DANH MỤC TÀI LIỆU

***.     Nhan đề :                Những người khốn khổ tập 1: Fantine / Phạm Nguyên Phẩm dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          127tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(N522)

Số đăng ký :            0754-0756

***.     Nhan đề :                Những người thân trong gia đình Bác Hồ / Trần Minh Siêu

Nơi xuất bản :         H. : xuất bản trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          110tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1749

***.     Nhan đề :                Những người được Bác Hồ đặt tên / Trần Đương

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          199tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1773

***.     Nhan đề :                Những nhà sinh học nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Thanh niên, 1998

Mô tả vật lý :          268 tr. ; 17,5 cm

Phân loại UDC :    57(09)

Số đăng ký :            0199

***.     Nhan đề :                Những nhà vật lý nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          293tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0596-0597

***.     Nhan đề :                Những nẻo đường khó đi / Bùi Văn Ngợi

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh Niên, 1999

Mô tả vật lý :          167tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0202

***.     Nhan đề :                Những phương thuốc bí truyền của thần y Hoa đà / Tương Quân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đồng tháp, 1996

Mô tả vật lý :          358tr ; 13cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0408

***.     Nhan đề :                Những phát minh khoa học cận – hiện đại / Nguyễn Mạnh Súy

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          109tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5(09)

Số đăng ký :            0250

***.     Nhan đề :                Những phát minh nổi tiếng thế giới / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh Niên, 1998

Mô tả vật lý :          431 tr. ; 17,5 cm

Phân loại UDC :    001(09)

Số đăng ký :            0197

***.     Nhan đề :                Những thành tựu của thế giới đầu thế kỷ 21 / Nguyễn Tứ

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          154tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601

Số đăng ký :            0473

***.     Nhan đề :                Những thắng tích của Xứ Thanh / Hương Nao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          155tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0298

***.     Nhan đề :                Những truyện ngắn nổi tiếng thế giới / Nguyễn Phan Hách biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Hội Nhà Văn, 2000

Mô tả vật lý :          519tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23 (N)

Số đăng ký :            0807

***.     Nhan đề :                Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò / Đỗ Hồng Ngọc

Nơi xuất bản :         TP.HCM : TP.HCM, 2000

Mô tả vật lý :          223tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0875

***.     Nhan đề :                Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò / Đỗ Hồng Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Thành Phố Hồ Chí Minh, 1999

Mô tả vật lý :          223tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0942

***.     Nhan đề :                Những vấn đề thi pháp ĐôXTôiepxki / M. BAKHTIN, Người dịch: Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          276tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            0116

***.     Nhan đề :                Những vấn đề thi pháp của truyện / Nguyễn Thái Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          204tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0297

***.     Nhan đề :                Những vấn đề thi pháp của truyện / Nguyễn Thái Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          204tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1688

***.     Nhan đề :                Những vấn đề văn hóa Việt Nam hiện đại / Lê Quang Trang, Nguyễn Trọng Hoàn tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          559tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37 ( V)

Số đăng ký :            0115

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết về ăn, ở, đi lại, vật dụng gia đình… : những bí quyết nhỏ thiết thực trong gia đình / Tôn Tâm, Mênh Mông ( dịch )

Nơi xuất bản :         H. : Phụ nữ, 1999

Mô tả vật lý :          399tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    74

Số đăng ký :            0784

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết về kết hôn- ly hôn / Huỳnh Minh Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          102tr ; 20cm

Phân loại UDC :    34v

Số đăng ký :            0680

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn 8 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          293tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1291

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ Văn 7 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quôc gia Hà Nội, 2017

Mô tả vật lý :          316tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1348

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 6 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2017

Mô tả vật lý :          309tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1473

***.     Nhan đề :                Những điều cần biết bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ Văn 7 / Lê Xuân Soan

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          316tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V

Số đăng ký :            1368

***.     Nhan đề :                Những điều kỳ thú trong thế giới động vật / Phan Thanh Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          123tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0939-0940

***.     Nhan đề :                Những điều lạ em muốn biết / Trần Thu Hương

Nơi xuất bản :         H. : Phụ nữ, 1999

Mô tả vật lý :          320tr ; 13cm

Phân loại UDC :    372

Số đăng ký :            0412

***.     Nhan đề :                Những đại dương trên thế giới / Phạm Thu Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2007

Mô tả vật lý :          107 ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            2166

