Tiết học khảo sát thực tế với chủ đề “Quan sát và tìm ra một vài đặc điểm của lá” được thực hiện tại trường THCS Tạ Thị Kiều được thực hiện với sự hướng dẫn của giáo viên Đinh Văn Thanh nhằm đem lại sự hứng thú trong học tập cho học sinh và cũng để hướng đến một hình thức giáo dục thiết thực và hiệu quả hơn.