DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : 100 sự kiện lịch sử Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX / Trần Nam Tiến

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          298tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0111

 1. Nhan đề : 100 sự kiện lịch sử Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh trong thế kỷ XX / Trần Nam Tiến

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          298tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0111

 1. Nhan đề : Almanach những sự kiện lịch sử Việt nam / Phạm Đình Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          1239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0010

 1. Nhan đề : Almanach những sự kiện lịch sử Việt nam / Phạm Đình Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa thông tin, 1999

Mô tả vật lý :          1239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0010

 1. Nhan đề : Bến Tre Đồng Khởi anh hùng / Thu Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Quân đội  nhân dân, 2010

Mô tả vật lý :          651tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0004-0005

 1. Nhan đề : Bến Tre Đồng Khởi anh hùng / Thu Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Quân đội  nhân dân, 2010

Mô tả vật lý :          651tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0004-0005

 1. Nhan đề : Chiến thắng Điện Biên Phủ / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004

Mô tả vật lý :          263tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0069

 1. Nhan đề : Chiến thắng Điện Biên Phủ / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004

Mô tả vật lý :          263tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0069

 1. Nhan đề : Chuyện lạ về thi cử của Việt Nam thời phong kiến / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt nam, 2010

Mô tả vật lý :          152 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0077

 1. Nhan đề : Chuyện lạ về thi cử của Việt Nam thời phong kiến / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt nam, 2010

Mô tả vật lý :          152 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0077

 1. Nhan đề : Cuộc đời Lý Công Uẩn / Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          187 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0076

 1. Nhan đề : Cuộc đời Lý Công Uẩn / Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          187 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0076

 1. Nhan đề : Các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử / Phan Ngọc liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          227 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0087

 1. Nhan đề : Các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử / Phan Ngọc liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          227 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0087

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử cận đại : Tập 1: Mĩ / Lê Vinh Quốc, Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị Kim Dung, Cao Thị Lan Chi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          151tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(T)3

Số đăng ký :            0105-0107

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử trung đại : Tập I: Đông Nam á / Lê Vinh Quốc, Hà Bích Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          108tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(T)1

Số đăng ký :            0108-0110

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử cận đại : Tập III: Pháp / Lê Vinh Quốc, Lê Phụng Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          162tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N522)

Số đăng ký :            0112

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử cận đại : Tập 1: Mĩ / Lê Vinh Quốc, Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Thị Kim Dung, Cao Thị Lan Chi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          151tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(T)3

Số đăng ký :            0105-0107

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử trung đại : Tập I: Đông Nam á / Lê Vinh Quốc, Hà Bích Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          108tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(T)1

Số đăng ký :            0108-0110

 1. Nhan đề : Các nhân vật Lịch sử cận đại : Tập III: Pháp / Lê Vinh Quốc, Lê Phụng Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          162tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N522)

Số đăng ký :            0112

 1. Nhan đề : Danh Tướng Việt Nam tập 3 Danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỉ XVIII / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          344tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)(092)

Số đăng ký :            0103

 1. Nhan đề : Danh Tướng Việt Nam tập 3 Danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỉ XVIII / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          344tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)(092)

Số đăng ký :            0103

 1. Nhan đề : Danh tướng Việt Nam tập 2 Danh tướng Lam Sơn / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          206tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)(092)

Số đăng ký :            0102

 1. Nhan đề : Danh tướng Việt Nam tập 2 Danh tướng Lam Sơn / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          206tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)(092)

Số đăng ký :            0102

 1. Nhan đề : Giáo dục Việt Nam (1945-2005) / Lê Chí Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          690tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371(V)

Số đăng ký :            0001-0002

 1. Nhan đề : Giáo dục Việt Nam (1945-2005) / Lê Chí Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          690tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    371(V)

Số đăng ký :            0001-0002

 1. Nhan đề : Giáo dục Việt Nam 1945-2005 / Lê Minh Nghĩa

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý :          1306tr. ; 28cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0006-0007

