Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 6 học kỳ 2 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 18/05/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các lớp 7 thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần.
  • Một số thay đổi khác của riêng các lớp 7 (chính khóa, buổi sáng).

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 6) tại đây.