Ban Giám hiệu trường THCS Tạ Thị Kiều thông báo đã có thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 được áp dụng chính thức từ ngày 14/8/2017.

Quí thầy cô chủ nhiệm cho học sinh ghi chép đầy đủ và kịp thời.

Xem và tải thời khóa biểu mới nhất (số 1) tại đây.