Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 3 học kỳ 1 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 07/12/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy môn Địa lí;
  • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
  • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 3) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.