DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học sinh giỏi hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1249-1250

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học sinh giỏi toán 9 / Trần Tiến Tự

Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2014

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1925

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học sinh giỏi toán 9 / Trần Tiến Tự

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tp Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1008

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học siinh giỏi vật lí 9 / Phan Văn Huấn

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ CHí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          264tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1024

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi năng khiếu Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2015

Mô tả vật lý :          176 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1041

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi violympic Toán 7 : Các đề tự luyện / Nguyễn Văn Chi

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1404

 1. Nhan đề : Lửa trại và kĩ năng dẫn chương chình / Tôn Thất Sam, Tiến Lộc, Quang Huy,…

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            0906-0907

 1. Nhan đề : Lửa trại và kỹ năng dẫn chương trình / Tôn Thất Sam

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2120

 1. Nhan đề : Lý thuyết và bài tập sinh học 9 / Trịnh Nguyên Giao, Lê Đình Trung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          219tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1091

 1. Nhan đề : Magellan / Stefan Zweig

Nơi xuất bản :         H. : xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          207tr ; 14cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            0719-0720

 1. Nhan đề : Mark Twain / PIAR K.O

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          125tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0651-0652

 1. Nhan đề : Multimedia và thế giới ảo / Andreas Schmenk, Arno Wetjen

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          47tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0452-0453

 1. Nhan đề : Multimedia và thế giới ảo / Andreas Schmenk, Arno Wetjen

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          47tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0464

 1. Nhan đề : Multmedia & Thế giới ảo / Cao Thụy, Cao Bình

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          47tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    6T7.3

Số đăng ký :            1612

 1. Nhan đề : Muốn viết được bài văn hay / Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên); Đỗ Ngọc Thống, Lưu Đức Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          243tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)(083)

Số đăng ký :            0148

 1. Nhan đề : Mô hình bài giảng môn văn ở trường THCS / Trịnh Xuân Vũ

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp, 2009

Mô tả vật lý :          137tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8 (V)

Số đăng ký :            1663

 1. Nhan đề : Mô hình bình giảng môn văn / Trịnh Xuân Vũ

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP.HCM, 2009

Mô tả vật lý :          135tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1943

 1. Nhan đề : Mười cuộc cải cách, đổi mới  lớn trong lịch sử Việt Nam / Văn Tạo

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2008

Mô tả vật lý :          394tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            0043

 1. Nhan đề : Mười vị đại nguyên soái những điều chưa biết / Nguyễn Thành Phong

Nơi xuất bản :         H. : Công an nhân dân, 1996

Mô tả vật lý :          558tr. ; 19cm.

Phân loại UDC :    355(V)(092)

Số đăng ký :            0224

 1. Nhan đề : Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Đỗ Quang Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          335tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H4

Số đăng ký :            1787

 1. Nhan đề : Mạch nước trong / Vĩnh Quyền

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2008

Mô tả vật lý :          295tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0639-0642

 1. Nhan đề : Mẫn và Tôi : tập 1 / Phan Tứ

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          340tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0656-0657

 1. Nhan đề : Mật mã bí ẩn thiên nhiên / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          1144tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    59

Số đăng ký :            0076

 1. Nhan đề : Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả / Bùi Văn Ngợi

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          397tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0356

 1. Nhan đề : Món ăn dinh dưỡng bốn mùa / Nguyễn Khắc Khoái

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2008

Mô tả vật lý :          139tr ; 20cm

Phân loại UDC :    6c8

Số đăng ký :            0691

 1. Nhan đề : Mọt số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục / Trần Đình Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7A

Số đăng ký :            1841

 1. Nhan đề : Mỗi đứa trẻ một cách học / Cynthia Ulrich Tobias

Nơi xuất bản :         H. : Lao động xã hội, 2011

Mô tả vật lý :          227tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0323-0324

 1. Nhan đề : Một góc nhìn của trí thức / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          537tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    32

Số đăng ký :            0494

 1. Nhan đề : Một ngàn lẽ một mạch điện tử chọn lọc hay / Tuấn Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giao thông vận tải, 2000

Mô tả vật lý :          160tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    6C2

Số đăng ký :            0487-0489

 1. Nhan đề : Một só vấn đề về phòng học bộ môn / Phạm Văn Nam, Đặng Thị Thu Thủy, Trần Đức Vượng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    5

Số đăng ký :            2001-2003

 1. Nhan đề : Một số  vấn đề về giải pháp Dạy-Học Văn trong nhà trường / Nguyễn Huy Quát  Hoàng Hữu Bội

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          300tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0711

 1. Nhan đề : Một số chủ trương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp… / Lê Văn Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          335tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    34v

Số đăng ký :            0620-0621

 1. Nhan đề : Một số kiến thức kĩ năng và bài tập nâng cao ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Mai Hoa, Đinh Chí Sáng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          263tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            2102

 1. Nhan đề : Một số ngữ động từ thông dụng trong Tiếng Anh / Thục Vy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          83tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1681-1683

 1. Nhan đề : Một số vấ đề đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử / Vũ Ngọc Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1843

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổ mới phương pháp dạy học ở trường THCS môn Toán / Tôn Thân, Lê Văn Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          84tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2013

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn văn / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          60tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(v)

Số đăng ký :            2017

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới  chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông / Phạm Thị Hồng biên tập

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0468

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học / Phạm Thị Sen

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          141tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            2075-2079

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn lớp 8 / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          60tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1965

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Địa lĩ, Lịch sử, Giáo dục công dân / Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thu Phương, Phạm Thị Sen,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1966

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Địa lĩ, Lịch sử, Giáo dục công dân lớp 8 / Phạm Thị Sen, Phạm Thu Phương, Nguyễn Hữu Chí,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1967

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ / Nguyễn Phương Hồng, Trịnh Thị Hải  Yến, Lê Thị Thu Dinh

Nơi xuất bản :         H : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          291tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            2054

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc / Nguyễn Hạnh Dung, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          243tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            2055

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán lớp 8 / Tôn Hân, Lê Văn Hồng, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          84tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2056-2059

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học môn hóa học / Cao Thị Thặng, Vũ Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1829-1830

 1. Nhan đề : Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Ngữ văn / Vũ Nho, Nguyễn Trọng Hoàn, Nguyễn Thúy Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(07)

Số đăng ký :            1881

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi  mới phương pháp dạy học môn sinh học / Trần Quý Thắng, Phạm Thanh Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          156tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1827-1828

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh nga pháp trung quốc / Nguyễn Hạnh Dung, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          128tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N)

Số đăng ký :            2018-2020

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn văn / Vũ Nho, Nguyễn Thúy Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          60tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            2021-2023

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học vật lí / Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng, Vũ Trọng Rỹ, Lương Việt Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          251tr ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            2026

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương phương pháp dạy học Môn Toán / Tôn Thân; Phan Thi Luyến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          224tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            1643

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng pháp / Vi văn Đính; Đào thế Lân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          216tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N522)(07)

Số đăng ký :            1648-1649

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học GDCD / Nguyễn Hữu Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          187tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    37.011

Số đăng ký :            1842

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Âm nhạc THCS / Hoàng Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    718

Số đăng ký :            2014-2016

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học THCS / Trần Qúy Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          156tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1640

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh / Đào Ngọc Lộc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          147tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1641-1642

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí THCS / Phạm Thu Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          227tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            2071

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử / Vũ Ngọc Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            2072-2073

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học  môn : mĩ thuật, âm nhạc, thể dục lớp 8 / Đàm Luyện

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2004

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            2074

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí trung học cơ sở / Đoàn Duy Hinh, Nguyễn Phương Hồng, Vũ Trọng Rỹ, Lương Việt Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          251tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1618

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn; Sinh, công nghệ, hóa học, vật lí lớp 8 / Nguyễn Công Hồng, Trịnh Thị Hải Yến, Cao thị Thặng, Nguyễn Phú Tuấn,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          248tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1816-1822

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn: Mĩ thuật, âm nhạc, thể dục / Đàm Luyện, Nguyễn Lăng Bình, Bạch Ngọc Diệp,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7A

Số đăng ký :            1823-1826

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Nga / Lê Anh Tâm, Dương Đức Niệm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(NG)

Số đăng ký :            1831-1833

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới về phương pháp dạy học môn công nghệ / Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Minh Đường, Vũ hải,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(08)

Số đăng ký :            1834

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn địa lí / Phạm Thu Phương, Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thị Sen,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          227tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1835-1836

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn mỹ thuât / Đàm Luyện, Bạch Ngọc Diệp, Nguyễn Quốc Toản