 1. Nhan đề : Giáo dục Việt Nam 1945-2005 / Lê Minh Nghĩa

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý :          1306tr. ; 28cm

Phân loại UDC :    37(V)

Số đăng ký :            0006-0007

 1. Nhan đề : Giáo dục việt Nam các Tỉnh, thành phố và một số trường đại học (1945-2017) / Pham Minh Hạc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          799tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    37V

Số đăng ký :            0145-0146

 1. Nhan đề : Gương hiếu học thời xưa / Trịnh Mạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          224tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0075

 1. Nhan đề : Gương hiếu học thời xưa / Trịnh Mạnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          224tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0075

 1. Nhan đề : Huyền thoại quê hương đồng khởi / Lê Hải Triều

Nơi xuất bản :         H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý :          586tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)321

Số đăng ký :            0003

 1. Nhan đề : Huyền thoại quê hương đồng khởi / Lê Hải Triều

Nơi xuất bản :         H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý :          586tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)321

Số đăng ký :            0003

 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam /

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0126-0127

 1. Nhan đề : Hướng dẫn ôn thi môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam /

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Quốc gia, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0126-0127

 1. Nhan đề : Hỏi & đáp  môn lịch sử  Đảng / Qúach Trung Nguyệt

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          97tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0070

 1. Nhan đề : Hỏi & đáp  môn lịch sử  Đảng / Qúach Trung Nguyệt

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          97tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0070

 1. Nhan đề : Hỏi – đáp Lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Viêt Nam (1925-2015) / Lê Văn Cầu, Bùi Văn Ngợi

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý :          178tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0124

 1. Nhan đề : Hỏi – đáp Lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi Viêt Nam (1925-2015) / Lê Văn Cầu, Bùi Văn Ngợi

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý :          178tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0124

 1. Nhan đề : Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam / Đinh Văn Liên

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          262tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0067-0068

 1. Nhan đề : Hỏi và đáp về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam / Đinh Văn Liên

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          262tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0067-0068

 1. Nhan đề : Hỏi đáp ;ịch sử Việt Nam( tập 5): Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Trúc Bạch

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          375tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0094

 1. Nhan đề : Hỏi đáp ;ịch sử Việt Nam( tập 5): Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Trúc Bạch

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          375tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0094

 1. Nhan đề : Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam / Trần Nam Tiến

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          448tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0099-0100

 1. Nhan đề : Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam / Trần Nam Tiến

Nơi xuất bản :         TP. HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          448tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0099-0100

 1. Nhan đề : Hỏi đáp llichj sử Việt Nam( tập 4): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất ( 1858- cuối thế kỉ XIX) / Trần  Nam Tiến, Lê Thị Dung, Mai Thanh Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Khanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          383tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0091-0092

 1. Nhan đề : Hỏi đáp llichj sử Việt Nam( tập 4): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất ( 1858- cuối thế kỉ XIX) / Trần  Nam Tiến, Lê Thị Dung, Mai Thanh Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Khanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          383tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0091-0092

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sư Việt Nam( tập 3): Tuef khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu thế kỷ Xĩ / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thế Thuật

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          401tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0090

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sư Việt Nam( tập 3): Tuef khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu thế kỷ Xĩ / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn Thị Mai Hương, Lưu Thế Thuật

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          401tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0090

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 4): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất ( 1858- cuối thế kỷ XIX) / Trần Nam Tiến, Lê Thị Dung, Mai Thanh Thanh Thảo Nguyễn Tuấn Khanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          383tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0093

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 5): Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(1930) / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Trúc Bạch

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          375tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0095

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 6): Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng Tám (1930- 1945) / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Quốc Triều, Nguyễn Sinh Hương

Nơi xuất bản :         Tp : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          423tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9V)

Số đăng ký :            0096

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam (tập 7): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai ( 1945-1954) / Trần Nam Tiến, Lưu Thế Thuật, Lê Thị Dung, Lê Thị Phương

