Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 07/9/2020.

Quí thầy cô chủ nhiệm thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.