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          287tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            1837

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn công nghệ / Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Minh Đường, Vũ Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(08)

Số đăng ký :            1838

 1. Nhan đề : Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục / Trần đình Thuận, Vũ Thị Thư

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7(A)

Số đăng ký :            1839-1840

 1. Nhan đề : Một tră lẻ một điều cần biết tài nguyên và phát triể du lịch / Phạm Cô Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          178tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1718

 1. Nhan đề : Một trăm bài làm văn hay lớp sáu / Lê Xuân Soạn

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2005

Mô tả vật lý :          297tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1477

 1. Nhan đề : Một trăm bài văn hay lớp 6 / Thái Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          135tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1474-1475

 1. Nhan đề : Một trăm bài văn hay 7 / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1352

 1. Nhan đề : Một trăm bài văn hay 7 / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1366

 1. Nhan đề : Một trăm chín mươi chín bài và đoạn văn hay lớp 6 / Lê Anh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1492

 1. Nhan đề : Một trăm dàn bài chi tiết làm văn 7 / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Ly Na, Lê Mỹ Trang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1356

 1. Nhan đề : Một trăm hai mươi lăm bài văn chọn lọc 6 T2 / Phạm Ngọc Thắm

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2006

Mô tả vật lý :          245tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1479

 1. Nhan đề : Một trăm hai mươi sáu trò vui chơi tập thể chọn lọc / Việt Tiến

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          98tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2127

 1. Nhan đề : Một trăm lẻ một câu hỏi đáp khoa học vùng khô nhất thế giới ở đâu? / Hồng Tâm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chi Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          141tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    001.9

Số đăng ký :            0310

 1. Nhan đề : Một trăm lẻ một điều cần biết thắng cảnh nổi tiếng nước nhà / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          180tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1714-1715

 1. Nhan đề : Một trăm lẻ một điều cần biết đã ngoại với 75 chương trình hấp dẫn / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa Thông Tin, 2001

Mô tả vật lý :          174tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1716-1717

 1. Nhan đề : Một trăm lẻ một điều cần biết di tích và văn minh Việt Nam / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa Thông Tin, 2001

Mô tả vật lý :          172tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1719

 1. Nhan đề : Một trăm lẻ một điều cần biết thắng cảnh nổi tiếng nước nhà / Phạm Côn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa Thông Tin, 2001

Mô tả vật lý :          180tr. ; 17.5cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1720

 1. Nhan đề : Một trăm trò chơi dân gian / Nguyễn Hạnh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          105tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2122-2125

 1. Nhan đề : Một vài nhận xét về Truyện Kiều – Phan Trần – Thúy Vân – Lục Vân Tiên – Chinh phụ ngâm – Quan âm thị kính – Bà huyện Thanh Quan / Bùi Giáng

Nơi xuất bản :         H. : Hội nhà văn, 1999

Mô tả vật lý :          283tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1695

 1. Nhan đề : Mở cửa ngôi nhà thế kỷ / Bùi Văn Ngợi

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          311tr ; 13cm

Phân loại UDC :    0019

Số đăng ký :            0404

 1. Nhan đề : Mở rộng vốn từ Hán – Việt dùng trong nhà trường / Nguyễn Văn Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2002

Mô tả vật lý :          268tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4 (V)

Số đăng ký :            0095-0096

 1. Nhan đề : Mở rộng vốn từ và đọc hiểu Tiếng Anh 7 / Võ Ngọc Bích

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1394

 1. Nhan đề : Mở rộng vốn từ và đọc hiểu Tiếng Anh 9 / Võ Ngọc Bích

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1880

 1. Nhan đề : Mở đầu thống kê xác suất / Nguyễn Bác Văn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          124tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    517(075)

Số đăng ký :            0135

 1. Nhan đề : Nam Cao vè tác giả và tác phẩm / Bích Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          595tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0012

 1. Nhan đề : Nam hải dị nhân / Phan Kế Bính

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          245tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VK

Số đăng ký :            0676

 1. Nhan đề : Nghi lễ giao tiếp xưa và nay / Việt Anh

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 2000

Mô tả vật lý :          175tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    39

Số đăng ký :            2148

 1. Nhan đề : Nghi thức và các hoạt động mang tính nghiệp vụ của đội TNTP Hồ Chí Minh / Bùi Sĩ Tụng chủ biên, Nguyễn Thúy Cảnh, Trần Như Tỉnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          227tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    373.02

