Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1 năm học 2019-2020 được áp dụng chính thức từ ngày 07/10/2019.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Môn công nghệ 8 giảm còn một tiết/tuần;
  • Tối ưu hóa thời khóa biểu của các lớp học và giáo viên.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.