Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu số 4 học kỳ 2 năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 02/04/2018.

Quí thầy cô chủ nhiệm các khối lớp cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Lý do thay đổi:

  • Thay đổi phân công môn Ngữ văn 7.
  • Môn Công nghệ 7 thực hiện 2 tiết/tuần, môn Công nghệ 8 thực hiện 1 tiết/tuần.
  • Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 4) tại đây.