-0850

***.     Nhan đề :                Thực hành toán 6 / Quách Tú Chương, Huỳnh Kim Sen, Nguyễn Ngọc Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          131tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1813-1815

***.     Nhan đề :                Thực hành trắc nghiệm Sinh học 7 / Đỗ Thu Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1428

***.     Nhan đề :                Thực hành và giải toán vật lí 9 / Nguyễn Đình Quang, Hà Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1203

***.     Nhan đề :                Thực hành vật lí 6 / Huỳnh Công Minh (Biên soạn), Nguyễn Tuyến, Nguyễn Hùng Chiến…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          79tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1533

***.     Nhan đề :                Thực hành Địa lí 7 / Mai Phú Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1439-1441

***.     Nhan đề :                Thực hành địa lí 6 / Huỳnh Công Phi; Ngô Tương Đại, Lê Quang Minh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1573-1574

***.     Nhan đề :                Thực hành địa lí 6 / Huỳnh Công Phi; Ngô Tương Đại, Lê Quang Minh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1577

***.     Nhan đề :                Thực hành địa lí 8 / Mai Phú Thanh, Lê Quang Minh, Đông Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1319

***.     Nhan đề :                Tiêu chuân dinh dưỡng và công thức phối trộn thức ăn gà / Lê Hồng Mận

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          118tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0742-0743

***.     Nhan đề :                Tiêu chuẩn dinh dưỡng về công thức pha trộn thức ăn lợn / Lê Hồng Mận

Nơi xuất bản :         H. : nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          122tr ; 14.4cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0738

***.     Nhan đề :                Tiểu thuyết OGIENI GORANGDE / Nguyễn An, Phạm Lam Duyên biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1998

Mô tả vật lý :          303 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0194

***.     Nhan đề :                Tiến bộ khoa học nhìn từ phía trái / Đoàn Xuân Mượu

Nơi xuất bản :         H. : Khoa học Xã hội, 1999

Mô tả vật lý :          199tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5(09)

Số đăng ký :            1437

***.     Nhan đề :                Tiếng Anh chuyên ngành thông tin – thư viện=English for special purposes: library and information science / Nguyễn Minh Hiệp

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0478

***.     Nhan đề :                Tiếng Anh chuyên ngành thông tin- thư viện / Kim Ngân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          162tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0467

***.     Nhan đề :                Tiếng Việt mấy vấn đề về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa / Cao Xuân Hạo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          752tr. ; 290cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0010

***.     Nhan đề :                Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng / Cao Xuân Hạo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          487tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0036

***.     Nhan đề :                Top ten Sinh học năm 2000 / Lê Quang Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          111tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0880-0882

***.     Nhan đề :                Toán 7 cơ bản và nâng cao : T.1 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          196tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1381

***.     Nhan đề :                Toán 7 cơ bản và nâng cao : T.2 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1382

***.     Nhan đề :                Toán 8 cơ bản và nâng cao tập 2 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51 (076 )

Số đăng ký :            1660

***.     Nhan đề :                Toán 8 cơ bản và nâng cao : T:1 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1212

***.     Nhan đề :                Toán 9 : tập 2 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          191tr ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0987

***.     Nhan đề :                Toán 9 Cơ bản và Nâng cao / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          208tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0962-0963

***.     Nhan đề :                Toán Hình học 6 / Vũ Hữu Bình(chủ biên), Đàm Hiếu Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          108 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            1498

***.     Nhan đề :                Toán Hình học 6 / Vũ Hữu Bình(chủ biên), Đàm Hiếu Chiến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          108 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            1500

***.     Nhan đề :                Toán cơ bản và nâng cao : Tập một / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          196tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1372

***.     Nhan đề :                Toán cơ bản và nâng cao : Tập hai / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1373

***.     Nhan đề :                Toán hình học nâng cao 6=Đoạn thẳng- góc / Nguyễn Vĩnh Cận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          126tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1524

***.     Nhan đề :                Toán học / Từ Văn Mạc

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 1997

Mô tả vật lý :          247tr ; 19cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0678

***.     Nhan đề :                Toán học / Biên dịch: Từ Văn Mặc, Trần Thị ái

Nơi xuất bản :         H. : Đại Học Quốc Gia, 1997

Mô tả vật lý :          246tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51 ( 075)

Số đăng ký :            0143

***.     Nhan đề :                Toán nâng cao và phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 : T:2 / Võ Đại Mau

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          138tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1526

***.     Nhan đề :                Toán phát phiển lớp 9 : tập 2 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          132tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1005

***.     Nhan đề :                Toán phát triển 6 : tập 1 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0951-0953

***.     Nhan đề :                Toán phát triển 9 tập 2 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51 (076)

Số đăng ký :            0984

***.     Nhan đề :                Toán phát triển lớp 9 : tập1 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          123tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1006

