Thi hát Quốc ca, một video clip của trường THCS Tạ Thị Kiều được thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của việc hát Quốc ca trong các nghi lễ và trong tiến hành nghi thức chào cờ…; từ đó từng bước tạo nền nếp trong các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội.