DANH MỤC TÀI LIỆU

 1. Nhan đề : Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lí 6 / Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0084

 1. Nhan đề : Bài tập tình huống giáo dục công dân 6 / Vũ Xuân Vinh, Nguyễn Nghĩa Dân, Trần Kiên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          39tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    V23(076)

Số đăng ký :            0047

 1. Nhan đề : Bài tập địa lí 6 / Trần Trọng Hà, Trần Ngọc Dũng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          ;

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0037-0039

 1. Nhan đề : Chương trình  trung học cơ sở các môn công nghệ sinh hoạt hướng nghiệp / Vũ Dương Thụy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          75tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(073)

Số đăng ký :            0096-0097

 1. Nhan đề : Chương trình trung học cơ sở các mô Lịch sử Địa lí Giáo dục công dân hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          90tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(073)

Số đăng ký :            0092-0095

 1. Nhan đề : Chương trình trung học cơ sở các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, Tiếng Trung Quốc / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          63tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N)(073)

Số đăng ký :            0098-0102

 1. Nhan đề : Chương trình trung học cơ sở các môn vật lí, hóa học , sinh học / Ngô Trần Aí

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          92tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(073)

Số đăng ký :            0103-0104

 1. Nhan đề : Công nghệ 6 : Kinh tế gia đình / Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Thị Chơi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            0048

 1. Nhan đề : Công nghệ 6 (Kinh tế gia đình) : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường, Nguyễn Thị Hạnh, Triệu Thị Chơi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608(07)

Số đăng ký :            0049-0052

 1. Nhan đề : Công nghệ 7 / Nguyễn Minh Đường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(07)

Số đăng ký :            0157-0158

 1. Nhan đề : Công nghệ 8 / Nguyễn Minh Đường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          231tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    601(07)

Số đăng ký :            0219-0223

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 (Cắt may) : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(07)

Số đăng ký :            0337-0345

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 (Sách giáo viên ) / Nguyễn Minh Đường, Trần Mai Thu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6C2(07)

Số đăng ký :            0312-0315

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 (Sửa chữa xe đạp) : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường, Lê Phương Yên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          48tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(07)

Số đăng ký :            0328-0336

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 (Trồng cây ăn quả) : Sách giào viên / Nguyễn Minh Đường, Vũ Hài

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          68tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(07)

Số đăng ký :            0320-0327

 1. Nhan đề : Công nghệ 9 (nấu ăn) : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường, Triệu Thị Chơi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          52tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6(07)

Số đăng ký :            0346-0354

 1. Nhan đề : GDCD 8 / Hà Nhật Thăng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0235-0238

 1. Nhan đề : Gi áo dục công dân 7 / Hà Nhật Thăng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0160

 1. Nhan đề : Giaó dục hướng nghiệp 9 : Sách giáo viên / Phạm Tất Dong

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          99tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0276-0284

 1. Nhan đề : Giáo dục An toàn giao thông  lớp 6,7,8,9 / Trần Văn Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          40tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0372-0378

 1. Nhan đề : Giáo dục an toàn giao thông lớp 6 / Trần Văn Thắng, Đặng Thúy Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          40tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(075)

Số đăng ký :            0426

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 6 / Hà Nhật Thăng, Phạm Văn Hùng, Vũ Xuân Vinh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          60tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(076)

Số đăng ký :            0044

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 6 : Sách giáo viên / Hà Nhật Thăng, Phạm Văn Hùng, Vũ Xuân Vinh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0045

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 7 ( Sách giáo viên) / Hà Nhậtt Thăng, Phạm Văn Hùng, Đặng Thúy Anh, Vũ Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Kim Dung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          112tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0161-0162

 1. Nhan đề : Giáo dục công dân 9 (Sách giáo viên ) / Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy, Đặng Thúy Anh, Phạm Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0296-0300

 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 7 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    001(07)

Số đăng ký :            0151-0156

 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 / Hà Nhật Thăng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          125tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0355-0356

 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp / Hà Nhật Thăng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(075)