Số đăng ký :            0771-0772

 1. Nhan đề : Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng / Phạm Thị Trâm

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          146tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1801-1803

 1. Nhan đề : Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng / Đinh Ngọc Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2010

Mô tả vật lý :          146tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            1808-1811

 1. Nhan đề : Nghiên cứu sử dụng giống lai tự nhiên giữa keo tai tượng và keo lá tràm ở Việt Nam / Lê Đình Khả

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 1999

Mô tả vật lý :          207tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0932-0933

 1. Nhan đề : Nghiệp vụ công tác đội và công tác / Nguyễn Minh Hương

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2013

Mô tả vật lý :          135tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3KP

Số đăng ký :            0577

 1. Nhan đề : Nghệ thuật giao tiếp hữu hiệu nơi công sở / Hương Lan dịch

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          284tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    379

Số đăng ký :            0747

 1. Nhan đề : Nghệ thuật làm bố / Tạ Văn Bảo

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          154tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0937

 1. Nhan đề : Nghệ thuật nhíp ảnh: để có những tấm ảnh đẹp / Nguyễn Văn Thanh

Nơi xuất bản :         Đồng Tháp : Đồng Tháp, 1997

Mô tả vật lý :          73tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    77

Số đăng ký :            0831-0832

 1. Nhan đề : Nghệ thuật nuôi và kinh doanh chim kiểng nhỏ / Việt Chương

Nơi xuất bản :         H. : Mĩ Thuật, 1999

Mô tả vật lý :          157tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    703

Số đăng ký :            0261

 1. Nhan đề : Nghệ thuật thắt dây AYATORI / Nguyễn Bích Nhã

Nơi xuất bản :         H. : Mỹ thuật, 1999

Mô tả vật lý :          159tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    74

Số đăng ký :            0354

 1. Nhan đề : Nghệ thuật tả cảnh và làm văn tả cảnh / Nguyễn Thị Thu Hà

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý :          80tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(03)

Số đăng ký :            0570

 1. Nhan đề : Nghệ thuật Đông Nam á / Ngô Văn Doanh, Hạo Xuân Phổ, Trần Thị Lý

Nơi xuất bản :         H. : Lao Động, 2000

Mô tả vật lý :          351tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    72

Số đăng ký :            0847

 1. Nhan đề : Nghìn Xưa Văn Hiến / Trần Quốc Vượng, Nguyễn Trần Đản, Nguyễn Từ Chi

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Kim Đồng, 2013

Mô tả vật lý :          241 tr. ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    6091

Số đăng ký :            0537-0539

 1. Nhan đề : Nghìn xưa văn hiến / Phan Kế Bính

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý :          234tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9 (V)

Số đăng ký :            0211

 1. Nhan đề : Ngoại ngữ học đường / Mai Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Lao động Hà Nội, 1999

Mô tả vật lý :          215tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0355

 1. Nhan đề : Nguyễn Bính thơ và đời / Nguyễn Bính

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2003

Mô tả vật lý :          319tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0401

 1. Nhan đề : Nguyễn Công Hoan / Lê Thị Đức Hạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          636 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0022

 1. Nhan đề : Nguyễn Du và truyện kiều trong cảm hứng thơ người đời sau / Lê Thu Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          158tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(083)

Số đăng ký :            0273-0274

 1. Nhan đề : Nguyễn Du về tác giả và tác phẩm / Nguyễn Du

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          1035tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0014

 1. Nhan đề : Nguyễn Du đời và tình /

Nơi xuất bản :         H. : Phụ nữ, 2006

Mô tả vật lý :          157tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            1314

 1. Nhan đề : Nguyễn Khuyến về tác gia và tác giả / Vũ Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          399 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0017

 1. Nhan đề : Nguyễn Tri Phương / Phan Trần Chúc, Lê Quế tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          119tr ; 21cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0660-0661

 1. Nhan đề : Nguyễn Trãi về tác giả và tác phẩm / Nguyễn Hữu Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          1032tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0013

 1. Nhan đề : Nguyễn Tuân về tác gia và tác phẩm / Tôn Thảo Miên tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          599 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0024

 1. Nhan đề : Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện Tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          699 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0028

 1. Nhan đề : Nguyễn ái Quốc trên đường về nước / Thanh Đạm

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          271tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1778