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          407tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0097

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam ( tập 8): Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 1954- 1965) / Trần Nam Tiến, Trần Văn Phương, Hà Kim Phương, Nguyễn Duy Trường

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          403 ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0098

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / Nguyễn Minh Nhựt

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          343 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0088-0089

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / Nguyễn Minh Nhựt

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          343 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0088-0089

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 4): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất ( 1858- cuối thế kỷ XIX) / Trần Nam Tiến, Lê Thị Dung, Mai Thanh Thanh Thảo Nguyễn Tuấn Khanh

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          383tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0093

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 5): Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(1930) / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Trúc Bạch

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          375tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0095

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam( tập 6): Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng Tám (1930- 1945) / Trần Nam Tiến, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Quốc Triều, Nguyễn Sinh Hương

Nơi xuất bản :         Tp : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          423tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9V)

Số đăng ký :            0096

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam (tập 7): Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai ( 1945-1954) / Trần Nam Tiến, Lưu Thế Thuật, Lê Thị Dung, Lê Thị Phương

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          407tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0097

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Việt Nam ( tập 8): Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ( 1954- 1965) / Trần Nam Tiến, Trần Văn Phương, Hà Kim Phương, Nguyễn Duy Trường

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2013

Mô tả vật lý :          403 ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0098

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản / Quách Thu Việt, Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến, Nguyễn Thị Diễm Chi

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          135 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0084

 1. Nhan đề : Hỏi đáp lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản / Quách Thu Việt, Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến, Nguyễn Thị Diễm Chi

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          135 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0084

 1. Nhan đề : Học Lịch sử thế giới  qua những câu chuyện và hình ảnh tập 1 / Dương Ngọc Lê

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học sư phạm TP.HCM, 2013

Mô tả vật lý :          284tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)03

Số đăng ký :            0037

 1. Nhan đề : Học Lịch sử thế giới  qua những câu chuyện và hình ảnh tập 1 / Dương Ngọc Lê

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học sư phạm TP.HCM, 2013

Mô tả vật lý :          284tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)03

Số đăng ký :            0037

 1. Nhan đề : Học lịch sử thế giới 5000 năm qua những câu chuyện và hình ảnh : T;2 / Dương Ngọc Lê, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị mai Quyên

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2013

Mô tả vật lý :          304tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)

Số đăng ký :            0034

 1. Nhan đề : Học lịch sử thế giới 5000 năm qua những câu chuyện và hình ảnh : T;2 / Dương Ngọc Lê, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Thị mai Quyên

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2013

Mô tả vật lý :          304tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)

Số đăng ký :            0034

 1. Nhan đề : Kho tàng thần thoại Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Huế

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa- thông tin, 2006

Mô tả vật lý :          805tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    KV4

Số đăng ký :            0056

 1. Nhan đề : Kho tàng thần thoại Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, Nguyễn Thị Huế

Nơi xuất bản :         H. : Văn hóa- thông tin, 2006

Mô tả vật lý :          805tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    KV4

Số đăng ký :            0056

 1. Nhan đề : Kể chuyện 12 danh tướng triều Nguyễn / Tôn Thất Bình

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 2001

Mô tả vật lý :          159tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0122-0123

 1. Nhan đề : Kể chuyện 12 danh tướng triều Nguyễn / Tôn Thất Bình

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 2001

Mô tả vật lý :          159tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0122-0123

 1. Nhan đề : Lịch sử Viêt Nam tập 3 / Quách Thu Nguyệt

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          379tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)13

Số đăng ký :            0038

 1. Nhan đề : Lịch sử Viêt Nam tập 3 / Quách Thu Nguyệt

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2006

Mô tả vật lý :          379tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)13

Số đăng ký :            0038

 1. Nhan đề : Lịch sử Viêt Nam từ 1945 đến nay / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(07)

Số đăng ký :            0047-0049

 1. Nhan đề : Lịch sử Viêt Nam từ 1945 đến nay / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(07)

Số đăng ký :            0047-0049

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam (1858-1945) / Ngô Trấn ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0050-0051

