Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 02/01/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời thông qua website của trường.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.