Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 03/01/2018 (Có điều chỉnh lúc 10g30, ngày 02/01/2018).

Quí thầy cô chủ nhiệm nhắn tin hoặc gọi điện thông báo cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời thông qua website của trường.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.