Số đăng ký :            0105-0111

 1. Nhan đề : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 8 : Sách giáo viên / Hà Nhật Thăng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          119cm ; 24cm

Phân loại UDC :    373(075)

Số đăng ký :            0260

 1. Nhan đề : Hướng dẫn dạy học công nghệ lớp 6 / Nguyễn Viết Sự

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          167tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            0054

 1. Nhan đề : Hướng dẫn học tiếng anh chương trình đổi mới lớp 6 / Tứ Anh, Phan Hà, Mai Vi Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          191tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    4(N)

Số đăng ký :            0026

 1. Nhan đề : Hướng dẫn làm bài tập và ôn tập Vật lí 6 / Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Phương Hồng, Vũ Quang, Trịnh Thị Hải Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0085-0087

 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học lớp 9=Môn: Sinh học, hóa học, công nghệ / Ngô Văn Hưng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          48tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0390-0391

 1. Nhan đề : Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học lớp 9=Môn: Lịch sử, địa lí, thể dục, tiếng anh / Nguyễn Xuân Tường

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          40tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0392-0399

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn mĩ thuật trung học cơ sở / Nguyễn Lăng Bình, Nguyễn Hải Châu, Triệu Khắc Lễ, Đàm Luyện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          119tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    7

Số đăng ký :            0400-0401

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn hóa học trung học cơ sở / Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Cương, Nguyễn Hồng Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          80tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            0402

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ trung học cơ sở : Tập 1 / Đỗ Ngọc Hồng, Nguyễn Hải Châu, Đặng Thị Huyên,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          99tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0403

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn công nghệ trung học cơ sở : Tập 2 / Đỗ Ngọc Hồng, Lâm An, Nguyễn Hải Châu,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          215tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    6

Số đăng ký :            0404

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Sinh học trung học cơ sở / Ngô Văn Hưng, Nguyễn Hải Châu, Đỗ Thị Hà,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          127tr. ; 20cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0405

 1. Nhan đề : Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Địa lí trung học cơ sở / Phạm Thị Sen, Nguyễn Hải Châu, Nguyễn Trọng Đức,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2009

Mô tả vật lý :          67tr. ; 21cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0406

 1. Nhan đề : Hóa học 8 : Sách giáo viên / Lê Xuân Trọng, Nguyễn Cương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          184tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            0195

 1. Nhan đề : Hóa học 8 / Lê Xuân Trọng, Nguyễn Cương, Đỗ Tất Hiển

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(075)

Số đăng ký :            0196-0197

 1. Nhan đề : Hóa học 9 : Sách giáo viên / Lê Xuân Trọng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          204tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54(07)

Số đăng ký :            0262-0264

 1. Nhan đề : I learn smart world 6 : Workbook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Huỳnh Thị Mai Anh

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Đại học sư phạm, 2017

Mô tả vật lý :          101tr. ; 28cm

Phân loại UDC :    4(A)(076)

Số đăng ký :            0434

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD 6 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          101tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0448

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD  Teacher’s book 6 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          111tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0450

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD Student’s book 6 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          119tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0449

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD  Student’s  book 8 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          124tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0451

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD  Student’s  book 9 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          117tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0452

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD   book 9 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          101tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0453

 1. Nhan đề : I-LEARM SMART WORLD  Teacher’s book 9 / GRANT TREW; Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         TP.HCM : ĐHSP.HCM, 2018

Mô tả vật lý :          111tr ; 29cm

Phân loại UDC :    4N

Số đăng ký :            0454

 1. Nhan đề : Lịch sử 6 / Phan Ngọc Liên, Trương Hữu Quýnh, Đinh Ngọc Bảo,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          83tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0042

 1. Nhan đề : Lịch sử 7 / Phan Ngọc Liên ( tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ ( chủ biên), Đinh Ngọc Bảo,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9 (075)

Số đăng ký :            0142

 1. Nhan đề : Lịch sử 7 sách giáo viên / Phan Ngọc Liên ( tổng chủ biên), Nguyễn Minh Cảnh  ( chủ biên), Đinh Ngọc Bảo,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          200tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9 (07)

Số đăng ký :            0143-0145

 1. Nhan đề : Lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            0225

 1. Nhan đề : Lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          232tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0229-0232

 1. Nhan đề : Lịch sử 9 : Sách giáo viên / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          203tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0265-0266

 1. Nhan đề : Lịch sử 9 : Sách giáo viên / Phan Ngọc Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          203tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0269

 1. Nhan đề : Mĩ Thuật 9 : Sách giáo viên / Đàm Luyện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7(07)

Số đăng ký :            0272-0275

 1. Nhan đề : Mĩ thuật 6 : Sách giáo viên / Đàm Luyện, Nguyễn Quốc Toản, Triệu Khắc Lễ, Bùi Đỗ Thuật

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7(07)

Số đăng ký :            0063-0069

 1. Nhan đề : Mĩ thuật 7 : Sách giáo viên / Đàm Duyệt, Nguyễn Quốc Toản

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7(07)

Số đăng ký :            0184-0185

 1. Nhan đề : Mĩ thuật 7 : Sách giáo viên / Đàm Duyệt, Nguyễn Quốc Toản

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          127tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7(07)

Số đăng ký :            0186

 1. Nhan đề : Nghề nuôi gia cầm / Trịnh Quang Khuê

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2000

Mô tả vật lý :          147tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    636

Số đăng ký :            0261

 1. Nhan đề : Ngữ Văn 9 sách giáo viên (tập 2) / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn văn Long, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          199tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            0308-0309

 1. Nhan đề : Ngữ văn 6 : Tập 2 Sách giáo viên / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Tuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          195tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0074-0077

 1. Nhan đề : Ngữ văn 6 (Sách giáo viên) : Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Tuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          235tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0070-0073

 1. Nhan đề : Ngữ văn 7 tập 1 sách giáo viên / Nguyễn Khắc Phi ( chủ biên), Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          212tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4V (07)

Số đăng ký :            0132-0133

 1. Nhan đề : Ngữ văn 7 tập 1 sách giáo viên / Nguyễn Khắc Phi ( chủ biên), Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          212tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4V (07)

Số đăng ký :            0136-0139

 1. Nhan đề : Ngữ văn 7 tập 2 sách giáo viên / Nguyễn Khắc Phi ( chủ biên), Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          172tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4V (07)

Số đăng ký :            0134-0135

 1. Nhan đề : Ngữ văn 7 tập 2 sách giáo viên / Nguyễn Khắc Phi ( chủ biên), Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Minh Thuyết

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          172tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4V (07)

Số đăng ký :            0140-0141

 1. Nhan đề : Ngữ văn 8 (Sách giáo viên) : Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Tuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            0201-0202

 1. Nhan đề : Ngữ văn 8 (Sách giáo viên) : Tập 2 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Tuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          208tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            0203-0204

 1. Nhan đề : Ngữ văn 8 (Sách giáo viên) : Tập 1 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Tuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V)(07)

Số đăng ký :            0205-0206

 1. Nhan đề : Ngữ văn 9 sach giáo viên (tập một) / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          248tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(V((07)

Số đăng ký :            0310-0311

 1. Nhan đề : Sinh học 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Quang Vinh, Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          203tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0004-0005

 1. Nhan đề : Sinh học 7 (Sách giáo viên) / Nguyễn Quang Vinh, Trần Kiên, Nguyễn Văn Khang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          255tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0168-0173

 1. Nhan đề : Sinh học 8 / Nguyễn Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          216tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0249-0253

 1. Nhan đề : Sinh học 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Quang Vinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          220tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0286-0288

 1. Nhan đề : Sinh học 9( Sách giáo viên) / Nguyễn Quang Vinh, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Minh Công, Mai Sỹ Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          218tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0289-0290

 1. Nhan đề : Smart Word / Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2017

Mô tả vật lý :          120tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    4(N)

Số đăng ký :            0112-0114

 1. Nhan đề : Smart World : Student’s Book / Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nơi xuất bản :         Tp. Hồ Chí Minh : Sư phạm, 2017

Mô tả vật lý :          125tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    4(N)

Số đăng ký :            0215-0218

 1. Nhan đề : Sách giáo viên toán 7 (tập 1) / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình, Phạm Gia Đức, Trần Luận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0174-0176

 1. Nhan đề : Sách giáo viên toán 7 (tập 2) / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Trần Đình Châu, Trần Phương Dung, Trần Kiều

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0177-0178

 1. Nhan đề : Thiết kế  hệ thống câu hỏi Ngữ văn 6 / Trần Đình Chung

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0078

 1. Nhan đề : Thiết kế bai giảng Toán 8 : T.1 / Nguyễn Hữu Bi, Nguyễn Khoa Từ, Nguyễn Hữu Lữ

Nơi xuất bản :         H. : Hải Phòng, 2004

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0191

 1. Nhan đề : Thiết kế baifi giảng sinh học 7 / Trần Khánh Phương, Đinh Mai Anh

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2004

Mô tả vật lý :          272tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0165

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Công nghệ 8 / Nguyễn Minh Đồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          287tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            0224

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng GDCD 8 / Hồ Thanh Diện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          237tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    373

Số đăng ký :            0233-0234

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Lịch sử 8 tập 2, tập 1 / Nguyễn Thị Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          229tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9

Số đăng ký :            0226-0228

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Sinh học 6 / Trần Khánh Phương, Đinh Mai Anh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          211tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0006

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Toán 6 : T.2 / Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Thúy Nga

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          332tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0016

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Toán 6 : T.1 / Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Thúy Nga…

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2002

Mô tả vật lý :          283tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0017

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 7 : tập một / Chu Quang Bình

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2003

Mô tả vật lý :          224tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            0123-0124

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Vạt Lí 9 / Nguyễn Mỹ Hảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          319tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0366

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Vật lí trung học cơ sở 8 / Nguyễn Mỹ Hảo, Lê Minh Hà

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2004

Mô tả vật lý :          171tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0198

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Vật lý 7 / Nguyễn Mỹ Hảo, Lê Minh Hà

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2003

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53 (07)

Số đăng ký :            0130

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng công nghệ 7 / Nguyễn Minh Đồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          327tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            0159

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng công nghệ 6 / Nguyễn Minh Đồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          238tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    608

Số đăng ký :            0053

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng giáo dục công dân 7 / Hồ Thanh Diện,hà Thanh Huyền

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2008

Mô tả vật lý :          155tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0163-0164

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng giáo dục công dân 6 / Hồ Thanh Diện

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          140tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    371(07)

Số đăng ký :            0046

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng hóa học 8 tập 1, 2) / Cao Cự Gi ác

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          206tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            0239-0240

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng lịch sử 6 / Nguyễn Thị Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2002

Mô tả vật lý :          211tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0043

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng lịch sử 9 : Tập 2 / Nguyễn Thị Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2005

Mô tả vật lý :          254tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0267

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng lịch sử 9 : Tập 1 / Nguyễn Thị Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2005

Mô tả vật lý :          254tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0268

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng lịch sử 7 / Nguyễn Thị Phượng ( chủ biên), Nguyễn Thị Thạch, Nguyễn Thị Khôi Trang,..

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2003

Mô tả vật lý :          276tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9 (07)

Số đăng ký :            0146

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng sinh học 8 / Phạm Minh Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2004

Mô tả vật lý :          286tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0256

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng sinh học THCS 8 / Trần Khánh Phương

Nơi xuất bản :         H. : Hà Nội, 2004

Mô tả vật lý :          314tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0257-0258

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng sinh học 9 / Phạm Minh Thúy

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2005

Mô tả vật lý :          237tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0285

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 : Quyển 1 / Nguyễn Minh Hoài, Nguyễn Thị Lục, Phạm Thị Hòa Anh,..