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam (1858-1945) / Ngô Trấn ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0050-0051

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam tập 1 / Trần Văn Giàu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          353tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0036

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam tập 1 / Trần Văn Giàu

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          353tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0036

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến1945 / Nguyễn Đình Lễ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Sư Phạm, 2006

Mô tả vật lý :          266tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)16

Số đăng ký :            0040

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 / Nguyễn Ngọc Cơ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Sư Phạm, 2007

Mô tả vật lý :          240tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0043

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ đầu đến năm 938 : T:2 / Phan An, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường,…

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          373tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)12

Số đăng ký :            0035

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ đầu đến năm 938 : T:2 / Phan An, Lê Xuân Diệm, Mạc Đường,…

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          373tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)12

Số đăng ký :            0035

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến1945 / Nguyễn Đình Lễ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Sư Phạm, 2006

Mô tả vật lý :          266tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)16

Số đăng ký :            0040

 1. Nhan đề : Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 / Nguyễn Ngọc Cơ

Nơi xuất bản :         H. : Đại học Sư Phạm, 2007

Mô tả vật lý :          240tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0043

 1. Nhan đề : Lịch sử các trường  mang tên danh nhân tỉnh Bến Tre : T:1 / Vũ Hồng Thanh, Huỳnh Công Tín, Cao văn Dũng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          284tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0024-0033

 1. Nhan đề : Lịch sử các trường  mang tên danh nhân tỉnh Bến Tre : T:1 / Vũ Hồng Thanh, Huỳnh Công Tín, Cao văn Dũng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          284tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0024-0033

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cận đại / Phạn Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          401tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)3

Số đăng ký :            0042

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cận đại / Phạm Văn An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          223tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)

Số đăng ký :            0044-0046

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cận đại / Phạn Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2007

Mô tả vật lý :          401tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)3

Số đăng ký :            0042

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cận đại / Phạm Văn An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          223tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)

Số đăng ký :            0044-0046

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cổ đại / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          107tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)(03)

Số đăng ký :            0052-0054

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới cổ đại / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          107tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)(03)

Số đăng ký :            0052-0054

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới trung đại / Nghiêm Đình Vỳ, Lại Bích Ngọc, Dương Duy Bằng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          124tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)1

Số đăng ký :            0018

 1. Nhan đề : Lịch sử thế giới trung đại / Nghiêm Đình Vỳ, Lại Bích Ngọc, Dương Duy Bằng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          124tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(T)1

Số đăng ký :            0018

 1. Nhan đề : Lịch sử toán học / Nguyễn Cang

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí MInh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          188tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0071-0072

 1. Nhan đề : Lịch sử toán học / Nguyễn Cang

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí MInh : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          188tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0071-0072

 1. Nhan đề : Lịch sử vùng đất Châu Âu / Đặng Thiền Mẫn

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          149 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0083

 1. Nhan đề : Lịch sử vùng đất Châu Âu / Đặng Thiền Mẫn

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          149 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0083

 1. Nhan đề : Lịch sử Đông Nam á / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          192tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N)(44)

Số đăng ký :            0101

 1. Nhan đề : Lịch sử Đông Nam á / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          192tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N)(44)

Số đăng ký :            0101

 1. Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bến Tre (1930-2015) / Nguyễn Quốc Bảo; Huỳnh Văn Bưu

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2017

Mô tả vật lý :          645tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0143-0144

 1. Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre 1930-2000 / Đỗ Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          423tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    3KV

Số đăng ký :            0014-0017

 1. Nhan đề : Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre 1930-2000 / Đỗ Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          423tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    3KV

Số đăng ký :            0014-0017

 1. Nhan đề : Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp : Các tình huống giáo dục đạo đức công dân / Bích Nga

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          140tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    371(01)

