DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Hỏi đáp sinh học 6 / Lê Thị Phượng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2219

 1. Nhan đề : Hỏi đáp sinh học 7 / Trần Ngọc Oanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          124tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            2110

 1. Nhan đề : Hỏi đáp sinh học 8 / Nguyễn Thu Hòa, Trần Thị Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          127cm ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1306-1307

 1. Nhan đề : Hỏi đáp sinh học 9 / Nguyễn Thu Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            1082

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về công tác thư viện trường phổ thông / Lê Thị Chinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          295tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    02

Số đăng ký :            0619

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về môi trường và sinh thái / Phan Nguyên Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          127tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    001

Số đăng ký :            0550

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa tập1 / Nguyễn Đắc Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          96tr ; 14cm

Phân loại UDC :    9(v21)

Số đăng ký :            0731-0732

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa tập2 / Nguyễn Đắc Xuân

Nơi xuất bản :         H. : xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          127t r ; 14cm

Phân loại UDC :    9(v21)

Số đăng ký :            0733

 1. Nhan đề : Hỏi đáp về triều Nguyễn và Huế xưa / Nguyễn Đắc Xuân

Nơi xuất bản :         H. : xuất bản trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          112tr ; 14cm

Phân loại UDC :    9(v21)

Số đăng ký :            0734-0735

 1. Nhan đề : Hóa học / Lê Ngọc Y

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 1997

Mô tả vật lý :          258tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            0557

 1. Nhan đề : Hóa học  đại cương tập 1: Cấu tạo chất / Trần Thành Huế

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          315tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            0001

 1. Nhan đề : Hóa học thật diệu kì : T:1 / Vũ Bội Tuyền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          267tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1305

 1. Nhan đề : Hóa học tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi / Nguyễn Cường

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2011

Mô tả vật lý :          327tr ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1063

 1. Nhan đề : Hóa học vui / Lê Thành

Nơi xuất bản :         H. : Đồng Tháp, 1998

Mô tả vật lý :          178tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    54(083)

Số đăng ký :            0330

 1. Nhan đề : Học chủ tích Hồ Chí Minh chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          91tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1779

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ Văn 7 tập 2 (tập 2) / Lê Thị Mỹ Trinh

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2009

Mô tả vật lý :          143tr ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1344

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ Văn 8 : T.1 / Thái Quang Vinh, Lê Lương Tâm

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          147tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1282

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ văn 7 : Tập I / Hoàng Vân, Đỗ Kim Hảo

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1359

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ văn 7 : Tập II / Hoàng Vân, Đỗ Kim Hảo

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1360

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ văn 7 : Tập hai / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1361

 1. Nhan đề : Học tốt Ngữ văn 8 : Toàn tập / Trần Ngọc Hưởng

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          265tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1293

 1. Nhan đề : Học tốt Tiếng Anh 6 / Đỗ Thị Hồng Trinh, Trương Khải Văn, Hoàng Vân Bá

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2011

Mô tả vật lý :          198tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1597

 1. Nhan đề : Học tốt Tiếng Anh 9 / Võ Thị Huyền ánh, Trần Thị Thu Hà

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2014

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1156-1157

 1. Nhan đề : Học tốt Tiếng Anh 9 / Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2009

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1161-1162

 1. Nhan đề : Học tốt Toán 7 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2017

Mô tả vật lý :          210tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1407

 1. Nhan đề : Học tốt Vật Lí 9 / Mai Lễ

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          161 ; 24cm

Phân loại UDC :    51(0756)

Số đăng ký :            1018-1019

 1. Nhan đề : Học tốt hóa học 8 / Phạm Thị Tươi

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2016

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1242-1244

 1. Nhan đề : Học tốt hóa học 9 / Thái Huỳnh Nga

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý :          111 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1048

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn 6 / Thái Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          123tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1483-1486

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn 6 T2 / Nguyễn Bích Thua

Nơi xuất bản :         H. : Thanh hóa, 2009

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1472

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn 7 / Hoàng Vân

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1913

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn 9 / Lê Thị Mỹ Trinh

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp, 2015

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1915

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn 9 / Lê Thị Mỹ Trinh, Trần Lê Hân

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý :          159 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1126

