Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 16/11/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy môn Công nghệ và Mĩ thuật;
  • Thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
  • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 2) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.