***.     Nhan đề :                Nuôi chim bồ câu pháp và bồ câu vua / Trần Công Xuân, Nguyễn Thiện

Nơi xuất bản :         H. : Nông Nghiệp, 1999

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0351

***.     Nhan đề :                Nuôi một người tiểu đường / Nguyễn Lân Đính

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          104tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0740

***.     Nhan đề :                Năm mươi bốn dân tộc ở Việt Nam và các tên gọi khác / Bùi Thiết

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          231tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    90

Số đăng ký :            0303

***.     Nhan đề :                Nâng cao kĩ năng làm bài văn nghị luận / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          279tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            1668-1669

***.     Nhan đề :                Nâng cao kĩ năng làm bài văn nghị luận / Nguyễn Văn Tùng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          279tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0910

***.     Nhan đề :                Nâng cao và phát triển Toán 6 : T.2 / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            2098

***.     Nhan đề :                Nâng cao và phát triển Toán 6 : tập một / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0954-0956

***.     Nhan đề :                Nâng cao và phát triển Toán 6 : tập hai / Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0957-0958

***.     Nhan đề :                Nâng cao và phát triển Hóa học 8 / Nguyễn Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          170tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            2201

***.     Nhan đề :                Nâng cao và phát triển vật lí 9 / Nguyễn Cảnh Hòe

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            2224

***.     Nhan đề :                Nước Pháp trong lòng thế giới / Gabriel wackermann

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1995

Mô tả vật lý :          372tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91(N522)

Số đăng ký :            0341-0343

***.     Nhan đề :                Nước là nguồn sống / Thái Thị Ngọc Dự, Cao Bảo Hạnh, Ngô Thanh Loan, Phạm Gia Trần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          68tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    372

Số đăng ký :            0490

***.     Nhan đề :                Nắm vững kiến thức rèn luyện  kĩ năng hóa học 8 / Từ Vọng Nghi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1246

***.     Nhan đề :                Nấu ăn / Nguyễn Minh Đường, Triệu Thị Chơi, Lê Văn Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Hoài Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          146 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    6C8

Số đăng ký :            2006

***.     Nhan đề :                Ném bóng và đẩy tạ / Trần Đồng Lâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          120tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0278

***.     Nhan đề :                Nền nếp gia phong / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          179tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37

Số đăng ký :            0918-0919

***.     Nhan đề :                Nỏ thần An Dương Vương : (Tình sử Mỵ Châu) / Thái Vũ

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          279tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0254

***.     Nhan đề :                Nói chuyện giới tính với con trẻ / Phan Lê Đông Phương

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005

Mô tả vật lý :          193tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    371.018

Số đăng ký :            0946

***.     Nhan đề :                Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói / Adele Faber, Elaine Mazlish

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          428tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0321

***.     Nhan đề :                Nọc Nạn / Phúc Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          103tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0674

***.     Nhan đề :                Nỗi khổ của con em chúng ta / Nguyễn Khắc Viện

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          94tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0927

***.     Nhan đề :                Núi rừng vẫy gọi / Jean Dionner

Nơi xuất bản :         H : Hải Phòng, 2003

Mô tả vật lý :          227 ; 13 cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0568

***.     Nhan đề :                Nữ giới những điều cần biết / Công Tôn Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          214tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    32(V)6

Số đăng ký :            0299

***.     Nhan đề :                Phiêu lưu cùng côn trùng : Tập 3 / Hà Văn Thùy

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          101tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    57A

Số đăng ký :            0315

***.     Nhan đề :                Phiêu lưu cùng côn trùng : Tập 2 / Hà Văn Thùy

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          93tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    57A

Số đăng ký :            0316

***.     Nhan đề :                Phiêu lưu cùng côn trùng : Tập 1 / Hà Văn Thùy

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          94tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    57A

Số đăng ký :            0317

***.     Nhan đề :                Phong cách học và đặc điểm tu từ Tiếng Việt / Cù Đình Tú

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          328tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            2080

***.     Nhan đề :                Phân loại  và phương pháp giải bài tập hóa học 9 / Quan Hán Thành

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1261

***.     Nhan đề :                Phân loại và hướng dẫn giải các chuyên đề Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2014

Mô tả vật lý :          224 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1037

***.     Nhan đề :                Phân loại và hướng dẫn giải các chuyên đề hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          198 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1269