Số đăng ký :            0139

 1. Nhan đề : Lịch sự, tế nhị trong giao tiếp : Các tình huống giáo dục đạo đức công dân / Bích Nga

Nơi xuất bản :         H. : Trẻ, 2008

Mô tả vật lý :          140tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    371(01)

Số đăng ký :            0139

 1. Nhan đề : Mặt trận dân tộc giải phóng chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam / Nguyễn Thị Bình

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          688tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    3.327

Số đăng ký :            0055

 1. Nhan đề : Mặt trận dân tộc giải phóng chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris về Việt Nam / Nguyễn Thị Bình

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          688tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    3.327

Số đăng ký :            0055

 1. Nhan đề : Một số di tích lịch sử- văn hóa Việt Nam / Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng,…

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2008

Mô tả vật lý :          688tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0021

 1. Nhan đề : Một số di tích lịch sử- văn hóa Việt Nam / Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng,…

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2008

Mô tả vật lý :          688tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0021

 1. Nhan đề : Nghìn xưa văn hiến / Phan Kế Bính

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          234tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0125

 1. Nhan đề : Nghìn xưa văn hiến / Phan Kế Bính

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          234tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0125

 1. Nhan đề : Những  dấu ấn của Một Thời hào hùng / Lưu Quang Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          715tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0041

 1. Nhan đề : Những  dấu ấn của Một Thời hào hùng / Lưu Quang Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Thanh Niên, 2000

Mô tả vật lý :          715tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V23

Số đăng ký :            0041

 1. Nhan đề : Những Mẫu chuyện Lịch Sử Thế Giới tập 2 / Đặng Đức An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          304tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N)

Số đăng ký :            0104

 1. Nhan đề : Những Mẫu chuyện Lịch Sử Thế Giới tập 2 / Đặng Đức An

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          304tr ; 20cm

Phân loại UDC :    9(N)

Số đăng ký :            0104

 1. Nhan đề : Những Vua chúa Việt Nam hay chữ / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          152 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0078-0079

 1. Nhan đề : Những Vua chúa Việt Nam hay chữ / Quốc Chấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          152 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0078-0079

 1. Nhan đề : Những anh hùng tuổi trẻ / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          149tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0118-0119

 1. Nhan đề : Những anh hùng tuổi trẻ / Lê Hoàng

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2001

Mô tả vật lý :          149tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0118-0119

 1. Nhan đề : Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần / Quốc Chấn, Lê Kim Lữ, Cẩm Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          112tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0113-0114

 1. Nhan đề : Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần / Quốc Chấn, Lê Kim Lữ, Cẩm Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0115-0117

 1. Nhan đề : Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần / Quốc Chấn, Lê Kim Lữ, Cẩm Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2001

Mô tả vật lý :          112tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0113-0114

 1. Nhan đề : Những danh tướng chống ngoại xâm thời Trần / Quốc Chấn, Lê Kim Lữ, Cẩm Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          112tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0115-0117

 1. Nhan đề : Những mẩu chuyện bang giao trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Thế Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          199tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0074

 1. Nhan đề : Những mẩu chuyện bang giao trong lịch sử Việt Nam / Nguyễn Thế Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          199tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0074

 1. Nhan đề : Những mẫu chuyện lịch sử ngoại giao Việt Nam / Nguyễn Văn Sự

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          211 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0080

 1. Nhan đề : Những mẫu chuyện lịch sử ngoại giao Việt Nam / Nguyễn Văn Sự

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2010

Mô tả vật lý :          211 tr ; 20,3 cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0080

 1. Nhan đề : Những người Việt Nam đi tiên phong / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          154tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0120-0121

 1. Nhan đề : Những người Việt Nam đi tiên phong / Lê Minh Quốc

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          154tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0120-0121

 1. Nhan đề : Nổi đau lịch sử nạn đói 1945 / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          103tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0073

 1. Nhan đề : Nổi đau lịch sử nạn đói 1945 / Nhiều tác giả

Nơi xuất bản :         TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007

Mô tả vật lý :          103tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0073

