Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 được áp dụng chính thức từ ngày 13/8/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.