Nơi xuất bản :         H. : Đại học sư phạm, 2002

Mô tả vật lý :          228tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            0025

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Âm nhạc 8 / Lê Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            0244

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng Âm nhạc 7 : Trung học cơ sở / Lê Anh Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          111tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(07)

Số đăng ký :            0183

 1. Nhan đề : Thiết kế bài giảng địa lí 6 THCS / Nguyễn Châu Giang

Nơi xuất bản :         H. : Đại học quốc gia, 2008

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0033

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn Sinh học 6 : Các phương án dạy học tích cực / Trịnh Nguyên Giao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          223tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0007-0008

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn Vật Lí 9 / Nguyễn Đức Thâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          137tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0365

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn Vật lý 7 : Các phương án cơ bản và nâng cao / Nguyễn Đức Thâm ( chủ biên), Nguyễn Phương Hồng, Trịnh Thị Hải Yến

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2004

Mô tả vật lý :          179tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53 (07)

Số đăng ký :            0131

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn hóa học 9 / Đặng Thị Oanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          299tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    54

Số đăng ký :            0362-0364

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn sinh học 7 / Trịnh Nguyên Giao, Phạm Thị Phương

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          248tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0166-0167

 1. Nhan đề : Thiết kế bài soạn sinh học 8 / Trịnh Nguyên Giao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2006

Mô tả vật lý :          239tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    57(07)

Số đăng ký :            0254-0255

 1. Nhan đề : Thiết kế dạy học ngữ văn 9 / Trương Dĩnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          300tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4V(07)

Số đăng ký :            0306-0307

 1. Nhan đề : Thiết kế và tổ chức dạy học Chủ Đề STEM / Nguyễn Thanh Nga

Nơi xuất bản :         TP.HCM : Đại học sư phạm Hồ Chí Minh, 2018

Mô tả vật lý :          270tr ; 24cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0441-0447

 1. Nhan đề : Thể dục 6 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm, Vũ Học Hải, Vũ Bích Huệ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6A(07)

Số đăng ký :            0088-0091

 1. Nhan đề : Thể dục 7 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm, Vũ Ngọc Hải

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          136tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7A(07)

Số đăng ký :            0187-0188

 1. Nhan đề : Thể dục 9 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    7A(07)

Số đăng ký :            0270-0271

 1. Nhan đề : Tin học dành cho trung học cơ sở : Sách giáo viên / Phạm Thế Long, Bùi Việt Hà

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2007

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    6T7(07)

Số đăng ký :            0189-0190

 1. Nhan đề : Tin học dành cho trung học cơ sở Q3 / Phạm Thế Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          119tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    518(07)

Số đăng ký :            0259

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 6 : T.1 / Hoàng Văn Vân, Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          71tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    4(A)(075)

Số đăng ký :            0018-0020

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 7 / Nguyễn Văn Lợi

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          172tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(N523)(07)

Số đăng ký :            0119-0122

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 7 T1 / Hoàng Văn Vân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          71tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            0115-0116

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 7 T2 / Hoàng Văn Vân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          71tr. ; 29cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            0117-0118

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)(07)

Số đăng ký :            0207

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 8 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng Văn Hùng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2013

Mô tả vật lý :          160tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4(A)(07)

Số đăng ký :            0208

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 8 (Sách giáo viên) : Tập 2 / Hoàng Văn Vân, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Chi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2015

Mô tả vật lý :          71tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    4(A)(07)

Số đăng ký :            0209-0211

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 8 (Sách giáo viên) : Tập 1 / Hoàng Văn Vân, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Chi,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2015

Mô tả vật lý :          71tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    4(A)(07)

Số đăng ký :            0212-0214

 1. Nhan đề : Tiếng Anh 9 (Sách giáo viên) / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Đặng vưn Hùng,..

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          116tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            0291-0295

 1. Nhan đề : Tiếng anh 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            0021-0023

 1. Nhan đề : Tiếng anh 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Thân Trọng Liên Nhân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          152tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(07)

Số đăng ký :            0024

 1. Nhan đề : Toán 6 : T.1 / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Vũ Hữu Bình

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          174tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0009-0011

 1. Nhan đề : Toán 6 : T.2 / Phan Đức Chính, Tôn Thân, Phạm Gia Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          131tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0012-0015

 1. Nhan đề : Toán 8 : T.2 / Phan Đức Chính, Tôn Nhân, Nguyễn Huy Đoan…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0192-0193