***.     Nhan đề :                Phân loại và phương pháp giải bài tập hóa học 9 / Quan Hán Thành

Nơi xuất bản :         TP.HCM : TP.HCM, 2011

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1075

***.     Nhan đề :                Phương Pháp giải Toán Hình học / Lê Bích Ngọc; Lê Hồng Đức

Nơi xuất bản :         H. : Đại sư phạm hà nội, 2005

Mô tả vật lý :          206tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0999

***.     Nhan đề :                Phương pháp bơi lội giỏi / Lịch Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Mũi Cà Mau, 1998

Mô tả vật lý :          219tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    7A5

Số đăng ký :            0326-0327

***.     Nhan đề :                Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh / Phạm Văn Bính ( chủ biên )

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          209tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            1784

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy hoc và đánh giá kết quả giáo dục hoc sinh khuyết tật ngôn ngữ / Lê Văn Tạc, Bùi Thế Hợp

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          24cm ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1997

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học Đại cương Môn Toán / Nguyễn Bá Kim

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2007

Mô tả vật lý :          323tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1644

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học địa lí / Đặng Văn Đức

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004

Mô tả vật lý :          332tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0589-0590

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học Hóa học : Tập I / Nguyễn Cương; Nguyễn Mạnh Dung

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          296tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            1616

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học môn Toán : Tập 1 / Phạm Gia Đức, Nguyễn Mạnh Cản, Bùi Huy Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          203tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1692

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học Lịch sử : Tập 1 / Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Coi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2002

Mô tả vật lý :          359tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            2145

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học Lịch sử : Tập 2 / Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Coi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2002

Mô tả vật lý :          355tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            2146

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh khó khăn về học / Nguyễn Thị Kim Hoa, Đào Thị Thu Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          111tr ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1994

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học siinh khuyết tật / Vương Hồng Tâm, Ngô Thị Kim Thoa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1995

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh khiếm thị / Phạm Minh Mục

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1996

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học kĩ thuật nông nghiệp ở trường THCS : T:2 / Nguyễn Đức Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          191tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    63(07)

Số đăng ký :            0461

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học môn toán / Nguyễn Bá Kim

Nơi xuất bản :         H. : Sư phạm, 2006

Mô tả vật lý :          460tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            2171

***.     Nhan đề :                Phương pháp dạy học môn toán / Nguyễn Bá Kim

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2006

Mô tả vật lý :          460tr ; 20cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            2182

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải Toán 7 / Phan Doãn Thoại

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          229tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1376

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải Toán 7 theo chủ đề : Phần Đại số / Phan Doãn Thoại; Phạm Thị Bạch Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2011

Mô tả vật lý :          183tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1375

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập hóa Đại cương) / Phạm Đức Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          187tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            1647

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập Vật Lí 9 / Hoàng Tú, Võ Minh Quang, Huỳnh Thị Mỹ Nữ

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2013

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1020-1021

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập di truyền và sinh thái lớp 9 / Lê Ngọc Lập ( chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          156tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1205

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý :          232 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1036

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập hợp chất hữu cơ có nhóm chức / Phạm Đình Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          232tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            2092

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải bài tập Vật Lí : T.1 / Vũ Thanh Khiết, Lê Minh Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            2093

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm vật lí 9 /

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia hà Nội, 2016

Mô tả vật lý :          199tr ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            1193

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt /

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            0571

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải toán Đại số 9 / Lê Mậu Thống, Lê Mậu Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          219tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    512 (07)

Số đăng ký :            0978

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải toán 8 theo chủ đề / Phan Doãn Thoại ( chủ biên ), Chu Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          286tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51 (07)

Số đăng ký :            1661-1662

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải toán Hình học 9 / Lê Bích Ngọc; Lê Hồng Đức

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm Hà Nội, 2005

Mô tả vật lý :          206tr ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0959

***.     Nhan đề :                Phương pháp giải vật lí 8 / Lê Văn Thông

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2006

Mô tả vật lý :          170tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1234

***.     Nhan đề :                Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể / Vũ Tự Lân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          436tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0288

***.     Nhan đề :                Phương pháp học đàn oocgan / Nguyễn Minh Toàn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          196tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    372.1

Số đăng ký :            0277

***.     Nhan đề :                Phương pháp luận duy vật nhân văn nhận biết và vận dụng / Hồ Bá Thăm

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2005

Mô tả vật lý :          304tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    1 DL

Số đăng ký :            0100

***.     Nhan đề :                Phương pháp làm văn thuyết minh và tự sự 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2008

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1141-1142

***.     Nhan đề :                Phương pháp làm văn biểu cảm & nghị luận 7 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1362

***.     Nhan đề :                Phương pháp làm văn tự sự & miêu tả / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1365

***.     Nhan đề :                Phương pháp làm văn thuyết minh và tự sự 9 / Lê Thị Mỹ trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

Mô tả vật lý :          128 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1134

***.     Nhan đề :                Phương pháp làm văn Nghị Luận 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          152 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1137

***.     Nhan đề :                Phương pháp pháp làm văn thuyết minh và tự sự 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Lê Ly Na

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1097

***.     Nhan đề :                Phương pháp tiến hành thí nghiệm hóa học ở trường trung học cơ sở / Trần Quốc Đắc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          224tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(078)

Số đăng ký :            2091

***.     Nhan đề :                Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền, giới thiệu sách trong thư viện trường học / Lê Thị Chinh, Lê Thị Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Phương…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          211tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    02

Số đăng ký :            0479

***.     Nhan đề :                Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong các trường học / Bích Dung

Nơi xuất bản :         H. : Bách Khoa, 2013

Mô tả vật lý :          230tr ; 20cm

Phân loại UDC :    707

Số đăng ký :            1938

***.     Nhan đề :                Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong các trường học / Bích Dung

Nơi xuất bản :         H. : Từ điển Bách Khoa, 2013

Mô tả vật lý :          230tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1676

***.     Nhan đề :                Phát triển tư duy sáng tạo giải toán hình học 8 / Bùi Văn Tuyên (Chủ biên), Nguyễn Đức Tường

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          262tr. ; 24cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            1231

***.     Nhan đề :                Phát triển tư duy sáng tạo giải toán đại số 8 / Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Tam Sơn

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          358tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1232

***.     Nhan đề :                Phát triển tư duy đột phá trong giải Toán Vật Lí 7 / Phạm Hồng Vương

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Sư phạm TP.HCM, 2017

Mô tả vật lý :          246tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    55(07)

Số đăng ký :            1422

***.     Nhan đề :                Phép nhiệm màu thế kỷ / Hoàng Kim Thất

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          419tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0394

***.     Nhan đề :                Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh / Trần Văn Mão

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          152tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            0262

***.     Nhan đề :                Phòng trừ sâu bệnh hại cây cảnh / Trần văn Mão

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          152tr ; 15cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            0739

***.     Nhan đề :                Phỏng vấn người Sài Gòn (tập 2) / Phan Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          165tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0388

***.     Nhan đề :                Phỏng vấn người Sài Gòn : Tập 1 / Phan Hoàng

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          141tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0314

***.     Nhan đề :                Phỏng vấn người nổi tiếng / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          125tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0503-0504

***.     Nhan đề :                Phổ cập Ngữ pháp tiếng Anh / Phạm Lương Luyện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          307tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4 (N523) (083)

Số đăng ký :            0103

***.     Nhan đề :                Phụ nữ trong đời sống xã hội / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         Đồng Tháp : Đồng Tháp, 1996

Mô tả vật lý :          232tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    37

Số đăng ký :            2165

***.     Nhan đề :                Phụ nữ về việc làm / Trần Thị Vân Anh chủ biên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          188 tr. ; 19 cm.

Phân loại UDC :    327.6

Số đăng ký :            0184

***.     Nhan đề :                Pisa và các dạng câu hỏi / Nguyễn Hải Châu, Lê Thị Mỹ Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          271tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            1638

***.     Nhan đề :                Quang học / Đặng Thị Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          235tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    535

Số đăng ký :            0112-0113

***.     Nhan đề :                Quanh ta là cuộc sống / Nguyễn Công Khanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          259 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    39

Số đăng ký :            0177

***.     Nhan đề :                Ruồi trâu /

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          256tr ; 13cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0409

***.     Nhan đề :                Ruồn Trâu tập 1 / EEthon lilion vôinitso

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          282tr ; 13cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0410

***.     Nhan đề :                Ráp vần tiếng anh / Trình Quang Vinh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Thanh Niên, 1997

Mô tả vật lý :          338tr. ; 16cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1713

***.     Nhan đề :                Rèn Luyện kĩ năng giải Toán Hóa Học / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          203tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            2195

***.     Nhan đề :                Rèn luyện Toán 7 : T.2 / Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1380

***.     Nhan đề :                Rèn luyện Toán 7 : T.2 / Nguyễn Cao Thắng, Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1883

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kĩ năng Tiếng Anh trug học cơ sở / Phạm Phương Luyện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1886

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kĩ năng giải toán hóa học 8 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          203tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1256

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kĩ năng thực hành Sinh học 6 / Thái Viết Nơi, Võ Văn Chiến

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2010

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1558

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kĩ năng vẽ và nhận xét biểu đồ / Trần Văn Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          132tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            1620

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kỹ năng tích hợp ngữ văn 6 / Lê Lương Tâm

Nơi xuất bản :         H. : Hải Phòng, 2017

Mô tả vật lý :          182tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1487

***.     Nhan đề :                Rèn luyện kỹ năng tích hợp ngữ văn 6 / Lê Lương Tâm

Nơi xuất bản :         H. : Hải Phòng, 2017

Mô tả vật lý :          182tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1490

***.     Nhan đề :                Rèn luyện ngôn ngữ : T:2 / Phan Thiều

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          336tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4V

Số đăng ký :            0345

***.     Nhan đề :                Rèn luyện toán 6 / Nguyễn Cao Thắng(Chủ biên), Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          163 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1515

***.     Nhan đề :                Rèn luyện tư duy sáng tạo làm bài văn hay 7 / Thái Quang Vinh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng ợp, 2016

Mô tả vật lý :          366tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1353

***.     Nhan đề :                Rén luyện Kỹ năng giải toán Hóa Học 9 / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            2198

***.     Nhan đề :                Sinh học kì thú / Vũ Kim Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          168tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0548

***.     Nhan đề :                Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái / ACCAD9I VACXBEC

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          207tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0899

***.     Nhan đề :                Sâu bệnh chính hai một số cây thực phẩm và biện pháp quản lý / Phạm Thị Nhất

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          102tr ; 19cm

Phân loại UDC :    632

Số đăng ký :            0851-0852

***.     Nhan đề :                Sâu bệnh chính hại cây khoai lang và cách phòng trừ / A.R. BRAUN, B. HARDY

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          80tr ; 19cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0854-0855

***.     Nhan đề :                Sơ cấp cứu khi xa thấy thuốc / Trần Thành Long, Trác Phương Mai, Phạm Văn Nhân biên ( biên soạn )

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          156tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0871-0872

***.     Nhan đề :                Sơ cấp cứu khi xa thầy thuốc / Trần Thành Long, Trác Phương Mai, Phạm Văn Nhân

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          156tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    615

Số đăng ký :            0300-0301

***.     Nhan đề :                Sơ cấp cứu và xử lí ban đầu các bệnh về huyết học- truyền máu ,các bệnh về xương khớp / Phan Anh TuyếT

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2010

Mô tả vật lý :          96tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    616H

Số đăng ký :            0573-0576

***.     Nhan đề :                Sơ lược truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          268tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37(VĐ)

Số đăng ký :            1689

***.     Nhan đề :                Sáng danh những anh hùng hào kiệt Việt Nam / Vũ Xuân Vinh (Tuyển chọn, biên soạn)

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          251 tr. ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0431

***.     Nhan đề :                Sáu mươi ca khúc cộng đồng và truyền thống đội / Trương Quang Lục

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          118tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            2142

***.     Nhan đề :                Sóng lửa trên sông Nhật Tảo / Nghiêm Đa Văn

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          283tr. ; 17cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0947

***.     Nhan đề :                Sóng mòn / Nam Cao

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2006

Mô tả vật lý :          247tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0567

***.     Nhan đề :                Sổ tay bí thư chi đoàn : (100 câu hỏi và đáp) / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          119tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KTV5

Số đăng ký :            0219

***.     Nhan đề :                Sổ tay cán bộ đoàn cơ sở / Lê Văn Cầu

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý :          163tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    392

Số đăng ký :            0622

***.     Nhan đề :                Sổ tay danh nhâ thế giới / Nguyễn Thế Phiệt

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          590tr ; 14cm

Phân loại UDC :    001(042)

Số đăng ký :            0623

***.     Nhan đề :                Sổ tay danh nhân thế giới / Nguyễn Thế Phiệt, Ngô Trọng Quốc (chủ biên)

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          496tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001(092)

Số đăng ký :            0133

***.     Nhan đề :                Sổ tay học sinh lớp 6 / Vũ Dương Thụy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          155tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    371(083)

Số đăng ký :            1721-1722

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức Sinh học trung học cơ sở / Nguyễn Quang Dinh, Thái Trần Bái, Bùi Đình Hội

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          479tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    57(083)

Số đăng ký :            2150-2154

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức công nghệ trung học cơ sở / Trần Quý Hiển, Phạm Đình Vượng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          371tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    63

Số đăng ký :            1711

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức hóa học / Nguyễn Văn  Thoại

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          195 ; 18 cm

Phân loại UDC :    54(083)

Số đăng ký :            0437

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức toán / Vũ Dương Thụy, Vũ Hữu Bình, Tôn Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          403tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(083)

Số đăng ký :            2155-2158

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức văn hóa dân gian Việt Nam / Chu Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          280tr ; 17.5cm

Phân loại UDC :    37(083)

Số đăng ký :            2169

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức văn hóa dân gian Việt Nam / Chu Huy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          280tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    KV (083)

Số đăng ký :            1709-1710

***.     Nhan đề :                Sổ tay kiến thức địa lí / Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          171tr ; 18cm

Phân loại UDC :    91(083)

Số đăng ký :            2170

***.     Nhan đề :                Sổ tay người dạy tiếng anh / Thái Hoàng Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          164tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(A)(083)

Số đăng ký :            2128

***.     Nhan đề :                Sổ tay nuôi cá gia đình / Nguyễn Duy Khoát

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          111tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    639

Số đăng ký :            0893-0896

***.     Nhan đề :                Sổ tay phòng chống nhiễm HIV/AIDS / Nguyễn Vũ Hiếu

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 1999

Mô tả vật lý :          48tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61(083)

Số đăng ký :            0352

***.     Nhan đề :                Sổ tay sử dụng nông dược / Phùng Tuấn Cẩm

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Nông Nghiệp, 1998

Mô tả vật lý :          214tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    631

Số đăng ký :            0526

***.     Nhan đề :                Sổ tay toán học / Phan Tiến Dũng

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý :          216tr. ; 14cm

Phân loại UDC :    51(083)

Số đăng ký :            1724-1726

***.     Nhan đề :                Sổ tay toán- lí- hóa / Phạm Quang Bách, Hoàng Doanh, Vũ Thanh Khiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          249tr. ; 13cm

Phân loại UDC :    5(083)

Số đăng ký :            1081

***.     Nhan đề :                Sổ tay tra cứu thuật ngữ Vật lí Anh – Việt / Nguyễn Tường Khôi

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          85tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            2139

***.     Nhan đề :                Sổ tay tra cứu thuật ngữ hóa anh – việt / Nguyễn Tường Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          97tr ; 14cm

Phân loại UDC :    54(083)

Số đăng ký :            0617

***.     Nhan đề :                Sổ tay từ ngữ Hán Việt Ngữ văn THCS / Trần Đại Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          267tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    8 (V) (083)

Số đăng ký :            1707

***.     Nhan đề :                Sổ tay từ ngữ hán việt ngữ văn trung học cơ sở / Trần Đại Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          267tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    4(V)(083)

Số đăng ký :            1712

***.     Nhan đề :                Sổ tay từ vựng và cấu trúc câu Tiếng Anh 7 / Trần Đình Nguyễn Lữ, Ngọc Lam, Ngọc Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          91tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(083)

Số đăng ký :            1393

***.     Nhan đề :                Sổ tay từ đồng nghĩa, gần nghĩa Tiếng Việt / Nguyễn Trọng Khánh ( chủ biên), Bùi Thị Thanh Lương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          383tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    4 (V) (083)

Số đăng ký :            1708

***.     Nhan đề :                Sổ tay đàm thoại Anh – Mỹ hiện đại / Nguyễn Trùng Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          331tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4 (N523) (083)

Số đăng ký :            0097

***.     Nhan đề :                Sổ tay địa danh Việt Nam / Nguyễn Dược, Trung Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          279tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91 ( V)

Số đăng ký :            0111

***.     Nhan đề :                Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh trung trung bộ / Nguyễn Quang Hà, Trần Hoàng, Mai Khắc ứng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          268tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9 (V) (083)

Số đăng ký :            1705-1706

***.     Nhan đề :                Sổ tay địa danh nước ngoài / Nguyễn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          271tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0311

