GD&TĐ – Thực tế đã khẳng định hoạt động ngoài giờ lên lớp không chỉ nhằm bổ sung tiếp nối các hoạt động GD trong chính khoá góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách người học, mà nó có vị trí hết sức quan trọng tạo sự hứng khởi trong học tập của HS, giúp các em tự rèn luyện và hoàn thiện nhân cách của mình…

Vì thế bất cứ thời kỳ nào, hoạt động này luôn phải được chú trọng để góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng GD toàn diện.

Điều không thể phủ nhận trong những năm qua, hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông có rất nhiều sự chuyển biến rõ nét, được các trường quan tâm và có các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt từ khi Bộ GD&ĐT phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” thì việc đầu tư cho hoạt động ngoài giờ lên lớp càng gắn với cộng đồng và được chú trọng nhiều hơn.

Điểm nhấn của hoạt động ngoài giờ lên lớp trong thời gian qua đã được khẳng định bằng chính các nội dung đã làm chuyển biến tích cực các hoạt động phong trào cũng như hoạt động GD toàn diện, nâng cao chất lượng học tập.

Cảnh quan trường học xanh sạch đẹp đã trở nên phổ biến, không chỉ tập trung vào một số trường điểm, trường chất lượng cao, trường vùng thuận lợi và cũng chính từ hiệu ứng này mà số trường đạt chuẩn quốc gia đã tăng lên đáng kể.

Quan trọng hơn, môi trường tinh thần trong GD cũng đã có những chuyển biến hết sức tích cực thể hiện trong các mối quan hệ trong nhà trường và giữa nhà trường với cộng đồng dân cư và chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận một thực tế là, nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp ở một số nơi nổi lên nhiều bất cập; việc định hướng nội dung, hình thức về hoạt động ngoài giờ lên lớp ở một số trường chưa có sự sáng tạo, chương trình còn đơn điệu, cứng nhắc; vẫn còn cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên chưa thực sự quan tâm hoặc chưa có biện pháp cụ thể cho hoạt động ngoài giờ lên lớp, dẫn đến nhận thức không đầy đủ về hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên và HS.

Có trường cho đây là hoạt động vui chơi nên không quan trọng, không cần thiết và dành cho giáo viên thời gian của hoạt động ngoài giờ lên lớp để giải quyết các phần việc cho các môn học chính khóa…

Trong thực tế, hoạt động ngoài giờ lên lớp có một vai trò rất quan trọng để tạo ra sự đột phá mới nâng cao chất lượng GD toàn diện cho mỗi nhà trường. Vì vậy, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong các trường phổ thông cũng rất cần được đổi mới.

Công việc rất cần được thực hiện ngay đối với các nhà trường lúc này là, cùng với việc phải quán triệt thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về các hoạt động ngoài giờ lên lớp, cần phải đổi mới nội dung, chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp xuyên suốt năm học một cách cụ thể, có mục đích rõ ràng với từng hoạt động, thể hiện rõ kế hoạch thời gian; gắn GD với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống; biến các nhu cầu khách quan của xã hội thành những nhu cầu của bản thân HS…

Minh Tư (Hà Nội)