Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 18/9/2017.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Xếp lịch dạy thay môn Sinh học cho thầy Phong trong 2 tuần đi học và sau 2 tuần trở về dạy bình thường.
  • Các khối 8, 9 đồng loạt nghỉ trái buổi ngày thứ tư để ưu tiên cho bồi dưỡng HSG.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.