***.     Nhan đề :                Sổ tay địa danh nước ngoài / Nguyễn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          272tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    91(N)(07)

Số đăng ký :            0553

***.     Nhan đề :                Sổ tay đội viên dội thiếu niên tiền phog Hồ Chí Minh / Sông Lam

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2009

Mô tả vật lý :          123tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    6176

Số đăng ký :            0630

***.     Nhan đề :                Số Đỏ / Vũ Trọng Phụng

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 2001

Mô tả vật lý :          305tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0810

***.     Nhan đề :                Sống mãi với thủ đô / Nguyễn Huy Tưởng

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2006

Mô tả vật lý :          619tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V

Số đăng ký :            0305

***.     Nhan đề :                Sống như anh – Nguyễn Văn Trõi và đồng đội / Trần Đình Vân

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          250tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0514-0517

***.     Nhan đề :                Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn / Phạm Văn Cơ

Nơi xuất bản :         H. : Nông Nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          159tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    63

Số đăng ký :            0885-0886

***.     Nhan đề :                Sử ta chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2013

Mô tả vật lý :          351 tr. ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    6087

Số đăng ký :            0535

***.     Nhan đề :                Sửa đổi lối làm việc : Đàm Văn Thọ ( biên tập) / Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          108tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3H5H6

Số đăng ký :            1760

***.     Nhan đề :                Sửa đổi lối làm việc / Nguyễn Thị Hương biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          103tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            1785

***.     Nhan đề :                Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong Tiếng Anh / Thục Vy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          96tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1684-1685

***.     Nhan đề :                Sự lựa chọn tương lai : (Tư vấn hướng nghiệp) / Phạm Tất Dong, Nguyễn Dư ất

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2000

Mô tả vật lý :          256tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            2147

***.     Nhan đề :                Sự nghiệp báo chí và văn học của Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          640tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            0614

***.     Nhan đề :                Sự phát triển giáo dục và chế độ thi cử ở Việt Nam thời phong kiến / Nguyễn Tiến Cường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          364tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    571(09)

Số đăng ký :            0308

***.     Nhan đề :                Sự sống nguồn gốc và quá trình tiến hóa / Phan Thanh Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          135tr. ; 20.3tr

Phân loại UDC :    57.022

Số đăng ký :            0558

***.     Nhan đề :                Sự sống trong đại dương / Đào Quang Nhật, Thiên Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          92tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            2117

***.     Nhan đề :                The PhanTom of the pera / Thon Bach Hac dịch

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 1999

Mô tả vật lý :          84tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4 (N522)

Số đăng ký :            0785

***.     Nhan đề :                Theo Bác Hồ đi kháng chiến / Trình Quang Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          296tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1766

***.     Nhan đề :                Theo Bác đi chiến dịch / Ngọc Châu

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          205 tr. ; 20 cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            1735

***.     Nhan đề :                Thiên văn phổ thông / Phạm Viết Trinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          100tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    52

Số đăng ký :            1671

***.     Nhan đề :                Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông / Phan Trọng Luận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          176tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0259

***.     Nhan đề :                Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông tập một / Phan Trọng Luân (chủ biên), Trần Diệu Nữ, Ngọc Mai, Phan Thị Xuyến,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          176tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8 (V) (07)

Số đăng ký :            0088-0090

***.     Nhan đề :                Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ờ nhà trường phổ thông / Phan Trọng Luân chủ biên, Trần Diệu Nữ, Ngọc Mai,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          176tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0142

***.     Nhan đề :                Thuật hành mĩ thuật 8 / Nguyễn Thu Yên, Phạm Trung Kiên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          96tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            1327

***.     Nhan đề :                Thơ Chế Lan Viên với phong cách suy tưởng / Nguyễn Bá Thành

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          368tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0626

***.     Nhan đề :                Thơ Nôm Đường luật / Lã Nhâm Thìn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          479tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            0495-0496

***.     Nhan đề :                Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám – 1945 : Thơ thơ và gửi hương cho gió / Lý Hoài Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          212tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(V)1

Số đăng ký :            0491-0492

***.     Nhan đề :                Thơ viết về văn học trong nhà trường / Nguyễn Đức Khuông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          203tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V21

Số đăng ký :            0935

***.     Nhan đề :                Thư giản / Hà Thiện Thuyên

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          67tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    610

Số đăng ký :            0389