***.     Nhan đề :                Toán số học 6 / Vũ Hữu Bình(chủ biên), Nguyễn Tam sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          172 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1499

***.     Nhan đề :                Toán vui / Nguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          176tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    51(083)

Số đăng ký :            2149

***.     Nhan đề :                Tri thức là sức mạnh / Nguyễn Lân Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          231tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    30

Số đăng ký :            0513

***.     Nhan đề :                Triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học / Trương Đình Dâu, Đinh Quang Báo Ngô Hữu Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          43tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1999

***.     Nhan đề :                Triển khiai chuẩn hiệu trưởng THCS / Trần Ngọc Giao, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Việt Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          43cm ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            2000

***.     Nhan đề :                Truyền thuyết  một tình yêu : Tập truyện ngắn / Trung Trung Đỉnh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          263tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0523

***.     Nhan đề :                Truyền thuyết một tình yêu / Trung Trung Đỉnh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          263tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0668-0671

***.     Nhan đề :                Truyền thuyết một tình yêu / Trung Trung Đỉnh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          263tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0606

***.     Nhan đề :                Truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường / Phạm Quý Hiệp

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          164tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    50

Số đăng ký :            0679

***.     Nhan đề :                Truyển tập văn học thiếu nhi (tập 1) / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1999

Mô tả vật lý :          521tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0805

***.     Nhan đề :                Truyển tập văn học thiếu nhi (tập 2 / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1999

Mô tả vật lý :          486tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0804

***.     Nhan đề :                Truyện Hưng Đạo Đại Vương / Phan Kế Bích

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          232tr ; 13cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0411

***.     Nhan đề :                Truyện Hưng Đạo Đại Vương / Phan Kế Bính, Lê Văn Phúc

Nơi xuất bản :         H. : Văn Hóa Thông Tin, 1999

Mô tả vật lý :          232tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9 (V) ( 092)

Số đăng ký :            0206

***.     Nhan đề :                Truyện Kiều / Nguyễn Du

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1999

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V11

Số đăng ký :            0806

***.     Nhan đề :                Truyện Kiều / Nguyễn Du

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Hóa, 2004

Mô tả vật lý :          284tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0258

***.     Nhan đề :                Truyện Kiều / Nguyễn Du

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Kim Đồng, 2006

Mô tả vật lý :          227tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V21

Số đăng ký :            0610

***.     Nhan đề :                Truyện cổ tích Anh / Trần Bích Thoa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          150tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    VNK(523)

Số đăng ký :            0712

***.     Nhan đề :                Truyện cổ tích Anh=English Fairy Tales / Trần Bích Hoa dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          150tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VNK (523)

Số đăng ký :            0091-0094

***.     Nhan đề :                Truyện cổ tích về người lang thang : (Truyện cổ Séc) / Karen Trapek; Lan Phương, Nguyễn Đăng Phú

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          103tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VK

Số đăng ký :            0248-0249

***.     Nhan đề :                Truyện hay nước Việt / Đinh Gia Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa dân tộc, 2000

Mô tả vật lý :          296tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    NK

Số đăng ký :            0603

***.     Nhan đề :                Truyện kể về các nhà bác học Vật lý / Đào Văn Phúc ( chủ biên ), Thế Trường, Vũ Thanh Khiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          308tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    53 (009)

Số đăng ký :            0787

***.     Nhan đề :                Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam : Tập bốn / Nguyễn Trọng Báu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          243tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            1673

***.     Nhan đề :                Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam / Nguyễn Trọng Báo chủ biên, Hoàng Thi, Thạch Xuân Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          191 tr. ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0543

***.     Nhan đề :                Truyện ngắn bốn cây bút nữ / Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Hào, Lý Lan,…

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2008

Mô tả vật lý :          438tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0108

***.     Nhan đề :                Truyện ngắn chọn lọc viết về các nhà văn / Nguyễn Thị Thư biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 2001

Mô tả vật lý :          473tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0508

***.     Nhan đề :                Truyện ngắn trinh thám đặc vụ ” cừu Dolly” / Đặng Tấn Hướng

Nơi xuất bản :         H. : Đồng Nai, 1999

Mô tả vật lý :          141tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0592

***.     Nhan đề :                Truyện ngụ ngôn giáo dục kĩ năng sống / Lê Tiến Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2013

Mô tả vật lý :          117tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    6125

Số đăng ký :            0549

***.     Nhan đề :                Truyện thần tiên Trung Quốc / Nguyễn Phú An

Nơi xuất bản :         H. : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          160tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    VK

Số đăng ký :            0595

***.     Nhan đề :                Truyện vui nước pháp / Nguyễn Trung Lân, Nguyễn Thiện Tráng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          68tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(N522)