 1. Nhan đề : Sao khuê lấp lánh : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Đức Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          389tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V(23)

Số đăng ký :            0013

 1. Nhan đề : Sao khuê lấp lánh : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Đức Hiền

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          389tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V(23)

Số đăng ký :            0013

 1. Nhan đề : Sáng Danh những Anh hùng hào kiệt / Vũ Xuân Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          252 tr ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0082

 1. Nhan đề : Sáng Danh những Anh hùng hào kiệt / Vũ Xuân Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2012

Mô tả vật lý :          252 tr ; 20,5 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0082

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức Lịch sử phần lịch sử thế giới / Phan Ngọc Liên, Đinh Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          355tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0137-0138

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức Lịch sử phần lịch sử thế giới / Phan Ngọc Liên, Đinh Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          355tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0137-0138

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức lịch sử trung học cơ sở / Đỗ Thanh Bình, Nguyễn cảnh Minh, Nguyễn Quốc Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          360tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            0132-0134

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức lịch sử phần lịch sử Việt Nam / Trương Hữu Quýnh, Lê Mậu Hân, Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          246tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            0135-0136

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức lịch sử trung học cơ sở / Đỗ Thanh Bình, Nguyễn cảnh Minh, Nguyễn Quốc Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          360tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            0132-0134

 1. Nhan đề : Sổ tay kiến thức lịch sử phần lịch sử Việt Nam / Trương Hữu Quýnh, Lê Mậu Hân, Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          246tr. ; 18cm

Phân loại UDC :    9V

Số đăng ký :            0135-0136

 1. Nhan đề : Theo dong lịch sử Việt Nam Tập 9 / Lý Thái Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          109tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)13

Số đăng ký :            0140

 1. Nhan đề : Theo dong lịch sử Việt Nam Tập 10 / Lý Thái Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          95tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)13

Số đăng ký :            0141

 1. Nhan đề : Theo dong lịch sử Việt Nam Tập 12 / Lý Thái Thuận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          95tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(v)13

Số đăng ký :            0142

 1. Nhan đề : Thuật ngữ lịch sử dùng trong nhà trường / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          423tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0066

 1. Nhan đề : Thuật ngữ lịch sử dùng trong nhà trường / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          423tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0066

 1. Nhan đề : Thời kỳ mới và sứ mệnh của Đảng ta : (Nghiên cứu văn kiện đại hội IX của Đảng) / Phạm Ngọc Quang, Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          347tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0129

 1. Nhan đề : Thời kỳ mới và sứ mệnh của Đảng ta : (Nghiên cứu văn kiện đại hội IX của Đảng) / Phạm Ngọc Quang, Trần Đình Nghiêm

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          347tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV1

Số đăng ký :            0129

 1. Nhan đề : Tiểu đoàn 516 anh hùng bốn mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành / Trần Xuân lê

Nơi xuất bản :         H. : Bến Tre, 2004

Mô tả vật lý :          490tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    35V

Số đăng ký :            0057-0058

 1. Nhan đề : Tiểu đoàn 516 anh hùng bốn mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành / Trần Xuân lê

Nơi xuất bản :         H. : Bến Tre, 2004

Mô tả vật lý :          490tr. ; 22cm

Phân loại UDC :    35V

Số đăng ký :            0057-0058

 1. Nhan đề : Tiến trình văn hóa Việt Nam : Từ khởi thủy đên thế kỉ XIX / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          1024tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0009

 1. Nhan đề : Tiến trình văn hóa Việt Nam : Từ khởi thủy đên thế kỉ XIX / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          1024tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0009

 1. Nhan đề : Từ điển lịch sử dùng cho HS-SV / Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          484tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0064

 1. Nhan đề : Từ điển lịch sử dùng cho HS-SV / Lê Đình Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          484tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0064

 1. Nhan đề : Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          648tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0020

 1. Nhan đề : Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam / Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          648tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0020

 1. Nhan đề : Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam / Nguyễn Như ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          1455tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0011

