Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 8 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 01/06/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Khối lớp 6 và 9 học môn Tin học trong thời khóa buổi chính khóa;
  • Khối lớp 9 tiếp tục học tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn (4 tiết/tuần) và tiếng Anh (2 tiết/tuần).
  • Khối lớp 9 học tất cả các môn vào buổi chiều đều theo danh sách lớp học mới.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 8) TẠI ĐÂY.