Ban giám hiệu nhà trường thông báo. Hiện tại danh sách học sinh các khối lớp trên vnedu.vn vẫn chưa đầy đủ và còn đang tiếp tục cập nhật. Các thầy cô bộ môn không dựa vào danh sách hiện tại để chép vào sổ điểm. Riêng các thầy cô chủ nhiệm thường xuyên theo dõi danh sách lớp chủ nhiệm của mình và báo các sai sót về thầy Hải Long để điều chỉnh kịp thời ngay sau khai giảng năm học mới.