Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ II năm học 2014-2015 được áp dụng chính thức từ ngày 16/3/2015.

Quí thầy cô chủ nhiệm khối 8 cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Tất cả các lớp 8 không học trái buổi sáng thứ 3.
  • Sáng thứ 3 để bồi dưỡng học sinh giỏi.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 3) tại đây.