Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 7 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 25/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Khối lớp 9 thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn 4 tiết/tuần.
  • Các khối lớp khác có thay đổi nhỏ.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 7) TẠI ĐÂY.