Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ II năm học 2014-2015 được áp dụng chính thức từ ngày 09/3/2015.

Quí thầy cô chủ nhiệm khối 7 cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi: Môn công nghệ 7 tăng thêm 1 tiết.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.