 1. Nhan đề : Toán 8 : T.1 / Phan Đức Chính, Tôn Nhân, Vũ Hữu Bình…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          188tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0194

 1. Nhan đề : Toán 9 (Sách giáo viên) : T:1 / Phan Đức Chính, Tôn thân, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          168tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0316

 1. Nhan đề : Toán 9 (Sách giáo viên) : T:2 / Phan Đức Chính, Tôn thân, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2013

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0317

 1. Nhan đề : Toán 9 (Sách giáo viên) : T:2 / Phan Đức Chính, Tôn thân, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0318

 1. Nhan đề : Toán 9 (Sách giáo viên) : T:2 / Phan Đức Chính, Tôn thân, Vũ Hữu Bình,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          192tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(07)

Số đăng ký :            0319

 1. Nhan đề : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          139tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            0370-0371

 1. Nhan đề : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán / Trần Lưu Thịnh, Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2014

Mô tả vật lý :          175tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0435-0436

 1. Nhan đề : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Đỗ Thị Minh Dung

Nơi xuất bản :         TP. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2016

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0437

 1. Nhan đề : Tập Bản đồ Địa Lí 7 / Nguyễn Quý Thao

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          32tr ; 30cm

Phân loại UDC :    912Đ

Số đăng ký :            0459

 1. Nhan đề : Tập bản đồ – tranh ảnh bài tập Lịch sử 7 / Nguyễn Thị Coi, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Thị Hồng Loan

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          46tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    91+9

Số đăng ký :            0438-0440

 1. Nhan đề : Tập bản đồ Địa lí 8 / Ngô Đạt Tam

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          32tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    912Đ

Số đăng ký :            0458

 1. Nhan đề : Tập bản đồ Địa lí 9 / Đỗ Thị Minh Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          32tr. ; 27cm

Phân loại UDC :    912Đ

Số đăng ký :            0455-0456

 1. Nhan đề : Tập bản đồ Địa lí 9 / Đỗ Thị Minh Đức

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2015

Mô tả vật lý :          32tr. ; 30cm

Phân loại UDC :    912Đ

Số đăng ký :            0457

 1. Nhan đề : Tập bản đồ-tranh ảnh bài tập lịch sử 8 / Nguyễn Ngọc Cơ

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2010

Mô tả vật lý :          48tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    910+9

Số đăng ký :            0379-0388

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Đỗ Thị Thùy Dương, Phạm Quỳnh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          80tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0407

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Hồ Thị Hương, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          88tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0408

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công dân trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Bùi Xuân Anh, Đào Thị Hà,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          95tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0409

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Thị Quyên, Phạm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          83tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0410

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Ngân Văn Kỳ, Phạm Quỳnh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          103tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0411

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Dương Thị Kim Dư, Tiêu Thị Mỹ Hồng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          111tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0412

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lí trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Liên, Trịnh Thị Hà,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          83tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0413

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          87tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0414

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Dương Thị Kim Dư, Tiêu Thị Mỹ Hồng,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          111tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    8(V)

Số đăng ký :            0415

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Ngân Văn Kỳ, Phạm Quỳnh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          103tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    51

Số đăng ký :            0416

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Mai,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          87tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0417

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công dân trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh, Bùi Xuân Anh, Đào Thị Hà,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          95tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    371

Số đăng ký :            0418

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Đỗ Thị Thùy Dương, Phạm Quỳnh,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          80tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    6T7

Số đăng ký :            0419

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học trung học cơ sở / Tưởng Duy Hải, Nguyễn Thanh Hường, Nguyễn Thị Quyên, Phạm Quỳnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục Việt Nam, 2017

Mô tả vật lý :          83tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    57

Số đăng ký :            0420

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học tiếng Anh THCS / Tướng Duy Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          79tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    4A

Số đăng ký :            0421-0422

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Lịch sử THCS / Tướng Duy Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          88tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    9(V)

Số đăng ký :            0423

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học địa lí THCS / Tướng Duy Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          83tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0424

 1. Nhan đề : Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học hóa học THCS / Tướng Duy Hải

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2017

Mô tả vật lý :          79tr. ; 26cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0425

 1. Nhan đề : Vật Lí 9 / Vũ Quang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          328tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0367-0369

 1. Nhan đề : Vật lí 6 : Sách giáo viên / Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Phương Hồng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53

Số đăng ký :            0079-0080

 1. Nhan đề : Vật lí 8 : Sách giáo viên / Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh, Dương Tiến Khang,…

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          159tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(07)

Số đăng ký :            0199-0200

 1. Nhan đề : Vật lý 7 sách giáo viên / Vũ Quang (tổng chủ biên), Nguyễn Đức Thâm (chủ biên), Đoàn Duy Hinh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          196tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53 (7)

Số đăng ký :            0125-0129

 1. Nhan đề : Vở bài tập Vật lí 6 / Bùi Gia Thịnh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          104tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    53(076)

Số đăng ký :            0081-0083

 1. Nhan đề : Vở bài tập lịch sử 6 / Lê xuân Sáu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          72tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0040-0041

 1. Nhan đề : Vở bài tập sinh học / Ngô Văn Hưng, Nguyễn Phương Nga

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          108tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    56(076)

Số đăng ký :            0001-0003

 1. Nhan đề : Vở bài tập địa lí 6 / Phạm Thị Sen, Nguyễn Đình Tám, Vũ trọng Thắng

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          95tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(076)

Số đăng ký :            0034-0036

 1. Nhan đề : Âm nhạc / Hoàng Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          103tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            0055-0062

 1. Nhan đề : Âm nhạc 7 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Lê Minh Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          87tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(07)

Số đăng ký :            0179

 1. Nhan đề : Âm nhạc 7 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Lê Minh Châu

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý :          88tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78(07)

Số đăng ký :            0180-0182

 1. Nhan đề : Âm nhạc 8 / Hoàng Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            0245-0248

 1. Nhan đề : Âm nhạc 9 / Hoàng Long

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          64tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    78

Số đăng ký :            0357-0361

 1. Nhan đề : Ôn tập – củng cố kiến thức Tiếng Anh 9 / Trương Văn ánh, Phương Thảo

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    4A(076)

Số đăng ký :            0427-0428

 1. Nhan đề : Ôn tập – củng cố kiến thức Ngữ văn 9 / Kiên Văn Đức, Trần Thị Kim Dung, Lê Đình Tuấn

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          128tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    8(V)(076)

Số đăng ký :            0429-0431

 1. Nhan đề : Ôn tập – củng cố kiến thức Toán 9 / Huỳnh Bá Lộc, Nguyễn Thế Thạch

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2018

Mô tả vật lý :          148tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    51(076)

Số đăng ký :            0432-0433

 1. Nhan đề : Địa Lí 8 / Nguyễn Dược

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          176tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0243

 1. Nhan đề : Địa Lí 8 tập 1;2 / Nguyễn Châu Giang

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          243tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91

Số đăng ký :            0241-0242

 1. Nhan đề : Địa lí 7 / Ngô Trần ái

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2009

Mô tả vật lý :          228tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0149-0150

 1. Nhan đề : Địa lí 9 (sách giáo viên ) / Nguyễn Dược, Đỗ Thị Minh Đức, Vũ Như Vân, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          151tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0301-0305

 1. Nhan đề : Địa lý 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Dược, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quận

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2002

Mô tả vật lý :          107tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91(07)

Số đăng ký :            0027-0032

 1. Nhan đề : Địa lý 7 sách giáo viên / Phan Huy Xu ( chủ biên), Nguyễn Hữu Danh, Mai Phú Thanh

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2003

Mô tả vật lý :          228tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    91 (07)

Số đăng ký :            0147-0148

 1. Nhan đề : Đổi mới thiết  kế bài giảng Lịch sử 6 / Phan Thị Liên

Nơi xuất bản :         H. : Giáo dục, 2005

Mô tả vật lý :          144tr. ; 24cm

Phân loại UDC :    9(07)

Số đăng ký :            0389