 1. Nhan đề : Nguồn thi ca một vùng quê / Trần Ngọc Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          115tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0275

 1. Nhan đề : Ngô Tất Tố về tác gia và tác phẩm / Tuyển chọn và giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          604 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0027

 1. Nhan đề : Người  đi tìm Ngọn Đuốc Thiêng / Thanh Giang

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh, 2000

Mô tả vật lý :          184tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0800-0801

 1. Nhan đề : Người Việt cao quý / Vũ Hạnh

Nơi xuất bản :         Cà Mau : Mũi Cà Mau, 1999

Mô tả vật lý :          105tr ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0902-0903

 1. Nhan đề : Người lữ khánh vô hình / Paul, Jacques bonzon, Ngô Chanh dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          149tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4 (N522)

Số đăng ký :            0101

 1. Nhan đề : Người mẹ cầm súng / Nguyễn Thi

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          92tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0646-0649

 1. Nhan đề : Người phía bên kia đường / Phong Điệp

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          73tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0672

 1. Nhan đề : Người đầu tiên bảo vệ Bác / Phùng Thế Tài

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          111 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            1740

 1. Nhan đề : Ngược đường trường thi / Nguyễn Triệu Luật

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa- thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          107tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0399

 1. Nhan đề : Ngỡ như thần thoại / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          1011tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5 (09)

Số đăng ký :            0077

 1. Nhan đề : Ngỡ như thần thoại / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          1011tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5 (09)

Số đăng ký :            0084

 1. Nhan đề : Ngụ ngôn cổ điên phương Tây / Hữu Tuấn sưu tầm, tuyển dịch

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2001

Mô tả vật lý :          199tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    VNK

Số đăng ký :            0658-0659

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 9 / Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Viết Ngoạn, Đặng Kim Thanh, Trương Thị Việt Thủy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          148 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1138-1139

 1. Nhan đề : Ngữ pháp Tiếng Việt / Diệp Quang Ban ( chủ biên), Hoàng Dân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          351tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0766

 1. Nhan đề : Ngữ pháp Tiếng Việt / Nguyễn Tài Cẩn

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998

Mô tả vật lý :          397tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            0370

 1. Nhan đề : Ngữ pháp văn bản tiếng Pháp=Grammaire textuelle du fancais / Trương Quang Đệ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          220tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4 (N522)

Số đăng ký :            0102

 1. Nhan đề : Ngữ pháp và bài tập cơ bản, nâng cao Tiếng Anh 6 / Nguyễn Thị Thanh Yến, Bạch Thanh Minh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2008

Mô tả vật lý :          202tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1595

 1. Nhan đề : Ngữ động từ thông dụng=Phrasal varebs in context / Nguyễn Phương Sửu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          72tr ; 21cm

Phân loại UDC :    4 (V523)

Số đăng ký :            0757-0759

 1. Nhan đề : Nhân giống cây ăn quả / Hoàng Ngọc Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          180tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    639

Số đăng ký :            0833-0834

 1. Nhan đề : Nhà Nước cơ chế thị trường / Trần Đình Bút; Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          144tr ; 20cm

Phân loại UDC :    32(v)+33

Số đăng ký :            0677

 1. Nhan đề : Nhà bác học phơ-rê-đê-rich giô-li-ô qui -ri / Mari,an

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2001

Mô tả vật lý :          271tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    53(09)

Số đăng ký :            0601-0602

 1. Nhan đề : Nhà nước và Cơ chế thị trường / Trần Đình Bút, Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          144 tr. ; 20 cm

Phân loại UDC :    34

Số đăng ký :            0424

 1. Nhan đề : Nhà nước và cơ chế thị trường / Trần Đình Bút, Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          144tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    32 (V) + 33

Số đăng ký :            0635

 1. Nhan đề : Nhà nước và cơ chế thị trường / Trần Đình Bút, Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          144tr ; 20cm

Phân loại UDC :    32V+33

Số đăng ký :            0686

 1. Nhan đề : Nhà nước và cơ chế thị trường / Trần Đình Bút, Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          143tr ; 20cm

Phân loại UDC :    33

Số đăng ký :            0172

 1. Nhan đề : Nhà nước và cơ chế thị trường / Trần Đình Bút, Trần Nam Hương

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 1998

Mô tả vật lý :          144tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    33

Số đăng ký :            2172

 1. Nhan đề : Nhà văn trong nhà trường / Hoài Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          111tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8V

Số đăng ký :            0350

 1. Nhan đề : Nhà văn tư tưởng và phong cách / Nguyễn Đăng Mạnh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2001

Mô tả vật lý :          322tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    5T

Số đăng ký :            0518

 1. Nhan đề : Nhảy cao kiểu bước qua, úp bụng, lưng qua xa / Nguyễn Kim Minh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          80tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0280

 1. Nhan đề : Nhảy múa tập thể / Trần Thời

Nơi xuất bản :         H. : Nhà xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          90 ; 13cm

Phân loại UDC :   

Số đăng ký :            0405

 1. Nhan đề : Nhảy xa kiểu ngồi ưởn thân và ba bước / Bùi Thị Dương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          67tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4TVC2

Số đăng ký :            0281

 1. Nhan đề : Nhất Linh – cây bút trụ cột của tự lục văn đoàn / Mai Hương tuyển chọn và biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2000

Mô tả vật lý :          581tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0638

 1. Nhan đề : Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp / Ngô Ngọc An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1654

 1. Nhan đề : Nhật kí trong tù / Hồ Chí Minh

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2008

Mô tả vật lý :          249tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H3 + V11

Số đăng ký :            1786

 1. Nhan đề : Nhật kí đi tây / Phạm Phú Thứ, Quang Uyển dịch

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 1999

Mô tả vật lý :          359tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V14

Số đăng ký :            0104

 1. Nhan đề : Nhị thập tứ hiếu / Quách Cư Nghiệp, Lý Văn Phức

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Văn Nghệ, 1999

Mô tả vật lý :          169tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    4(V)+4(H)

Số đăng ký :            0923-0924

 1. Nhan đề : Nhớ mẹ ta xưa / Đinh Quang Nhã

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          318tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0201

 1. Nhan đề : Những Bài Làm Văn Mẫu 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          200 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1125

 1. Nhan đề : Những Nhà Khoa học nỏi tiếng thế giới / Vũ Bụi Tuyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 1999

Mô tả vật lý :          251tr ; 17cm

Phân loại UDC :    54(09)

Số đăng ký :            0594

 1. Nhan đề : Những băn khoăn của tuổi vị thành niên / Huỳnh Văn Sơn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          120 tr. ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            0544-0545

 1. Nhan đề : Những bài làm văn mẫu 6 / Trần Thị Thìn

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          259tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1469

 1. Nhan đề : Những bài làm văn mẫu 6 : T.1 / Trần Thị Thìn

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2014

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1896

 1. Nhan đề : Những bài mẫu trang trí đường diền / Ngô Túy Phương, Trần Hữu Tri, Nguyễn Thu Yên

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          80tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    75(075)

Số đăng ký :            2089-2090

 1. Nhan đề : Những bài thuốc rượu phòng và trị bệnh /

Phan Văn Chiêu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Thuận Hóa, 1999

Mô tả vật lý :          569tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    610

Số đăng ký :            0699

 1. Nhan đề : Những bài thực hành làm văn 9 / Trần Ngọc Hưởng

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          207tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1099

 1. Nhan đề : Những bài thực hành làm văn 9 / Trần Ngọc Hưởng

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2009

Mô tả vật lý :          207 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1120

 1. Nhan đề : Những bài toán cổ sơ cấp : ả rập- Nga- Tây âu / Trần Lưu Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          116tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51(09)

Số đăng ký :            0339

 1. Nhan đề : Những bài văn chọn lọc 7 / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Văn Chi

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2008

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1367

 1. Nhan đề : Những bài văn hay 7 / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Tuyến

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2013

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1355

 1. Nhan đề : Những bài văn hay 9 / Võ Thị Hoài Tâm, Dương Tuấn Anh

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(075)

Số đăng ký :            1118

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 7 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1357

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 7 : Tập hai / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1358

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 7 : Tập một / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2013

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1364

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 9 : Tập một / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2016

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1106-1107

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý :          119 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1123

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          200 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1127

 1. Nhan đề : Những bài văn mẫu lớp 9 / Trần Ngọc Hưởng, Lê Túy Nga

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2002

Mô tả vật lý :          263tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1116

 1. Nhan đề : Những chuyên đề hay và khó hóa học trung học cơ sở / Hoàng Thành Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          327tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1614

 1. Nhan đề : Những chuyện kể về tinh thần yêu nước của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Diệp

Nơi xuất bản :         H : Lao Động, 2009

Mô tả vật lý :          172 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            1729

 1. Nhan đề : Những chuyện kể về tinh thần Đoàn kết của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Diệp

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2009

Mô tả vật lý :          120 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            1730

 1. Nhan đề : Những chuyện kể về tình thương của Bác / Phan ánh Tuyết

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý :          192 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            1731

 1. Nhan đề : Những chuyện kể về tinh thần lạc quan, vượt khó của Bác Hồ / Phan Tuyết, Bích Diệp

Nơi xuất bản :         H. : Lao động, 2012

Mô tả vật lý :          112 tr. ; 20 cm

Phân loại UDC :    V14

Số đăng ký :            1732

 1. Nhan đề : Những chuyện kể về Đức tính giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ /

Nơi xuất bản :         H. : Lao Động, 2012

Mô tả vật lý :          140 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1733

 1. Nhan đề : Những chuyện kì thú chọn lọc / Trần Thanh

Nơi xuất bản :         Hải Phòng : Hải Phòng, 2008

Mô tả vật lý :          391tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    001

Số đăng ký :            0119

 1. Nhan đề : Những chuyện kỳ bí cái đầu người khô / R.L.Stine

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Kim đồng, 1999

Mô tả vật lý :          132tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VN

Số đăng ký :            0929

 1. Nhan đề : Những con người dũng cảm trong huyền thoại và lịch sử phương Tây / ELEANOR FARJEON, Người dịch: Nguyễn Mạnh Súy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          223tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    9(T)

Số đăng ký :            0700-0702

 1. Nhan đề : Những câu chuyện về người thầy / Hoàng Ly

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2011

Mô tả vật lý :          157tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4V-5001

Số đăng ký :            1697

 1. Nhan đề : Những câu hỏi  trả lời hay nhất cho 201 câu hỏi phỏng ván / Nanette F. deluca

Nơi xuất bản :         H. : Trí Đức, 2006

Mô tả vật lý :          343tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    15

Số đăng ký :            0546

 1. Nhan đề : Những câu hỏi lý thú về máy tính và người máy / Văn Thiều, Nguyễn Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Kim Đồng, 2001

Mô tả vật lý :          32tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0312

 1. Nhan đề : Những gương mặt giáo dục Việt Nam năm 2008 / Nguyễn Minh Khang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          471 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            1728

 1. Nhan đề : Những hiểu biết lý thú về thiên nhiên Việt Nam / Tôn Thất Sam

Nơi xuất bản :         H. : xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          198tr ; 13cm

Phân loại UDC :    57(083)

Số đăng ký :            0414

 1. Nhan đề : Những kiến thức cơ bản về địa lí và kinh té các nước trên thế giới / Phan Diệu, Quốc Dũng, Mạnh Cường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          770tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    33(N)

Số đăng ký :            0555

 1. Nhan đề : Những kiến thức cơ bản về di truyền học / Nguyễn Sỹ Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          172tr ; 14.3cm

Phân loại UDC :    57A

Số đăng ký :            0616

 1. Nhan đề : Những kỳ quan và di sản nhân loại / Trần Mạnh Hưởng

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 2000

Mô tả vật lý :          447tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    90

Số đăng ký :            0161

 1. Nhan đề : Những kỹ thuật tạo ảnh đẹp / Nguyễn Văn Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 1998

Mô tả vật lý :          91tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    77

Số đăng ký :            0229-0230

 1. Nhan đề : Những miền đất trong văn thơ / Đông Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          119tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(083)

Số đăng ký :            0149-0150

 1. Nhan đề : Những mẩu chuyển về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hoàng Phong Hà

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc Gia, 2015

Mô tả vật lý :          311tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1793

 1. Nhan đề : Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hoàng Phong Hà

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          424tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1800

 1. Nhan đề : Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh / Trần Dân Tiên

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          159tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1747

 1. Nhan đề : Những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch / Trần Dân Tiên

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          151tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1759

***.     Nhan đề :                Những người khốn khổ tập 2: Cosette / Phạm Nguyên Phẩm dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          141tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    4(N522)

Số đăng ký :            0751-0753