Số đăng ký :            0347

***.     Nhan đề :                Truyện vui trong cuộc đời vợ chồng như thớt với dao / Trần Khải Thanh Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý :          248tr ; 19cm

Phân loại UDC :    4T

Số đăng ký :            0904

***.     Nhan đề :                Truyện đọc giáo dục công dân 7 / Trần Văn Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1460

***.     Nhan đề :                Truyện đọc giáo dục công dân 8 / Mai Hồng Khánh, Vũ Thị Thúy Hằng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1461

***.     Nhan đề :                Trà hoa nữ : Tiểu thuyết / Alexandrre Dumas

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          313tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    N(52)3

Số đăng ký :            0333

***.     Nhan đề :                Trả lời câu hỏi & giải bài tập Ngữ Văn 9 : Tập 1 + Tập 2 / Phạm Xuân Lan

Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2015

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1102

***.     Nhan đề :                Trái đất / Nguyễn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          68tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    523

Số đăng ký :            2081-2082

***.     Nhan đề :                Trái đất hành tinh xanh : Bộ sách tìm hiểu thiên nhiên và môi trường / Nguyễn Hữu Danh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          106tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    372

Số đăng ký :            0748

***.     Nhan đề :                Trắc nghiệm Địa lí 6 / Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          43tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1578

***.     Nhan đề :                Trắc nghiệm Địa lí 9 / Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          79tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1691

***.     Nhan đề :                Trắc nghiệm Địa lý 8 / Nguyễn Đức Vũ ( chủ biên ), Lê Văn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          104tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1446

***.     Nhan đề :                Trí Thức Việt Nam / Nguyễn Văn Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Lao Động, 2001

Mô tả vật lý :          295 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    32

Số đăng ký :            0188-0189

***.     Nhan đề :                Trò chuyện cùng muôn thú / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          795tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0080

***.     Nhan đề :                Trò chuyện với tuổi trẻ về chìa khóa vạn năng / Nguyễn Huy Dung

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          174tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            2138

***.     Nhan đề :                Trọng Tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 6 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          171 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1510-1514

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 8 : T.2 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            1377

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 7 : T.1 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          187tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1383-1384

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 7 : T.2 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1385

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán lớp 9 : Tập 2 / Bùi Văn Tuyên, Trịnh Hoài Dương, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          251tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1001-1002

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán lớp 9 : tập 1 / Bùi Văn Tuyên, Trịnh Hoài Dương, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          255tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1003-1004

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 : T:1 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          247tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1218

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 : T:2 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1219

***.     Nhan đề :                Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 : T:1 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức trường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          247tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1220

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn 171 bài văn hay 9 / Lê Thị Mỹ Trinh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          304tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1919

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn 171 bài văn hay 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          304tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1101

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn 171 bài văn hay 7 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          280tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1363

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn 400 bài tập toán 6 / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Bích Thu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          182 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1505-1506

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh ngữ pháp và viết câu 9 / Trần Đình Nguyễn Lữ, Xuân Trúc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            1152

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh từ vựng và đọc hiểu 9 / Trần Đình Nguyễn Lữ, Xuân Trúc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1155

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra Tiếng Anh ngữ pháp và viết câu 9 / Trần Đình Nguyễn Lữ, Xuân Trúc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1879

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn các đề thi môn toán 9 vào lớp 10 / Trần Tiến Tự

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP.HCM, 2015

Mô tả vật lý :          263tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1926

***.     Nhan đề :                Tuyển chọn các đề thi lớp 9 vào lớp 10 toán văn Anh / Trần Tiến Tự, Lê Thị Mỹ Trinh, Đào Thúy Lê

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẵng, 2017

Mô tả vật lý :          408tr ; 24cm

Phân loại UDC :    5

Số đăng ký :            1946

***.     Nhan đề :                Tuyển tập Nam Cao : T.2 / Hà Minh Đức

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1999

Mô tả vật lý :          488tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0332

***.     Nhan đề :                Tuyển tập Nguyên Hồng / Lữ Huy Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1995

Mô tả vật lý :          456tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0398

***.     Nhan đề :                Tuyển tập Vũ Trọng Phụng / Lữ Huy Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          631tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0390-0391

***.     Nhan đề :                Tuyển tập các câu chuyện nhân cách / Bùi Văn Trực biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2012

Mô tả vật lý :          127tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0506

***.     Nhan đề :                Tuyển tập quốc văn giáo khoa thư : Tập hai / Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thuận

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1995

Mô tả vật lý :          149tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(V)(083)

Số đăng ký :            0251

***.     Nhan đề :                Tuyển tập truyện ngắn của Washington Irving / Nguyễn Mạnh Súy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          145tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0253

***.     Nhan đề :                Tuyển tập truyện ngắn: các tác giả đoạt giải thưởng hội nhà văn Việt Nam / Tuyển chọn và giới thiệu: Hồng Diệu, Lê Ngọc Tú

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 2008

Mô tả vật lý :          550tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0205

***.     Nhan đề :                Tuyển tập truyện đọc song ngữ Anh Việt cho học sinh phổ thông / Minh Lộc chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          179tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8 (083)

Số đăng ký :            0724-0727

***.     Nhan đề :                Tuyển tập tự lực văn đoàn / Nguyễn Phan Hách, Phong Vũ biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          709tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0207

***.     Nhan đề :                Tuyển tập tự lực văn đoàn : T:1 / Ngô Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          709tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0527

***.     Nhan đề :                Tuyển tập tự lực văn đoàn : T:2 / Ngô Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          707tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0528

***.     Nhan đề :                Tuyển tập tự lực văn đoàn : T:3 / Ngô Văn Phú

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          603tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0529

***.     Nhan đề :                Tuyển tập văn học thiếu nhi (tập 1) / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1999

Mô tả vật lý :          651tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0357

***.     Nhan đề :                Tuyển tập văn học thiếu nhi / Tô Hoài

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 1999

Mô tả vật lý :          486tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0358

***.     Nhan đề :                Tuổi mực tím Sài Gòn / Cù Mai Công

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          166tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0943

***.     Nhan đề :                Tuổi thơ lầm lũi / Đỗ Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          116 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0192

***.     Nhan đề :                Tâm Lí học quản Lí / Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          119 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    15(075)

Số đăng ký :            0422

***.     Nhan đề :                Tâm lý và sinh lý / Thế Trường biên khảo

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 1998

Mô tả vật lý :          280tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    15 ( 083)

Số đăng ký :            0797

***.     Nhan đề :                Tên cây rừng Viết Nam / Lê Văn Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          460tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0447-448

***.     Nhan đề :                Tô Hoài về tác giả và tác phẩm / Phong Lê giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          608tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0011

***.     Nhan đề :                Tôi thấy được bệnh phong thấp : Triệu chứng và trị liệu bệnh phong thấp / BENOIT RIDAYRE, Hoàng Văn dịch

Nơi xuất bản :         Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1999

Mô tả vật lý :          108tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0873-0874

***.     Nhan đề :                Tư liệu Giáo dục công dân 6 / Trần Văn Thắng; Đặng Thúy Anh, Phạm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1599

***.     Nhan đề :                Tư liệu Giáo dục công dân 6 / Trần Văn Thắng; Đặng Thúy Anh, Phạm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1604

***.     Nhan đề :                Tư liệu dạy học Địa Lí 8 / Nguyễn Đình Giang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1329

***.     Nhan đề :                Tư liệu lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên, Nguyễn Ngọc Cơ, Trần Thị Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          172tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1315-1316

***.     Nhan đề :                Tư liệu lịch sử 9 / Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Hoàng Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          155tr ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1181

***.     Nhan đề :                Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết về mặt trận đoàn kết dân tộc / Nguyễn Bích Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 1999

Mô tả vật lý :          150tr ; 13cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            0407

***.     Nhan đề :                Tư tưởng canh tân đất nước dướ Triều Nguyễn / Đỗ Bang, Trần Bạch Đằng

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          227tr ; 19cm

Phân loại UDC :    338

Số đăng ký :            0353

***.     Nhan đề :                Tư tưởng canh tân đất nước dưới Triều Nguyễn / Đỗ Bang, Trần Bạch Đằng, Đinh Xuân Lâm,…

Nơi xuất bản :         Thuận Hóa : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          227tr. ; 19m

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            0204

***.     Nhan đề :                Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          349tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            1755

***.     Nhan đề :                Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh / Hoàng Trang

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          286tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            1756

***.     Nhan đề :                Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THCS / Phạm Tất Dong

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    T96

Số đăng ký :            2011

***.     Nhan đề :                Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tiểu học / Phạm Tất Dong, Nguyễn Đăng Cúc, Nguyễn Anh Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1992

***.     Nhan đề :                Tài Liiệu lịch sử 9 / Nguyễn Quốc Hùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          155tr ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            1955

***.     Nhan đề :                Tài liệu  bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III(2004-2007) Quyền 2 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          219 ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1844

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn thể dục / Vũ Học Hải, nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          246tr ; 24cm

Phân loại UDC :    71(07)

Số đăng ký :            2024-2025

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn thể dục / Đinh Mạnh Cường, Phạm Vĩnh Thông, Vũ Thị Thư

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          76tr ; 24cm

Phân loại UDC :    7A(07)

Số đăng ký :            2027-2029

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hoạt động ngoài giờ lên lớp / Lê Thanh Sử, Phan Nguyên Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          91tr ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            2030-2037

***.     Nhan đề :                Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn công nghệ / Nguyễn Thị Hạnh, Phạm Quý Hiển, Đỗ Ngọc Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          212tr ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            2038-2043