Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 1 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 02/12/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Môn công nghệ 7 tăng thêm một tiết, thực hiện 2 tiết/tuần;
  • Môn tiếng Anh có phân công mới, dạy thay cô Hiền;
  • Tối ưu hóa thời khóa biểu của các lớp học và giáo viên.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.