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn lớp 8 : T.1 / Trần Văn Sáu, Trần Công Tùng

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2011

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1283

 1. Nhan đề : Học tốt ngữ văn lớp 6 / Trần Công Tùng

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2011

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            1476

 1. Nhan đề : Học tốt sinh học 8 / Vũ Phương Anh, Nguyễn Hương Trà

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý :          142tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1311

 1. Nhan đề : Học tốt vật lí 6 / Mai Lễ

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1535

 1. Nhan đề : Học tốt vật lí 8 / Mai Huy

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2004

Mô tả vật lý :          136tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            1239

 1. Nhan đề : Học tốt vật lí 9 / Hoàng Tú

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(0756)

Số đăng ký :            1191-1192

 1. Nhan đề : Học tốt vật í 7 / Mai Lễ, Phùng Văn Thiên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003

Mô tả vật lý :          100 ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            1416

 1. Nhan đề : Học tốt Địa lý 7 / Tăng Văn Dom

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học sư phạm, 2016

Mô tả vật lý :          154tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1455-1456

 1. Nhan đề : Học tốt Địa lý 7 / Nguyễn Đức Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    91 (V)

Số đăng ký :            1457-1458

 1. Nhan đề : Học và thực hành  theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 7 (tập 1) / Trần  Văn Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1340

 1. Nhan đề : Học và thực hành  theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ Văn 7 / Trần Văn Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1341

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 : T.2 / Dương Kiều Liên, Hoàng Phi Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          134tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1290

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 : T.1 / Dương Kiều Liên, Hoàng Phi Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1292

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Tiếng Anh 8 / Võ Ngọc Bích, Lê Đại Khoa, Đoàn Thị Tuyết Mai

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          195tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1323

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          171tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            1258

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức ,kĩ năng / Nguyễn Đức Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          163tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1899-1905

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng tiếng anh 7 /

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1920-1922

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ Văn 9 / Huỳnh Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          151 tr ; 151 tr

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1121-1122

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng sinh học 9 / Huỳnh Ngọc Bích, Phạm Thị Soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1087-1088

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ngữ văn 9 : T:2 / Huỳnh Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1094

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lịch sử 8 / Lê văn Anh, Hà Thúc Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1313

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 8 : T.2 / Dương Kiều Liên, Hoàng Yến Phi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          135tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1897

 1. Nhan đề : Học và thực hành theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Ngữ văn 9 : T.2 / Huỳnh Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Phú

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            1898

 1. Nhan đề : Hồ Chí Minh tiểu sử / Võ Văn Bé

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          332tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1789-1790

 1. Nhan đề : Hồ Chí Minh vĩ đại một con người / Trần Văn Châu

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2015

Mô tả vật lý :          180tr ; 15cm

Phân loại UDC :    3k5h6

Số đăng ký :            1791-1792

 1. Nhan đề : Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam / Nguyễn Khắc Nho

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          266tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3K5H6

Số đăng ký :            1777

 1. Nhan đề : Hồ Xuân Hương Thơ và Đời / Lữ Huy Nguyên Tuyển, soạn, giới thiệu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          320 tr. ; 19 cm.

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0173

 1. Nhan đề : Hồ Xuân Hương thơ và đời / Lữ Huy Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 1998

Mô tả vật lý :          320 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0200

 1. Nhan đề : Hồ sơ một giờ giảng văn / Hoàng Dân

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2002

Mô tả vật lý :          291tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0579

 1. Nhan đề : Hồi kí Đào Duy Anh ( Nhớ nghĩ chiều hôm ) /

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          276tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0650

 1. Nhan đề : Hồng Sơn Văn Phái nguồn thi ca nôm một vùng quê / Trần Ngọc Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          115tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    V21

Số đăng ký :            0387

 1. Nhan đề : Hỗ trợ phát triển chính thức ODA / Hà Thị Ngọc Oanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          98tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    339

Số đăng ký :            0290-0291

 1. Nhan đề : Internet những địa chỉ cần biết : Phần 3 / Nhóm tác giả ELICOM

Nơi xuất bản :         H. : Thống kê, 2001

Mô tả vật lý :          128tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6T.73

