Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 11/9/2017.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Phân công dạy thay môn Sinh học cho thầy Phong đi học.
  • Thực hiện dạy 1 tiết tăng cường cho tiếng Anh thí điểm.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.