 1. Nhan đề : Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt  Nam / Nguyễn Như ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          1455tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0012

 1. Nhan đề : Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam / Nguyễn Như ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2011

Mô tả vật lý :          1455tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0011

 1. Nhan đề : Từ điển địa danh văn hóa lịch sử Việt  Nam / Nguyễn Như ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          1455tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0012

 1. Nhan đề : Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1918 / Dương Kinh Quốc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          479tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0022

 1. Nhan đề : Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945 / Dương Trung Quốc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          498tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0023

 1. Nhan đề : Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1918 / Dương Kinh Quốc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          479tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0022

 1. Nhan đề : Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945 / Dương Trung Quốc

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          498tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0023

 1. Nhan đề : Việt Nam và Đông Nam á thời kỳ chống xâm lược Nguyên – Mông (thế kỷ XIII) / Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          101 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0081

 1. Nhan đề : Việt Nam và Đông Nam á thời kỳ chống xâm lược Nguyên – mông ( thế kỷ XIII) / Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          101 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0085-0086

 1. Nhan đề : Việt Nam và Đông Nam á thời kỳ chống xâm lược Nguyên – Mông (thế kỷ XIII) / Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 1999

Mô tả vật lý :          101 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0081

 1. Nhan đề : Việt Nam và Đông Nam á thời kỳ chống xâm lược Nguyên – mông ( thế kỷ XIII) / Nguyễn Thị Thu Thủy

Nơi xuất bản :         Tp.HCM : Trẻ, 2000

Mô tả vật lý :          101 tr ; 20 cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0085-0086

 1. Nhan đề : Vua trẻ trong Lịch sử Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          691tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0128

 1. Nhan đề : Vua trẻ trong Lịch sử Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh

Nơi xuất bản :         H. : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý :          691tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0128

 1. Nhan đề : Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / DCS Việt Nam

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          352tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV

Số đăng ký :            0130-0131

 1. Nhan đề : Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX / DCS Việt Nam

Nơi xuất bản :         H. : Chính trị quốc gia, 2001

Mô tả vật lý :          352tr. ; 19cm

Phân loại UDC :    3KV

Số đăng ký :            0130-0131

 1. Nhan đề : Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi

Nơi xuất bản :         H. : Thời đại, 2013

Mô tả vật lý :          415tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0008

 1. Nhan đề : Võ Nguyên Giáp vị tướng vì hòa bình, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Trung Kiên, Vũ Hoa Tươi

Nơi xuất bản :         H. : Thời đại, 2013

Mô tả vật lý :          415tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    9(V)(092)

Số đăng ký :            0008

 1. Nhan đề : Đại cương Lịch sử Việt Nam tập 2 / Đinh Xuân Lâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          383tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)14

Số đăng ký :            0039

 1. Nhan đề : Đại cương Lịch sử Việt Nam tập 2 / Đinh Xuân Lâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          383tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(V)14

Số đăng ký :            0039

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử Việt Nam : T;3 / Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          340tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0019

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử Việt Nam : T;3 / Lê Mậu Hãn, Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 1999

Mô tả vật lý :          340tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(v)

Số đăng ký :            0019

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          399tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0065

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt  Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          424tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0059

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam : T:2 / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          412tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0060

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt  Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          424tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0059

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam : T:2 / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          412tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)(09)

Số đăng ký :            0060

 1. Nhan đề : Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam / Nguyễn Khắc Thuần

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          399tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0065

 1. Nhan đề : Đất nước Việt Nam qua các đời / Đào Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 2006

Mô tả vật lý :          469tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0061

 1. Nhan đề : Đất nước Việt Nam qua các đời / Đào Duy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Thuận Hóa, 2006

Mô tả vật lý :          469tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0061

 1. Nhan đề : Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          415tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0062

 1. Nhan đề : Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          379tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0063

 1. Nhan đề : Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          415tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0062

 1. Nhan đề : Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam / Lê Thông

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          379tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    91(V)

Số đăng ký :            0063