Số đăng ký :            0462

 1. Nhan đề : Internet những địa chỉ cần biết : Phần 2 / Nhóm tác giả ELICOM

Nơi xuất bản :         H. : Thống kê, 2001

Mô tả vật lý :          191tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6T.73

Số đăng ký :            0463

 1. Nhan đề : Internet những địa chỉ cần biết : Phần 1 / Nhóm tác giả ELICOM

Nơi xuất bản :         H. : Thống kê, 2001

Mô tả vật lý :          214tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6T.73

Số đăng ký :            0465

 1. Nhan đề : Khai cuộc và trung cuộc / Nguyễn Đăng Khương biên dịch

Nơi xuất bản :         Đồng Nai : Đồng Nai, 2000

Mô tả vật lý :          255tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    7A9

Số đăng ký :            0798

 1. Nhan đề : Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước / Nguyễn Viết Phổ, Đỗ Đình Khôi, Vũ Văn Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          99tr ; 20cm

Phân loại UDC :    50

Số đăng ký :            2180-2181

 1. Nhan đề : Khi phép lạ trở thành hiện thực / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          915tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    001

Số đăng ký :            0078

 1. Nhan đề : Khoa học Việt Nam / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          130 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    5(V)(092)

Số đăng ký :            0436

 1. Nhan đề : Khoa học chỉ rõ con người có những khả năng gì / M.I Lin E.Xê gan

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2001

Mô tả vật lý :          239tr ; 13cm

Phân loại UDC :    Vn

Số đăng ký :            0416

 1. Nhan đề : Khoa học: nghịch lý, nghịch lý… / Anh Việt, Quang Toàn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          183tr ; 20cm

Phân loại UDC :    V25

Số đăng ký :            0666-0667

 1. Nhan đề : Không có việc gì khó / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : TP. HCM, 2008

Mô tả vật lý :          281tr ; 20cm

Phân loại UDC :    V24

Số đăng ký :            0673

 1. Nhan đề : Khơi nguồn sáng tạo và phát triển trí thông minh toán 9 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP. Hồ Chí Minh, 2010

Mô tả vật lý :          116tr ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0989

 1. Nhan đề : Khơi nguồn sáng tạo và phát triển trí thông minh Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2010

Mô tả vật lý :          115t. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1401

 1. Nhan đề : Khám phá những miền đất lạ / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          896tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    VNK

Số đăng ký :            0130

 1. Nhan đề : Khẩu ngữ Tiếng Anh giao tiếp / Vương Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Từ điển Bách Khoa, 2006

Mô tả vật lý :          351tr ; 18cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            0628

 1. Nhan đề : Kim loại  tự làm thí nghiệm vui / Qúy Điềm

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          92tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    541

Số đăng ký :            0267-0268

 1. Nhan đề : Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Tiếng Anh lớp 6 / Vũ Thị Lợi; Nguyễn Quang Vịnh, Huỳnh Thị ái Nguyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1589

 1. Nhan đề : Kiến thức cơ bản để dạy kinh tế gia đình / Phạm Vũ Luận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          275tr. ; 20.3cm

Phân loại UDC :    33

Số đăng ký :            0551

 1. Nhan đề : Kiến thức pháp luật về hôn nhân gia đình / Huỳnh Minh Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Xuất bản trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          102tr ; 20cm

Phân loại UDC :    34v

Số đăng ký :            0681

 1. Nhan đề : Kiến thức trọng tâm Vạt Lí 7 / Lê văn Thông

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học quốc gia TP.HCM, 2007

Mô tả vật lý :          118tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            1419

 1. Nhan đề : Kiến thức vui về cơ thể người / Nguyễn Minh Tiến

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          143tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    61+5A2

Số đăng ký :            0336-0337

 1. Nhan đề : Kể chuyện Lê Qúy Đôn / Đinh Mạnh Thoại

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          83tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V(092)

Số đăng ký :            0931

 1. Nhan đề : Kể chuyện Trạng Lường 1441-1496 / Hoàng Liên

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          95tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V(092)

Số đăng ký :            0930

 1. Nhan đề : Kể chuyện các nhà văn Việt Nam thế kỉ XX tập 1 / Phạm Đình An sưu tầm và tuyển chọn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          372rt. ; 20cm

