Ban giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 1 học kỳ 2 năm học 2020-2021 được áp dụng chính thức từ ngày 18/01/2021.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp thông báo cho học sinh vào website trường ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công giảng dạy các môn GDCD, Lịch sử, Địa lý;
  • Tiếp tục thực hiện học cách buổi các môn Ngữ văn và Toán;
  • Thực hiện tăng tiết các môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh ở các lớp 9 (Ôn thi tuyển vào lớp 10);
  • Một số thay đổi khác.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (Số 1) TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY.