Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 08/01/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công môn Vật lí 9 (Lớp của thầy Sử và cô Thủy).
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 2) tại đây.