Phân loại UDC :    V13

Số đăng ký :            0633

 1. Nhan đề : Kể chuyện các nhà văn Việt Nam Thé kỉ XX / Phạm Đình Ân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          291tr ; 20.5cm

Phân loại UDC :    V13(5091)

Số đăng ký :            0632

 1. Nhan đề : Kể chuyện danh nhân thế giới / Trần Phương Hạnh

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          139tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(v)

Số đăng ký :            0934

 1. Nhan đề : Kể chuyện nhà giáo kiệt xuất Chu Văn An / Đinh Mạnh Thoại

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          119tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    37(092)

Số đăng ký :            0530

 1. Nhan đề : Kể chuyện thần đồng Việt Nam / Nguyễn Phương Bảo An biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Văn Học, 2014

Mô tả vật lý :          337tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9 (V) (092)

Số đăng ký :            0822

 1. Nhan đề : Kể chuyện truyền thống đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh / Phong thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          127 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    3KPV

Số đăng ký :            0181-0182

 1. Nhan đề : Kể chuyện đất nước / Nguyễn Khắc Viện

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          172tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    V23+91(V)

Số đăng ký :            0294

 1. Nhan đề : Kể chuyện đất nước / Nguyễn Khắc Viện

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          171tr ; 14.5cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            0717-0718

 1. Nhan đề : Kì tích anh hùng vượt ngục Cuty, vượt trại Srepok của tù chính trị Bến Tre / Lê Chí Nhân

Nơi xuất bản :         Bến Tre : Cty cổ phần in Bén Tre, 2010

Mô tả vật lý :          240tr. ; 20.5cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0624

 1. Nhan đề : Kĩ thuật trồng & kinh doanh Kiểng / Việt Chương, Nguyễn Việt Thi

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : TP .Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          111tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            1698

 1. Nhan đề : Kĩ thuật điện tử 1 / Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          255tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6T0

Số đăng ký :            0442-0443

 1. Nhan đề : Kĩ thuật điện tử 2 / Đoàn Nhân Lộ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          243tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6T0

Số đăng ký :            0440-0441

 1. Nhan đề : Kĩ thuật điện-1 / Nguyễn Lân Tráng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          128tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6C2

Số đăng ký :            0457-0458

 1. Nhan đề : Kĩ thuật điện-2 / Trần Minh Sơ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          119tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    6C2

Số đăng ký :            0459-0460

 1. Nhan đề : Kỷ yếu hoàng sa / Nguyễn Thị Thu Hà

Nơi xuất bản :         Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2012

Mô tả vật lý :          211tr. ; 28cm

Phân loại UDC :    91(v)

Số đăng ký :            1804

 1. Nhan đề : Kỹ Thuật ghép cây an quả / Vũ Khắc nhượng

Nơi xuất bản :         H. : nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          56tr ; 14cm

Phân loại UDC :    634

Số đăng ký :            0736-0737

 1. Nhan đề : Kỹ năng  quản lý lớp học hiệu quả / Định Thị Kim Thoa, Phan Thị Nga, Nguyễn Sỹ Thư, Đinh Xuân Anh

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2012

Mô tả vật lý :          199tr ; 20.3cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            1934-1937

 1. Nhan đề : Kỹ năng làm văn nghị luận phổ thông / Nguyễn Quốc Siêu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          447tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0120-0123

 1. Nhan đề : Kỹ năng sinh hoạt tập thể bậc 2 / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          118tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2119

 1. Nhan đề : Kỹ năng sinh hoạt tập thể bậc 2 / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         TP.Hồ chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          98tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            0916

 1. Nhan đề : Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm / Trần Văn Tính

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013

Mô tả vật lý :          158tr ; 20cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            2176-2179

 1. Nhan đề : Kỹ thuật dạy học Địa lí ở trường phổ thông / Nguyễn Đức Vũ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          180tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            1677

 1. Nhan đề : Kỹ thuật gieo trồng chế biến chè và cà phê / Bùi Thế Đạt, Vũ Khắc Nhượng

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 1998

Mô tả vật lý :          100tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    63

Số đăng ký :            0222

 1. Nhan đề : Kỹ thuật khéo tay tự làm lấy những việc trong gia đình / Nam Sơn Biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          105 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    379

Số đăng ký :            0183

 1. Nhan đề : Kỹ thuật khéo tay tự làm lấy những việc trong gia đình / Nam Sơn Biên soạn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          105 tr. ; 19 cm

Phân loại UDC :    379

Số đăng ký :            0187

 1. Nhan đề : Kỹ thuật nuôi cá trê – lươn – giun đất / Ngô Trọng Lư, Lê Đăng Khuyến

 

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          99tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    639

Số đăng ký :            0235

 1. Nhan đề : Kỹ thuật nuôi cá trê – lươn – giun đất / Ngô Trọng Lư, Lê Đăng Khuyến

 

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          99tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    639

Số đăng ký :            0239

 1. Nhan đề : Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình / Sử An Ninh, Nguyễn Hoài Tao, Nguyễn Văn Thiện,…

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          171tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0825-0826

 1. Nhan đề : Kỹ thuật nuôi ong nội / Ngô Đắc Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          174tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    638

Số đăng ký :            0240-0241

 1. Nhan đề : Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh / Lương Đình Trung

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 1998

Mô tả vật lý :          68tr ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0863

 1. Nhan đề : Kỹ thuật thâm canh cây mía / Lê Hồng Sơn, Vũ Năng Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2000

Mô tả vật lý :          135tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0839-0840

 1. Nhan đề : Kỹ thuật trồng các giống lạc, đậu đỗ, rau quả và cây ăn củ mới / Trương Đích

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          105tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    633

Số đăng ký :            0888-0890

 1. Nhan đề : Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp / Mai Thị Phương Anh

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2001

Mô tả vật lý :          155tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    635

Số đăng ký :            0841

 1. Nhan đề : Luyện Kỹ  Năng học Tiếng Anh cơ bản và nâng cao / Nguyễn Thị Tú

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Tổng hợp hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          119tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)

Số đăng ký :            1958

 1. Nhan đề : Luyện Kỹ năng giải toán Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          215 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1034

 1. Nhan đề : Luyện kĩ năng giải Toán cơ bản và nâng cao Toán 7 : T.2 / Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Thuận

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2006

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1408

 1. Nhan đề : Luyện kĩ năng giải Toán cơ bản và nâng cao Toán 7 : T.1 / Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Thuận

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2006

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1409

 1. Nhan đề : Luyện kĩ năng giải toán cơ bản và nâng cao toán 6 : T:1 /

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            2108

 1. Nhan đề : Luyện kĩ năng giải toán Hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Mô tả vật lý :          224 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1271

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng giải tán cơ bản &nâng cao Toán 7 (tập 2) / Ngô Trung Hiếu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Tổng hợp TP.HCM, 2006

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1410

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng giải toán Hóa học 8 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

Mô tả vật lý :          224 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1278

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng giải toán cơ bản và nâng cao toán 6 / Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Thuận

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          180 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1508

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng giải toán cơ bản và nâng cao : T:1 / Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          164tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1521

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng giải toán cơ bản và nâng cao : T:2 / Ngô Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2006

Mô tả vật lý :          180tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1522

 1. Nhan đề : Luyện kỹ năng học tiếng anh cơ bản và nâng cao 9 / Nguyễn Thị Tú

Nơi xuất bản :         TP.HCM. : TP.HCM, 2006

Mô tả vật lý :          119tr ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1941

 1. Nhan đề : Luyện tập Giáo dục công dân 6 / Đổng Thị Như, Bạch Ngọc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          59tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371.011

Số đăng ký :            1602

 1. Nhan đề : Luyện tập Lịch Sử 7 / Nguyễn Hữu Thời

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            1435-1436

 1. Nhan đề : Luyện tập Ngữ văn 6 tập 2 / Nguyễn Văn Bằng, Cái Văn Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          123tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4 (V)

Số đăng ký :            1452

 1. Nhan đề : Luyện tập Tiếng Anh 6 / Phạm Thanh Mỹ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          123tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)

Số đăng ký :            1588

 1. Nhan đề : Luyện tập Toán 6 / Nguyễn Công Tác; Nguyễn Anh Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          143tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1952

 1. Nhan đề : Luyện tập Toán 9 tập 1 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyển Đức Hòa,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51 (076 )

Số đăng ký :            0979

 1. Nhan đề : Luyện tập Vật Lí 7 / Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Thanh Nhi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          71tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            1413

 1. Nhan đề : Luyện tập hình học 8 / Nguyễn Bá Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            1378

 1. Nhan đề : Luyện tập keyboards / Nhân văn

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Hóa, 2007

Mô tả vật lý :          109tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            0908

 1. Nhan đề : Luyện tập sinh học 6 / Nguyễn Thi Thanh Thùy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          87tr ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            2115

 1. Nhan đề : Luyện tập sinh học 6 / Trần Văn Kiên, Nguyễn Phương Nga

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          191tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            1553

 1. Nhan đề : Luyện tập sinh học 8 / Ngô văn Hưng, Nguyễn Ngọc ánh, Đỗ Thu hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          227tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(0760

Số đăng ký :            1303

 1. Nhan đề : Luyện tập toán 6 : T:2 / Nguyễn Công Tác, Nguyễn Anh Khôi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          143tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1520

 1. Nhan đề : Luyện tập toán 7 / Nguyễn bá Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          298tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            2109

 1. Nhan đề : Luyện tập toán 9 : T:1 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa,…

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1227

 1. Nhan đề : Luyện tập toán 9 : T:2 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hòa

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            1228

 1. Nhan đề : Luyện tập và kiểm tra Ngữ văn trung học cơ sở / Đỗ Ngọc Thống, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hồng Vân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          263tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)

Số đăng ký :            1621

 1. Nhan đề : Luyện tập Đại số 8 / Nguyễn Bá Hòa

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          184tr ; 24cm

Phân loại UDC :    512

Số đăng ký :            1954

 1. Nhan đề : Luyện tập Địa lí 6 / Phạm Quang Hoàng, Nguyễn Hữu Danh, Trần Tuyển, Đông Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          80tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            1576

 1. Nhan đề : Lê Nin T1 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1978

Mô tả vật lý :          820tr. ; 21

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0044

 1. Nhan đề : Lê Nin T10 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          674tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0052

 1. Nhan đề : Lê Nin T11 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          729tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0053

 1. Nhan đề : Lê Nin T13 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          722tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0054

 1. Nhan đề : Lê Nin T133 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          520tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0058

 1. Nhan đề : Lê Nin T15 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          707tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0055

 1. Nhan đề : Lê Nin T16 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          878tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0056

 1. Nhan đề : Lê Nin T17 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          811tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0057

 1. Nhan đề : Lê Nin T2 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1978

Mô tả vật lý :          840tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0045

 1. Nhan đề : Lê Nin T3 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1976

Mô tả vật lý :          997tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0046

 1. Nhan đề : Lê Nin T34 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          756tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0059

 1. Nhan đề : Lê Nin T4 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1978

Mô tả vật lý :          708tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0047

 1. Nhan đề : Lê Nin T5 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          668tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0048

 1. Nhan đề : Lê Nin T7 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          760tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0049

 1. Nhan đề : Lê Nin T8 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          816tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0050

 1. Nhan đề : Lê Nin T9 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tiến bộ, 1979

Mô tả vật lý :          733tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    3k2

Số đăng ký :            0051

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 35 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          741tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0060

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 36 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          913tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0061

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 37 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          911 ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0062

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 38 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          704tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0063

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 39 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          725tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0064

 1. Nhan đề : Lê Nin tập 41 / Lê Nin

Nơi xuất bản :         H. : Tân tiến, 1978

Mô tả vật lý :          843tr ; 20cm

Phân loại UDC :    3K2

Số đăng ký :            0065

 1. Nhan đề : Lê Quý Đôn kiến văn tiểu lục / Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 2007

Mô tả vật lý :          547tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    37(V)092

Số đăng ký :            0040-0041

 1. Nhan đề : Lê Quý Đôn phủ biên tạp lục / Phạm Minh Thảo, Phương Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa – Thông tin, 2007

Mô tả vật lý :          447tr ; 21cm

Phân loại UDC :    37(V).092

Số đăng ký :            0158

 1. Nhan đề : Lược truyện 101 tác phẩm xuất sắc thế giới / Lê Huy Khánh, Hoàng Trực dịch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          595tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    8(N)

Số đăng ký :            0117

 1. Nhan đề : Làm rượu vang trái cây ở gia đình / Vũ Công Hậu

Nơi xuất bản :         H. : Nông nghiệp, 2005

Mô tả vật lý :          110tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    6C8

Số đăng ký :            0611

 1. Nhan đề : Làm thế nào để phát hiện bệnh ung thư sớm nhất / Phạm Thủy Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đà Nẵng, 1999

Mô tả vật lý :          142tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    61

Số đăng ký :            0883-0884

 1. Nhan đề : Làng xóm việt Nam / Toan ánh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : TP Hồ Chí Minh, 1999

Mô tả vật lý :          266tr ; 20.5m

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0627

 1. Nhan đề : Lãng mạng toán học / Hoàng Quý

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1997

Mô tả vật lý :          118tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    51(083)

Số đăng ký :            0293

 1. Nhan đề : Lá cờ thêu sáu chữ vàng / Nguyễn Huy Tưởng

Nơi xuất bản :         H. : Văn học, 2000

Mô tả vật lý :          115tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0563-0566

 1. Nhan đề : Lắp đặt mạng điện gia đình / Nguyễn Minh Đường, Trần Thị Hoài Thu, Nguyễn Văn Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          152 tr ; 24 cm

Phân loại UDC :    6T

Số đăng ký :            2005

 1. Nhan đề : Lắp đặt, sử dụng và bảo quản đồ gỗ gia dụng / Nguyễn Trọng Đa biên soạn

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          85tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    6C6

Số đăng ký :            0844

 1. Nhan đề : Lều trại / Trần Thời

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          89tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2121

 1. Nhan đề : Lều trại / Trần Thời

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          89tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    372.6

Số đăng ký :            2126

 1. Nhan đề : Lí thuyết và bài tập Sinh học 9 / Trịnh Nguyên Giao, Lê Đình Trung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          219tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(076)

Số đăng ký :            2103

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam : Từ nguồn gốc đến thế kỉ X / Nguyễn Cảnh Minh, Bùi Quý Lộ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1632-1633

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X / Nguyễn cảnh Minh, Bùi Quý Lộ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            1628

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến năm 1858 / Trương Hữu Quýnh, Bùi Quý Lộ, Đào Tố Uyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          115tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            1629

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1858 / Trương Hữu Quýnh, Bùi Quý Lộ, Đào Tố Uyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            1630

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1858 / Trương Hữu Quýnh, Bùi Quý Lộ, Đào Tố Uyên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            1630-1631

 1. Nhan đề : Lịch sử giáo dục thế giới / Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Tâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1998

Mô tả vật lý :          308tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    371(09)

Số đăng ký :            0131

 1. Nhan đề : Lịch sử nhìn ra thế giới / Thái Hoàng, Ngô Văn Triển

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 1999

Mô tả vật lý :          214tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91(09)

Số đăng ký :            1678

 1. Nhan đề : Lịch sử phát triển của Robot / Trần Thoại Lan dịch

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          158tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    601

Số đăng ký :            0704-0705

 1. Nhan đề : Lịch sử địa phương / Nguyễn Cảnh Minh, Đỗ Hồng Thái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            1626-1627

 1. Nhan đề : Lời giải Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 / Huỳnh Văn Ut

Nơi xuất bản :         ĐN : Đồng Nai, 2014

Mô tả vật lý :          231 tr. ; 24 cm

Phân loại UDC :    54(076)

Số đăng ký :            1050

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi Violympic toán 9 / Nguyễn Văn Chi

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Tổng hợp Thành Phố hồ Chí Minh, 2014

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1012

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi chuyên hóa học 9 / Huỳnh Văn út

Nơi xuất bản :         TP.HCM : TP.HCM, 2012

Mô tả vật lý :          216tr ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            1065

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học sinh giỏi toán 9 / Trần Tiến Tự

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    513

Số đăng ký :            0972

 1. Nhan đề : Lời giải đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 9 / Đào Thúy Lê

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp, 2014

Mô tả vật lý :          264tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            1158